Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §9. Phép trừ phân số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thanh Bình
Ngày gửi: 20h:35' 21-11-2008
Dung lượng: 781.0 KB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Bạn có 5 câu hỏi trắc nghiệm trả lời đúng mỗi câu được 2 điểm. Tổng số điểm khi trả lời đúng 5 câu là 10 điểm. Chúc bạn thành công.
Câu 1: Để cộng hai phân số cùng mẫu ta thực hiện như sau:
b) Giữ nguyên tử cộng hai mẫu.
c) Giữ nguyên mẫu cộng hai tử.
d) Cả ba câu trên đều sai.
+2đ
a) Tử cộng tử, mẫu cộng mẫu.
Câu 2: Để cộng hai phân số không cùng mẫu ta thực hiện như sau:
a) Giữ nguyên mẫu, tử cộng tử.
b) Quy đồng tử rồi cộng như cộng hai phân số cùng mẫu.
c) Quy đồng mẫu rồi cộng như cộng hai phân số cùng tử.
d) Cả 3 câu trên đều sai.
+2đ
Câu 3: Kết quả của phép cộng hai phân số
+2đ
Câu 4: Kết quả rút gọn của phép cộng hai phân số
+2đ
Câu 5: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta thực hiện như sau:
a) a + (- b).
b) Lấy a cộng cho - b.
c) Lấy a cộng cho số đối của b.
d) Cả 3 câu trên đều đúng.
+2đ
26
Trong taäp hôïp Z caùc soá nguyeân ta coù theå thay pheùp tröø baèng pheùp coäng vôùi soá ñoái cuûa soá tröø.
Ví duï: 3 – 5 =
Vậy có thể thay thế phép trừ phân số bằng phép cộng phân số được không?
3 +
(- 5)
Chương III.
Baøi 9:
1. Số đối.
?1
Làm phép cộng:
0
0
Ta nói là số đối của

phân số và cũng nói

là số đối của phân số .

Hai phân số và là hai số

đối nhau.Cũng vậy, ta nói là của

phân số ; là của

; hai phân số và là

hai số đối nhau.
......
......
......
số đối
số đối
?2
Vậy thế nào là hai số đối nhau?
1. Số đối.
Định nghĩa:
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.
=
=
Ví dụ:
0
Chương III
Baøi 9:
1. Số đối.
2. Phép trừ phân số .
?3
Hãy tính và so sánh:

?
=
Vậy muốn trừ hai phân số ta làm thế nào?
Ta có quy tắc sau:
Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.
Ví dụ:
+
8
7
8 + 7
MC: 28
0
=
=
=
Nhận xét: Ta có
+
Vậy phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cộng (phân số).
Củng cố
Hãy định nghĩa hai số đối nhau? Cho một vài ví dụ về hai số đối nhau?
Nêu quy tắc phép trừ hai phân số?
Làm bài tập 59 trang 33 SGK.
41
Về nhà.
Học bài. Làm bài tập 60, 61, 62 trang 33, 34 SGK.
Chuẩn bị bài tập phần luyện tập trang 34, 35 SGK.
No_avatar

đồ dỏm

(muíc)

 

 
Gửi ý kiến