Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Phép chia

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Khánh
Ngày gửi: 08h:25' 08-04-2019
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG VINH
Giáo viên: Vũ Thị Lệ Thanh

Bài: Ôn tập phép chia (Tuần 31)
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN LÃNG
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ!
Môn Toán 5
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính:
1972 : 58
B
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép chia

Câu 1: Tên gọi các thành phần trong phép chia hết a : b = c là:
1. a: Số bị chia; b: Số chia; c: Thương
2. a: Số chia; b: Số bị chia; c: Thương
3. a: Thương; b: Số bị chia: c: Số chia
4. a: Số bị chia; b: Thương; c: Số chia
Câu 1
Đáp án
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Thời gian
Câu hỏi
T
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC - BÀI ÔN TẬP PHÉP CHIA
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép chia
Trong phép chia hết:
a : b = c
Thương
Số chia
Số bị chia
(Hãy viết kết quả vào phép chia sau?)
a : 1 = …. (với a khác 0)
Câu 2
Đáp án
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
Thời gian
Câu hỏi
T
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC - BÀI ÔN TẬP PHÉP CHIA
(Hãy viết kết quả vào phép chia sau?)
a : a = …. (với a khác 0)
Câu 3
Đáp án
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Thời gian
Câu hỏi
T
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC - BÀI ÔN TẬP PHÉP CHIA
Kết qủa phép chia: 0 : b = b
(với b khác 0)
Đúng hay sai?
Câu 4
Đáp án
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sai
Thời gian
Câu hỏi
T
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC - BÀI ÔN TẬP PHÉP CHIA
Tên gọi các thành phần trong phép chia có dư a : b = c (dư r) là:
1. a: Số bị chia;b: Số chia; c: Số dư; r: Thương
2. a: Số chia;b: Số bị chia; c: Thương; r: Số dư
3. a: Thương; b: Số bị chia: c: Số chia;r: Số dư
4. a: Số bị chia; b: Số chia;c: Thương; r: Số dư
Câu 5
Đáp án
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
Thời gian
Câu hỏi
T
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC - BÀI ÔN TẬP PHÉP CHIA
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép chia
a : b = c (dư r)
Số bị chia
Số chia
Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.
Thương
Số dư
Trong phép chia có dư:
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép chia
Trong phép chia hết:
Chú ý: Không có phép chia cho số 0.
a : b = c
Thương
Số chia
Số bị chia
a : b = c (dư r)
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư
a : 1 = a
a : a = 1 (với a khác 0)
0 : b = 0 (với b khác 0)
Trong phép chia có dư:
Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.
Luyện tập
Bài 1/ 163:
B
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép chia
Trong phép chia hết:
Chú ý: Không có phép chia cho số 0.
a : b = c
Thương
Số chia
Số bị chia
a : b = c (dư r)
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư
a : 1 = a
a : a = 1 (với a khác 0)
0 : b = 0 (với b khác 0)
Trong phép chia có dư:
Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.
Luyện tập
Bài 1/ 163:
B
Bài 2/ 164:
B
Bài 3/ 164:
S
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép chia
Bài 3:
b) 11 : 0,25
32 : 0,5
75 : 0,5
11 x 4
32 x 2
125 : 0,25
= 150
= 64
= 44
= 44
= 64
= 500
a) 25 : 0,1
48 : 0,01
95 : 0,1
25 x 10
48 x 100
72 : 0,01
= 250
= 480
= 950
= 250
= 480
= 7200
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép chia
Trong phép chia hết:
Chú ý: Không có phép chia cho số 0.
a : b = c
Thương
Số chia
Số bị chia
a : b = c (dư r)
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư
a : 1 = a
a : a = 1 (với a khác 0)
0 : b = 0 (với b khác 0)
Trong phép chia có dư:
Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.
Luyện tập
Bài 1/ 163:
B
Bài 2/ 164:
B
Bài 3/ 164:
S
Bài 4/ 164:
V
 
Gửi ý kiến