Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Nguyệt
Ngày gửi: 20h:17' 10-10-2022
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 523
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

KIỂM
TRA
BÀI

TIẾT 11- BÀI 11 :

PHÁT SINH GIAO TỬ
VÀ THỤ TINH
I. Phát sinh giao tử:

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

Sự phát sinh giao tử đực

2n

Tế bào mầm

Tế bào mầm

2n

Nguyªn ph©n
No·n
nguyªn bµo

2n

2n

Tinh
nguyªn bµo

No·n bµo
bËc 1

2n
ThÓ cùc
thø nhÊt

2n

2n

Tinh bµo
bËc 1

Gi¶m ph©n 1

n

No·n bµo
bËc 2

n

n

Tinh bµo
bËc 2

Gi¶m ph©n 2

n

2n

n

n
ThÓ cùc
thø hai

n
Trøng( giao tử cái)

n

n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

2n

Tế bào mầm

No·n
nguyªn bµo

No·n bµo bËc 1

ThÓ cùc
thø nhÊt

n
n

No·n bµo
bËc 2

n
n

n

ThÓ cùc thø hai

n
Trøng
( giao tử cái)

Tế bào mầm

Nguyªn
ph©n

2n

2n

2n

Sự phát sinh giao tử đực

Tinh
nguyªn bµo

2n

Gi¶m
ph©n 1
Gi¶m
ph©n 2

n

n

2n

2n

Tinh bµo bËc 1

Tinh bµo
bËc 2

n

2n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

2n

Tế bào mầm

No·n
nguyªn bµo

Sự phát sinh giao tử đực

2n

2n

Tế bào mầm

Nguyªn
ph©n

Tinh
nguyªn bµo

2n

2n

2n

No·n nguyên
bµo bËc 1
- Tế bào
2n mầm
phân liên tiếp
Tinhlần
bµo bËc 1
2n nhiều
?2
Quá
trình
phát
sinh
Gi¶m giao tử cái qua
ThÓ
cùc
tạo nhiều noãn nguyên bào.
ph©n 1
thø nhÊt

TÕ bµophân
mÇm ->nhiÒu
nguyên
diễn
No·n bµora như thế nào?
n no·n nguyªn
bµo.
n
bËc 2

n

n

n

ThÓ cùc thø hai

n
Trøng
( giao tử cái)

Gi¶m
ph©n 2

n

n

Tinh bµo
bËc 2

n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái
Tế bào mầm

No·n
nguyªn bµo

2n

2n

2n

n

No·n bµo
bËc 2

Tế bào mầm

Nguyªn
ph©n

2n

Tinh
2ntrình phát
?nguyªn

tả quá
2n
bµo
sinh giao tử cái qua
Giảm phân 1

No·n bµo bËc 1

ThÓ cùc
thø nhÊt

n

2n

Sự phát sinh giao tử đực

2n

Gi¶m
ph©n 1

n

n

Tinh bµo bËc 1

Tinh bµo
bËc 2

n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

2n

Tế bào mầm

No·n
nguyªn bµo

No·n bµo bËc 1

ThÓ cùc
thø nhÊt

n
n

No·n bµo
bËc 2

n
n

n

ThÓ cùc thø hai

Nguyªn
ph©n

2n

2n

2n

Sự phát sinh giao tử đực

n
Trøng
( giao tử cái)

Tế bào mầm

Tinh
nguyªn bµo

2n

2n

? Mô tả quá
Gi¶m
ph©n 1
Gi¶m
ph©n 2

2n

trình phát sinh
Tinh bµo bËc 1
2n
giao tử cái qua
Giảm
n2
n
Tinhphân
bµo
bËc 2

ThÓ cùc
n n
thø nhÊt

n
n 2 Thể

Tinh trïng (giao tửcực
đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

2n

Tế bào mầm

No·n
nguyªn bµo

No·n bµo bËc 1

ThÓ cùc
thø nhÊt

n
n

No·n bµo
bËc 2

n
n

n

ThÓ cùc thø hai

Nguyªn
ph©n

2n

2n

2n

Sự phát sinh giao tử đực

n
Trøng
( giao tử cái)

?TếKết
quả2nquá
bào mầm

trình phát sinh
giao tử2ncái qua2n
Giảm phân

Tinh
nguyªn bµo

Gi¶m
ph©n 1
Gi¶m
ph©n 2

2n

Tinh bµo bËc 1

No·n bµo
n bËcTinh
1bËcbµo
2
n

n

n

?n
n

Tinh trïng (giao tử đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

Quá trình phát sinh giao tử
Tế bào mầm
2n
đực qua nguyên phân
diễnNo·n
ra như thế nào?

- Tế bào
mầm
nguyên
No·n bµo bËc 1
2n
phân
ThÓ cùc liên tiếp nhiều
thø nhÊt
lần
tạo nhiều tinhNo·n bµo
n
n
bËc 2
nguyên bào.
n

n

n

n

ThÓ cùc thø haiTrøng( giao tử cái)

Tế bào mầm

Nguyªn
ph©n

2n

2n

nguyªn bµo

Sự phát sinh giao tử đực

Tinh
nguyªn bµo

2n

Gi¶m
ph©n 1

n

2n

n

2n

Tinh bµo bËc 1

Tinh bµo
bËc 2

Gi¶m
ph©n 2

n

2n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

2n

Tế bào mầm

No·n
nguyªn bµo

Mô tả quá trình phát
No·n bµo
bËc 1
2n tử đực
sinh giao
qua
ThÓ cùc phân 1
giảm
thø nhÊt

n

No·n bµo
bËc 2

n
n

n

n

ThÓ cùc thø haiTrøng( giao tử cái)

Tế bào mầm

Nguyªn
ph©n

2n

2n

n

Sự phát sinh giao tử đực

Tinh
nguyªn bµo

2n

Gi¶m
ph©n 1

n
Tinh bµo
bËc 2

2n

2n

2n

Tinh bµo bËc 1

n
Tinh bµo
bËc 2

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

2n

Tế bào mầm

Sự phát sinh giao tử đực
Nguyªn
ph©n

? Trình bày quá
No·n
nguyªn bµo

2n

2n

trình phát sinh giao
No·n bµo bËc 1
2n
tử
đực
qua
giảm
ThÓ cùc

phân
2
n

thø nhÊt

n

n

No·n bµo
bËc 2

n
n

n

ThÓ cùc thø haiTrøng( giao tử cái)

Tế bào mầm

Tinh
nguyªn bµo

2n

Gi¶m
ph©n 1

n

2n

n

2n

Tinh bµo bËc 1

Tinh bµo
bËc 2

Gi¶m
ph©n 2

n

2n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

2n

Tế bào mầm

? Kết quả quá
No·n
nguyªn bµo

thø nhÊt

No·n bµo
bËc 2

n
n

?

n

ThÓ cùc thø haiTrøng( giao tử cái)

Tế bào mầm

Nguyªn
ph©n

2n

2n

trình phát sinh
giao tử đực qua
No·n bµo bËc 1
2n
giảm phân
ThÓ cùc
n
Tinh bào
bậc 1
n
n

Sự phát sinh giao tử đực

Tinh
nguyªn bµo

2n

Gi¶m
ph©n 1

n

2n

n

2n

Tinh bµo bËc 1

Tinh bµo
bËc 2

Gi¶m
ph©n 2

n

2n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

Quan sát h11 kết hợp nghiên cứu
bảng kiến thức, thảo luận theo
nhóm tìm điểm giống nhau và khác
nhau giữa quá trình phát sinh giao
tử đực và phát sinh giao tử cái:

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT

Sự phát sinh giao tử cái

Sự phát sinh giao tử đực

2n

Tế bào mầm

Tế bào mầm

2n

Nguyªn ph©n
No·n
nguyªn bµo

2n

2n

Tinh
nguyªn bµo

No·n bµo
bËc 1

2n
ThÓ cùc
thø nhÊt

2n

2n

Tinh bµo
bËc 1

Gi¶m ph©n 1

n

No·n bµo
bËc 2

n

n

Tinh bµo
bËc 2

Gi¶m ph©n 2

n

2n

n

n
ThÓ cùc
thø hai

n
Trøng( giao tử cái)

n

n

n

n

n

Tinh trïng (giao tử đực)

SO SÁNH QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ
ĐỰC VÀ PHÁT SINH GIAO TỬ CÁI
1. Giống nhau:
- Các TB mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần.

- NB b1 và TiB b1 đều thực hiện giảm phân để tạo giao tử
2. Khác nhau:
PHÁT SINH GIAO TỬ CÁI

PHÁT SINH GIAO TỬ ĐỰC

GP1 Noãn bào b1->Thể cực thứ

Tinh bào b1 ->2Tinh bào b2

GP2 Noãn bào b2 -> Thể cực thứ

2(kt nhỏ)+ Trứng (kt lớn)

Tinh bào b2
->
-> 2tinh trùng

KQ

NB b1-> 3 thể cực + (1 trứng
tham gia thụ tinh)

Tinh bào b1 -> (4 tinh trùng
đều tham gia thụ tinh)

nhất(kt nhỏ) + Noãn bào
b2(kt lớn)

2tinh tử

KIỂM
TRA
BÀI

TIẾT 11- BÀI 11 :

PHÁT SINH GIAO TỬ
VÀ THỤ TINH
I. Phát sinh giao tử:
II. Thụ tinh:

2. Bản chất của quá trình thụ tinh?
1.Thụ tinh là gì?
Tinh trïng(nNST)
Trøng (nNST)

Thụ tinh

Hợp tử(2nNST)

3.Vì sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa
các giao tử đực và giao tử cái lại tạo
được các hợp tử chứa các tổ hợp NST
khác nhau về nguồn gốc?

KIỂM
TRA
BÀI

TIẾT 11- BÀI 11 :

PHÁT SINH GIAO TỬ
VÀ THỤ TINH
I. Phát sinh giao tử:
II. Thụ tinh:
III. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh:

VÍ DỤ 1.

Ruồi giấm

Ruồi
Giảm phân Giao tử đực
giấm đực
(n=4nst)
(2n= 8nst)
Ruồi
Giảm phân
giấm cái
(2n=8nst)

Gà trống
(2n= 78nst)
Gà mái
(2n= 78nst)

(2n=8nst)

Thụ tinh

Giao tử cái
(n=4nts)

HỢP TỬ

(2n=8nst)

Gà con

Giảm phân

(2n=78nst)

Giao tử đực
(n=39nst)

Thụ tinh
Giảm phân

Giao tử cái
(n=39nts)

HỢP TỬ

(2n=78nst)

VD2:Lai hai cặp tính trạng của Menđen
Pt/c VÀNG -TRƠN X XANH -NHĂN
Qua giảm phân và thụ tinh
F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình:
VÀNG -TRƠN

VÀNG - NHĂN

XANH-NHĂN

XANH -TRƠN

KIỂU HÌNH GIỐNG BỐ, MẸ

KIỂU HÌNH KHÁC BỐ, MẸ

Giống lúa DT17
P:

Giống lúa DT10 x Giống lúa OM80
(Năng suất cao)

F1:

(Chất lượng cao)

DT17

(Năng suất, chất lượng gạo cao)

Bò vàng Thanh Hóa

Bò Hônsten Hà Lan

Hình: Bò lai sind

P : Bò vàng Thanh Hoá x Bò Hônsten Hà Lan
F1 :

Bò lai sind
(Chịu khí hậu nóng, cho 1000kg sữa/con/năm)

Lợn Ỉ

Lợn Đại Bạch

P: ♀ Lôïn Æ
(Choáng chòu toát )

F1 :

x

Lợn Đại Bạch Ỉ

♂ Lôïn Đại Bạch
(taêng troïng nhanh,
tæ leä naïc cao )

ÑB –Ỉ
- Choáng chòu toát
-Taêng troïng nhanh
-Tæ leä naïc cao….

HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT♀ PHÁT SINH GIAO TỬ
Tế ?1
bào mầm

Tế bào mầm

NP

No·n nguyªn bµo

Tinh nguyªn bµo

No·n bµo
?2 bËc 1

Tinh?5
bµo bËc 1
GP1

ThÓ cùc
thø nhÊt

ThÓ
cùc

ThÓ
cùc

No·n bµo
?3
bËc 2
ThÓ cùc
thø hai

Trøng

?4

Tinh bµo
?6
bËc 2

GP2
Tinh
?7
trïng

Tinh
?8
trïng

Tinh bµo
bËc 2

Tinh
?9

trïng

Tinh
?10

trïng

1
2

T

3
E
CH M
CÂ ỌN
NÀ U
O?

4

N
5
6

Đ

M

P

G

IH

Â

HT

I

N

H

L

ƯN

G

B

Ô


II

G

U

Y

Ê

N

P

H

Â

D

I

C

H

U

Y

Ê
ê

N

Ơ

N

B

Ô

I

N
N

N

Quá Đây
trình
giúp
ra
nhiều
tinh
nguyên
bào
vàNST
noãn
nguyên
Nhờ
lànày
quá

trình
quátạo
trình
tổ
Giao
Đây
hợp
Giao
này

tửbộ
bộ
tử
đực

NST

nhân
giao

bộ
của
khả
của
NST
tửgiao
mang
năng
hợp
này
tửtử
này
bộ
đực
và đơn
giao
bội
tử cáibào

CHÌA KHOÁ

B

I

Ế N DT Ổ H Ợ P

• Học bài cũ.
• Trả lời câu hỏi: 1,2,3,4 cuối bài
- Chú ý: Câu 5 vận dụng quá trình
giảm phân để tìm giao tử, quy luật
phân li độc lập để tìm hợp tử
• Đọc mục “ Em có biết”
• Đọc và nghiên cứu bài 13: “Cơ chế
xác định giới tính”
 
Gửi ý kiến