Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Minh Triều
Ngày gửi: 07h:32' 18-02-2019
Dung lượng: 437.5 KB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người
6
5
3
0
-
3
5
65 – 30 = …
35
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2019
Toán
Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
Đặt tính:
Tính:
65
30
-
5 trừ 0 bằng 5, viết 5
5
6 trừ 3 bằng 3, viết 3
3
65 – 30 = 35
Đặt tính và tính:
74 - 40
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2019
Toán
Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
3
6
4
-
3
2
36 – 4 = …
32
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2019
Toán
Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
Đặt tính:
Tính:
36
4
-
6 trừ 4 bằng 2, viết 2
2
Hạ 3, viết 3
3
36 – 4 = 32
Đặt tính và tính:
63 - 2
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2019
Toán
Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
36 – 4 = 32
65 – 30 = 35
65
30
-
5
3
5 trừ 0 bằng 5,
viết 5
6 trừ 3 bằng 3,
viết 3
36
4
-
2
3
6 trừ 4 bằng 2,
viết 2
Hạ 3, viết 3
30
4
68
Bài 1: Tính
2
35
28
19
0
3
79
64
35
81
30
50
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2019
Toán
Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s
57
5
52
07
52
50
a)
S
s
b)
d)
c)
đ
s
52
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2019
Toán
Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
Bài 3: Tính nhẩm
66 – 60 = 98 – 90 = 72 – 70 =
78 – 50 = 59 – 30 = 43 – 20 =
6
28
8
29
2
23
b) 58 – 4 = 67– 7 = 99 – 1 =
58 – 8 = 67 – 5 = 99 – 9 =
54
50
60
62
98
90
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2019
Toán
Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
36 – 4 = 32
65 – 30 = 35
65
30
-
5
3
5 trừ 0 bằng 5,
viết 5
6 trừ 3 bằng 3,
viết 3
36
4
-
2
3
6 trừ 4 bằng 2,
viết 2
Hạ 3, viết 3
30
4
 
Gửi ý kiến