Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Phép cộng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn T Thu Hà
Ngày gửi: 22h:14' 05-08-2021
Dung lượng: 12.6 MB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
Phép cộng và phép trừ
Phép cộng và phép trừ
Toán
Phép cộng
1. Ví dụ:
a, 48352 + 21026 = ?
48 352
21 026
+
48352 + 21026 = ….
6
9
3
8
7
Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:
* 4 công 2 bằng 6, viết 6.
* 8 cộng 1 bằng 9, viết 9.
* 3 cộng 0 bằng 3, viết 3.
* 5 cộng 2 bằng 7, viết 7.
* 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.
48352 + 21026 = 69378
Toán
Phép cộng
1. Ví dụ:
b, 367 859 + 541 728 = ?
367 859
541 728
+
367 859 + 541 728 = ….
Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:
* 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.
* 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.
* 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.
* 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.
* 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.
367 859 + 541 728 = 909 587
7
8
5
9
0
9
* 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.
Toán
Phép cộng
* Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:
a. 4682 + 2305 ; 5247 + 2741
b. 2968 + 6524 ; 3917 + 5267
5247
2741
+
3917
5267
+
2968
6524
+
4682
2305
+
6987
7988
9492
9184
Toán
Phép cộng
* Bài tập 2: Tính:
a) 4685 + 2347
57696 + 814
= 7032
= 58510
6094 + 8566
= 14660
b) 186954 + 247436
= 434390
514625 + 82398
= 597023
793575 + 6425
= 800000
* Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên em thực hiện các phép tính theo thứ tự nào?
Số bị trừ
Số trừ
Hiệu
865 297 – 450 237 = ?
- Nêu tên các thành phần trong phép tính.
- Nêu cách thực hiện phép trừ.
Toán
Phép trừ

Tr? theo t? ph?i sang trỏi:


2
4
0
5
1
4
865279 – 450237 = 415042
a) 865 279 – 450 237 = ?
- 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.
- 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.
- 6 trừ 5 bằng 1, viết 1.
- 5 trừ 0 bằng 5, viết 5.
- 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.
- 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
865 279
450 237
-
865279 – 450237 = …..

* Tr? theo t? ph?i sang trỏi:
4
0
5
1
6
3
647 253 - 285749 = 361504
b. 647253 – 285749 = ?
647 253
285 749
-
- 2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.
- 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
- 5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
- 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
- 4 thêm 1 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0.
- 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
647 253 - 285749 = …..
b. 647253 - 285749 = ?
* Em hãy nêu sự khác biệt của 2 phép tính trên?
a. 865279 - 450237 = ?
- Đây là phép trừ không nhớ
- Đây là phép trừ có nhớ
865 279
450 237
-
647 253
285 749
-
41 5042
36 1504
* Bài 1: Đặt tính rồi tính.
a. 987864 - 783251
b. 839084 - 246937
783 251
987 864
839 084
246 937
204 613
592 147
969696 - 656565
628450 - 35813
656 565
969 696
313 131
35 813
628 450
592 637
-
-
-
-

Chào tạm biệt
 
Gửi ý kiến