Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Phép thử và biến cố

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng anh tuấn
Ngày gửi: 22h:45' 08-11-2016
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
1
Trường THPT Trung Giã
Lớp 11a10
Giáo sinh: Dương Thị Thanh Thùy
1
Bài 4:
PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
2


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:Từ các số 1,2,3,4, lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?
ĐÁP ÁN :
{12,13,14,21,23,24,31,32,34,41,42,43}
Mỗi số tìm được là một chỉnh hợp chập 2 của 4Câu 2:Có 4 bút chì trắng,vàng,xanh,đỏ.
Lấy ngẫu nhiên hai cái.
Hỏi có bao nhiêu cách lấy?


ĐÁP ÁN
{TV,TX,TĐ,VX,VĐ,XĐ}
Mỗi kết quả là một tổ hợp chập hai của 4


Hai
Học
Sinh
Lên
Bảng
Thực
Hiện


3
CU 3: Cú m?y kh? nang khi gieo m?t d?ng xu?
* Mặt trước hay mặt sấp * Mặt sau hay mặt ngửa
xuất hiện: viết tắt là S xuất hiện: viết tắt là N
Đáp án
Dưới lớp chuẩn bị trả lời
Có hai khả năng: S ; N
Tung một đồng tiền, chọn bút chì, rút một quân bài…
Là một phép thử ngẫu nhiên.
Bài mới
4
PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
-----------------------------
5
PHÉP THỬ, KHÔNG GIAN MẪU
Gieo một con súc sắc
Rút một quân tú lơ khơ
(cỗ bài 52 lá)
Bắn một mũi tên vào bia
Khi đánh gôn
Trờn dõy l cỏc vớ d? v? phộp th? ng?u nhiờn
Em hóy cho bi?t phộp th? ng?u nhiờn cú d?c di?m gỡ?

Ta có đoán được kết quả của phép thử không?
Tập hợp tất cả các kết quả ta có biết trước không?


Phép thử ngẫu nhiên theo em hiểu là như thế nào?
Gieo một con súc sắc
6
I)PHÉP THỬ, KHÔNG GIAN MẪU
1) Phép thử
VD: Khi đánh gôn, tung một đồng xu ta
được một phép thử ngẫu nhiên.
Khi gieo một đồng xu ta không thể đoán trước được mặt ngửa (mặt ghi số) hay mặt sấp (mặt còn lại) xuất hiện, nhưng ta có thể biết được hai khả năng xuất hiện đó là phép thử ngẫu nhiên.
Khái niệm phép thử ngẫu nhiên là: Phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó mặc dù đã biết được tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó (gọi tắt là phép thử; ở toán phổ thông ta chỉ xét các phép thử có một số hữu hạn kết quả).
7
CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
Đ
Đ
Đ
S
S
8
Mỗi em HS cầm một con súc sắc để gieo một lần
và báo cáo kết quả
Các phương án đạt được là 1,2,3,4,5,6 chấm
Ví dụ :Gieo một con súc sắc một lần các khả năng xảy ra là:
Các mặt 1,2,3,4,5,6,xuất hiện
b) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của một phép thử.
Kí hiệu: (đọc là ô-mê-ga)
Hãy cho biết không gian mẫu của phép thử gieo con súc sắc một lần
Số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu?
+) Gieo một con súc sắc một lần
 không gian mẫu ={1,2,3,4,5,6 }
 Số pt Không gian mẫu là
2) Không gian mẫu
9
I)PHÉP THỬ, KHÔNG GIAN MẪU
1) Phép thử
VD: Khi đánh gôn, tung một đồng xu
ta được một phép thử ngẫu nhiên.
Khái niệm phép thử ngẫu nhiên là: Phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó mặc dù đã biết được tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó.
2) Không gian mẫu
a) Ví dụ :Gieo một con súc sắc một lần các khả năng xảy ra là:
b) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của một phép thử.
Kí hiệu: (đọc là ô-mê-ga)
 *) Chú ý:Mỗi kế quả của phép thử được biểu diễn bởi một và chỉ một phần tử của không gian mẫu và ngược lại
10
HOẠT ĐỘNG NHÓM
11


= {S1,S2,S3,S4,S5,S6,N1,N2,N3,N4,N5,N6};
= {(i,j)/i,j=1,2,3,4,5,6};
(1,1); (2,1); (3,1); (4,1); (5,1); (6,1)
(1,2); (2,2); (3,2); (4,2); (5,2); (6,2)
(1,3); (2,3); (3,3); (4,3); (5,3); (6,3)
(1,4); (2,4); (3,4); (4,4); (5,4); (6,4)
(1,5); (2,5); (3,5); (4,5); (5,5); (6,5)
(1,6); (2,6); (3,6); (4,6); (5,6); (6,6)
HĐN L1
Hãy mô tả & tính số phần tử không gian mẫu của phép thử:
Nhóm 1: Gieo đồng xu hai lần liên tiếp.
Nhóm 2: Gieo đồng thời 1 đồng xu và 1 con súc sắc.
Nhóm 3,4: Gieo con súc sắc 2 lần.
Đáp án:
Nhóm 1:
= {SS,SN,NS,NN};
Nhóm 2:
Nhóm 3,4
Để tính số phần tử của không gian mẫu theo em có những cách nào?
12
TÍNH SỐ PHẦN TỬ & MÔ TẢ KHÔNG GIAN MẪU CỦA MỘT PHÉP THỬ
Bài số 3 (SGK-Trang 63)
Có 4 thẻ mang số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên 2 thẻ
HD:
Thẻ (1,2) & (2,1) là kết quả của một lần rút
Vậy số phần tử của không gian mẫu là số tổ hợp chập 2 của 4

VD 1: Từ các số 1,2,3,4.Lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau ?*) Từ kết quả của VD1
các số tìm được là:
{12,13,14,21,23,24,31,32,34,41,42,43}
*) (12) & (21) là kết quả của hai lần chọn nên số phần tử của không gian mẫu là số chỉnh hợp chập 2 của 4
={12,13,14, 23,24, 43}
13
HĐNL2
Gieo một đồng tiền cân đối đồng chất hai lần. Xác định số phần tử & mô tả không gian mẫu nếu:
N1: “Kết quả của hai lần gieo là khác nhau”
N2: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa”
N3: “Lần thứ hai mới xuất hiện mặt ngửa”
= {SN,NS}
= {NS,SN,NN}
= {SN}
Các nhóm đại diện báo cáo
14
TỔNG KẾT
I)PHÉP THỬ, KHÔNG GIAN MẪU
1) Phép thử
Khái niệm phép thử ngẫu nhiên là: Phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó mặc dù đã biết được tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó (gọi tắt là phép thử; ở toán phổ thông ta chỉ xét các phép thử có một số hữu hạn kết quả).
2) Không gian mẫu
II)TÍNH SỐ PHẦN TỬ & MÔ TẢ KHÔNG GIAN MẪU CỦA MỘT PHÉP THỬ
Để tính số phần tử của không gian mẫu ta có thể: 1)Liệt kê.
2) Tính bằng công thức tổ hợp ,chỉnh hợp …
15
Ứng dụng trong thực tế đời sống
KT
16
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Tìm và giải thích các ví dụ trong đời sống.
Làm các bài tập 1,2,3 (SGK-Trang 63)
17
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ DỰ GIỜ BUỔI HỌC
NGÀY HÔM NAY!
 
Gửi ý kiến