Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Ngày gửi: 15h:53' 08-12-2021
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 745
Số lượt thích: 0 người

Phép nhân các phân
thức đại số
KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Nêu các bước rút gọn phân thức
2) Rút gọn phân thức sau :
1/Các bước rút
gọn phân thức:
-Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
(nếu cần)để tìm nhân tử chung
-Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung
[? 1 ]. La`m ti?nh nhõn hai phân thức :
.
Cũng làm như nhân hai phân số , hãy nhân tử với tử ,nhõn mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức .
.
?1: Bài làm
Tiết 57 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Quy t¾c
Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau :
Tæng qu¸t
(A,B,C,D Là các đa thức và B , D khác đa thức không.)
Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức :Các bước thực hiện phép nhân phân thức:
Bước 1: Nhân tử với tử và nhân mẫu với mẫu
Bước 2: Rút gọn kết quả (nếu có)
Bài 1: Điền vào "." để được kết quả đúng khi thực hiện nhân hai phân thức

1
?3: Thực hiện phép tính:
BT: Làm tính nhân ca?c phân thức sau:
Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
3:
2:
4:
1:
2
3
4:
Giao hoán
Kết hợp
Nhận xét kết quả:
=
=
2. TÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
a) Giao hoán
b) Kết hợp
c) Phân phối cu?a phe?p nhõn đối với phép cộng
Bài tập : TÝnh nhanh

Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1
2
[?4]
[?5]
Lời giải [?4]
Cách 1 [?5]Sử dụng tính
chất phân phối cu?a phe?p nhõn dụ?i vo?i phe?p cụng )
19
Em hãy cho biết qua bài học này chúng ta đã được tìm hiểu những kiến thức gì ?
Vậy muốn nhân hai phân thức ta làm như thế nào ?
Các tính chất gì
Của phép nhân phân thức?
1:
2:
T
Ố
H
Y
3:
D

4 :
C


BT39a/: Khi thực hiện phép tính
Bạn Lan giải như sau:
Giải:
Hãy nêu ý kiến của em về bài làm của bạn Lan ?
Giải
a,
Bài tập 40(SGK -T53)
Rót gän biÓu thøc sau theo hai c¸ch:
( sö dông vµ kh«ng sö dông tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng ) :

16
Viết:
3. Luyện tập :
Bài tập 40 trang 53 ( SGK ) :
?Đáp án :
Cách 1 : Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :
A
=
x - 1
x
( x2 + x + 1 ) +
x - 1
x
x3
x - 1
=
=
=
=
( x - 1 ) . ( x2 + x + 1 )
x
+
( x - 1 ) . x3
x.( x - 1 )
x3 - 1
x
x3
x
x3 - 1 + x3
x
+
2x3 – 1
x
Cách 2 : Không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :
3. Luyện tập :
Bài tập 40 trang 53 ( SGK ) :
?Đáp án :
A
=
x - 1
x
x2 + x + 1
1
x3
x - 1
+
=
x - 1
x
( x2 + x + 1 ) . ( x - 1 ) + x3
x - 1
=
x - 1
x
x3 - 1 + x3
x - 1
=
=
( x - 1 ) . ( 2x3 - 1)
x . ( x - 1 )
2x3 - 1
x
3. Luyện tập :
Gợi ý : Bài tập 41/ trang 53 (SGK)
Đố : Đố em điền vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức bằng tử thức cộng với 1 :
1
x
x
x+1
...............
1
x + 7
=
Thi giải toán nhanh
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0
Đ
S
Hết giờ
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0
Đ
S
Hết giờ
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0
Đ
S
Hết giờ
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0
Đ
S
Hết giờ
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0
Đ
S
Hết giờ
 
Gửi ý kiến