Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị ánh hồng
Ngày gửi: 21h:16' 16-04-2018
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Trường Mầm Non Hòa Nghĩa
Đề tài: Trò chơi i, t, c
Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Ánh Hồng
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Hoạt động 1: Cùng nhau nhớ lại
* Ho?t d?ng 1: Cựng nhau nh? l?i
- Cho tr? hỏt: " Cỏ vng boi" xem hỡnh ?nh cỏ chim tr?ng.
- Cụ cho tr? phỏt õm ch? i, t, c v nh?c l?i c?u t?o c?a t?ng ch?.
- Liờn h? xung quanh l?p. Gi?i thi?u tranh m?t s? con v?t s?ng du?i nu?c
á
h
m
g

r
n
c
c
c
c
i
i
t
t
i
i
i
t
t
t
c
c
c
c
Hoạt động 2: Ai thông minh hơn
* Ho?t d?ng 2: Ai thụng minh hon
- Cho tr? choi trũ choi ch?n ch? cỏi cũn thi?u trong t? b?ng cỏch dua dỏp ỏn b?ng th? ch? cỏi.
- Cụ quan sỏt, ki?m tra.
Caù ñuoá...
1.
2.c
3.g
4.t
i
1.t
2.
c
3.i
4.e
Caù …ôm
3.
2.c
1.i
4.a
t
Caù …reâ
Sao b..eån
4.
2.c
3.g
1.t
i
3.
2.t
1.i
4.a
c
OÁ… moùng tay
Hoạt động 3: Thi xem ai tài
- Cho l?p chia nhúm b?t vo ụ cú ch? i, t, c mũ v tỡm ch? cỏi i, t, c dỏn lờn b?ng c?a d?i mỡnh. D?i no cú s? lu?ng ch? cỏi dỳng v nhi?u hon s? l d?i chi?n th?ng.
- Cụ quan sỏt nh?n xột khi tr? choi xong.
Hoạt động 4: Chúng mình cùng chơi
- Cho tr? chia nhúm choi cựng ch? cỏi i, t, c: in mu nu?c, nộm búng vo ch?, v? trờn cỏt, g?p s?i, cõu cỏ.
- Qua sỏt t?ng nhúm choi nh?n xột. K?t thỳc.
 
Gửi ý kiến