Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Phép nội suy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:15' 27-01-2008
Dung lượng: 392.5 KB
Số lượt tải: 1365
Số lượt thích: 1 người (lô văn lưu)
BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG - ĐHBK -------------------------------------------------------------------------------------
PHƯƠNG PHÁP TÍNH ? HK 2 0506
CHƯƠNG 3
NỘI SUY VÀ BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

TS. NGUYỄN QUỐC LÂN (04/2006)
NỘI DUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- NỘI SUY ĐA THỨC LAGRANGE
2- SAI SỐ NỘI SUY LAGRANGE
5- BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU
3- NỘI SUY NEWTON (MỐC CÁCH ĐỀU)
4- NỘI SUY GHÉP TRƠN (SPLINE) BẬC BA
BÀI TOÁN TỔNG QUÁT VỀ NỘI SUY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xk : mốc nội suy, yk : giá trị (hàm) nội suy
Nội suy: Bảng chứa (n+1) cặp dữ liệu { (xk, yk) }, k = 0 ? n
NỘI SUY ĐA THỨC LAGRANGE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảng chứa (n+1) cặp số liệu {(xk,yk)} , k = 0 ? n
Cách 1: 3 mốc ? n = 2 ? L(x) = ax2 + bx + c (3 hệ số cần tìm)
Tìm đa thức nội suy Minh hoạ bảng 3 dữ liệu: {(xk,yk)} , k=0?2
Tại x = 3, ybảng ??
ybảng ? L(3) = 0.325
VÍ DỤ SAI SỐ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giải:
Kết quả:
Nhắc lại: Sai số: luôn làm tròn lên!
NHIỀU MỐC ? ĐA THỨC NỘI SUY CƠ SỞ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG THỨC TỔNG QUÁT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÍ DỤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NỘI SUY NEWTON ? MỐC CÁCH ĐỀU -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảng {(xk,yk)} , k = 0 ? n, mốc nội suy cách đều: x0, x1 = x0 + h, x2 = x1 + h ? xn = xn-1 + h. Lập bảng sai phân :
ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÍ DỤ NỘI SUY NEWTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÍ DỤ NỘI SUY NEWTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất cả sai phân: Nội suy Newton ? Lagrange!
Câu hỏi: Tính tại x = 54? với Nội suy tiến. Nhận xét?
HIỆN TƯỢNG RUNGE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giá trị L(0.95) =
Giá trị chính xác f(0.95) = 0.04
KẾT QUẢ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
So sánh đồ thị hàm ban đầu f(x) và đa thức nội suy P4(x)
Tăng số nút có thể khiến sai số tăng!
NỘI SUY GHÉP TRƠN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý TƯỞNG NỘI SUY GHÉP TRƠN BẬC 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XÂY DỰNG HÀM NỘI SUY GHÉP TRƠN BẬC 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NỘI SUY SPLINE (GHÉP TRƠN) BẬC 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Hàm dạng bậc 3 trên từng đoạn [xk,xk+1], k = 0 ? n ?1
GIẢI THUẬT NỘI SUY SPLINE BẬC 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I/ Độ dài hk = xk+1 ? xk, k = 0 ? n ?1. Hệ số ak = yk, k = 0 ? n
VÍ DỤ NỘI SUY SPLINE (GHÉP TRƠN) BẬC 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lập hàm nội suy spline bậc 3 g(x) thoả điều kiện biên tự nhiên và nội suy bảng sau
BẢNG TÍNH NỘI SUY SPLINE (GHÉP TRƠN) BẬC 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước II: c3 = g?(x3)/2 ? c = [c0, c1, c2, c3]T là nghiệm
BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực nghiệm: Thống kê lượng mưa 12 tháng & vẽ đồ thị
PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU (BPCT) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhiều dữ liệu & yk có sai số: Ap đặt L(xk) = yk: vô nghĩa!
TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VD: Tìm hàm bậc 1 xấp xỉ bảng sau theo nghĩa BPCT
ĐA THỨC BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU BẬC CAO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÀM MŨ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VD: Xấp xỉ bảng số với p/pháp bình phương cực tiểu
 
Gửi ý kiến