Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn tố uyên
Ngày gửi: 14h:33' 16-09-2018
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Bẩy, Nguyễn Thúy Hiền)
Tiết 42- Bài 34 PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
1- CÁC CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ
HOÀN THÀNH BẢNG TRONG SGK/ 111.


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tiết 42- Bài 34 PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
Quả và hạt có những cách phát tán nào?
- Có 3 cách phát tán :
+ Phát tán nhờ gió
+ Phát tán nhờ động vật
+ Tự phát tán
?
1- CÁC CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

2- ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI VỚI CÁC CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
Dựa vào 34.1 trang 110 SGK và bảng đã hoàn thành “thảo luận nhóm (5 phút) hoàn thành các câu hỏi Trang 111 về đặc điểm thích nghi với các cách phát tán quả và hạt”
Tiết 42- Bài 34 PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
?1.Quả và hạt phát tán nhờ gió thì nó có đặc điểm nào?
?2. Quả và hạt phát tán nhờ động vật thì nó có đặc điểm nào?
?3.Quả và hạt tự phát tán thì vỏ khi chín thường có đặc điểm gì?
?4. Con người có giúp cho việc phát tán quả và hạt không?
Bằng những cách nào?
Quả chò
Quả bồ công anh
Cây trâm bầu
Quả và hạt phát tán nhờ gió thì nó có đặc điểm nào?
Hạt hoa sữa
Đặc điểm của quả, hạt phát tán nhờ gió: có cánh, có lông để nhờ gió chuyển đi xa
Quả ké đầu ngựa
Chim ăm hạt thông
Quả và hạt phát tán nhờ động vật thì nó có đặc điểm nào?
Đặc điểm quả, hạt phát tán nhờ động vật: quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có nhiều gai móc bám
Quả cải
Quả và hạt tự phát tán thì vỏ khi chín thường có đặc điểm gì?

Quả đậu
Quả đậu bắp
Đặc điểm của quả và hạt tự phát tán: Khi chín vỏ quả tự nứt ra bắn hạt đi xa
4. Con người có giúp cho việc phát tán
quả và hạt không? Bằng cách nào?
Con người cũng giúp rất nhiều cho sự phát tán của quả và hạt bằng nhiều cách như:
-Vận chuyển quả và hạt đi tới các vùng, miền khác nhau.
-Giữa các nước thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu nhiều loại quả và hạt.
Kết quả là các loài cây đã được phân bố ngày càng rộng và phát triển khắp nơi.
Một số giống cây tốt được con người nhân giống
Bài tập 1
Cách phát tán
Nhờ gió
Nhờ động vật
Tự phát tán
Bài tập 2
Tên quả và hạt
quả chò, quả trâm bầu, quả bồ công anh. Hạt hoa sữa…
quả sim, quả ổi, quả dưa hấu, quả ké đầu ngựa, quả trinh nữ…
quả các cây họ đậu, quả cải…
Bài tập 3
Đặc điểm thích nghi
quả có cánh hoặc túm lông nhẹ
quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có nhiều gai móc bám
Vỏ quả tự nứt để hạt tự tung ra ngoài
TỔNG KẾT
-Tại sao nông dân thường thu hoạch đỗ khi quả mới già?
-Sự phát tán có lợi gì cho thực vật?Thực vật còn cách phát tán nào không?
Vì : Nếu để đỗ quá già thì chúng sẽ chín, vỏ quả sẽ nứt ra và hạt sẽ rơi xuống đất làm mất năng xuất thu hoạch
Giúp thực vật duy trì nòi giống.
- phát tán nhờ nước
Hướng dẫn học tập
* Đối với bài học ở tiết này :
- Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi/ 112 SGK.
- Tìm theâm ví duï cho töøng loaïi phaùt taùn.
* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
Nghieân cöùu baøi môùi: “Nhöõng ñieàu kieän caàn cho haït naûy maàm”
- Chuaån bò baøi sau :
+ Toå 1: Haït ñoã ñen treân boâng aåm.
+ Toå 2: Haït ñoã ñen treân boâng khoâ.
+ Toå 3: Haït ñoã ñen ngaâm ngaäp trong nöôùc.
+ Toå 4: Haït ñoã ñen treân boâng aåm ñaëc trong tuû laïnh.
- Tìm hieåu tröôùc ñieàu kieän caàn cho haït naûy maàm
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE
CHÀO TẠM BIỆT
Nguyễn Xuân Thùy
Giáo viên thực hiện:
 
Gửi ý kiến