Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Tâm Bình
Ngày gửi: 19h:14' 21-11-2021
Dung lượng: 716.5 KB
Số lượt tải: 447
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em tham dự tiết học
Môn lịch sử
1
4
3
2
Câu 1. Cụm từ nào mô tả chính xác cuộc sống của người nông dân Việt Nam trong những năm 1929-1933 ?
Câu 2. Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì ?
Câu 3. Đâu là nhân tố quan trọng quyết định cho sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?
Câu 4. Một trong những kết quả to lớn của phong trào cách mạng 1930-1931 đó là lập nên ....?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
7
8
4
6
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
1. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ĐCS Đông Dương (7/1936)
2. Phong trào đấu tranh tiêu biểu
3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939
1. Tình hình thế giới
2. Tình hình trong nước (HS tự học)
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
1. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ĐCS Đông Dương (7/1936)
2. Phong trào đấu tranh tiêu biểu
3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939
1. Tình hình thế giới
2. Tình hình trong nước (HS tự học)
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1. Tình hình thế giới
Hítle và Mutxôlini
Đại hội VII QTCS
Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1. Tình hình thế giới
Thế giới
Từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, thế lực phát xít cầm quyền
Đại hội VII - QTCS (7/1935) xác định nhiệm vụ chống CNPX và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi
6/1936 Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
1. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ĐCS Đông Dương (7/1936)
- Tháng 7/1936, Hội nghị họp tại Thượng Hải (Trung Quốc) do Lê Hồng Phong chủ trì.
Tên thật là Lê Huy Doãn, quê ở làng Thông Lạng (nay thuộc xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
Tổng bí thư của Đảng (1935-1936) Tháng 7-1935
Đồng chí Lê Hồng Phong (1902-1942)
Tháng l-1940, Lê Hồng Phong bị bắt tại quê, rồi giam vào Khám Lớn Sài Gòn, cuối năm 1940, chúng đày đồng chí ra Côn Đảo. Trước những đòn tra tấn dã man, liên tục của địch, đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng, Chúng hành hạ đồng chí cho đến kiệt sức. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6-9-1942, đồng chí nhắn lại: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
1. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ĐCS Đông Dương (7/1936)
- Nội dung hội nghị
Nhiệm vụ chiến lược…
Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt:…
Kẻ thù:
Phương pháp đấu tranh:
Chủ trương:
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
1. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ĐCS Đông Dương (7/1936)
- Nội dung hội nghị
Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và phong kiến.
Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt: Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, dân sinh, cơm áo hòa bình.
Kẻ thù: bọn phản động pháp ở thuộc địa.
Phương pháp đấu tranh: Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (Mặt trận dân chủ Đông Dương).
BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
2. Phong trào đấu tranh tiêu biểu
2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu.
a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ.
- Phong trào Đông Dương đại hội, Đảng vận động nhân dân thảo ra bản “Dân nguyện”, gửi tới phái đoàn của Quốc hội Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội (8 - 1936).
- Phong trào đón Gôđa và Brêviê năm 1937, Đảng tổ chức quần chúng mít tinh “đón rước”, biểu dương lực lượng, đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ.
Phong trào dân sinh dân chủ trong những năm 1937 - 1939, với các cuộc mít tinh biểu tình của nhân dân diễn ra sôi nổi, đặc biệt là cuộc mít tinh ngày 01/5/1938 ở HN và nhiều thành phố khác.
b. Đấu tranh nghị trường. (Đọc thêm)
c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí công khai  (Đọc thêm)
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939
a/ Ý nghĩa :
- Phong trào dân chủ 1936-1939 là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương
- Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
- Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng; cán bộ được tập hợp và trưởng thành; Đảng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm đấu tranh.
- Phong trào đã động viên, giáo dục, tổ chức và lãnh đạo đấu tranh, đồng thời đập tan những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc với những hành động phá hoại của các thế lực phản động khác.
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939
b/ Bài học kinh nghiệm:
Phong trào dân chủ 1936 - 1939 để lại nhiều bài học về:
- Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
- Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp
- Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.
- Phong trào dân chủ 1936 - 1939 như một cuộc tập dượt lần thứ 2 chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
BÀI TẬP
Lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào dân chủ 1936-1939
Thực dân Pháp phản động và tay sai.
Đòi “Tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình”…
Mặt trận Dân chủ Đ Dương
Các giai cấp, các tầng lớp (CN, ND, trí thức, dân nghèo thành thị), các giới, đoàn thể
Chính trị, công khai : Thu thập nguyện vọng nhân dân...Xuất bản sách báo...
Chủ yếu ở thành thị.
Diễn tập lần 2
Câu 1: Nội dung nào không phản ánh tình hình thế giới trong giai đoạn 1936-1939?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
B. Chủ nghĩa phát xuất hiện ở 1 số nước
C. Các nước phát xít ráo riết chạy đua vũ trang
D. Chính phủ mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền
Câu 2: Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (1935) đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là
A. Chống chủ nghĩa đế quốc
B. Chống chủ nghĩa thực dân
C. Chống chủ nghĩa phát xít
D. chống chế độ phản động thuộc địa
LUYỆN TẬP
Câu 3: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là
A. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình
B. Chống phát xít và chiến tranh đế quốc.
C.  Chống đế quốc và chống phong kiến
D. Chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai
Câu 4: Trong phong trào Đông Dương Đại hội (1936), Đảng ta đã vận dụng hình thức đấu tranh nào?
A. Công khai, hợp pháp
B. Bất hợp pháp
C. Nửa công khai, nửa hợp pháp
D. Công khai, bất hợp pháp
LUYỆN TẬP
Câu 5: Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1936-1936 là?
A. Chống phát xít và chiến tranh đế quốc.
B. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình
C.  Chống đế quốc và chống phong kiến
D. Đòi quyền tự trị ở Đông Dương
Câu 6: Cuộc tập dượt lần thứ 2 của Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 là??
A. Phong trào 1930-1931
B. Phong trào dân chủ 1936-1939
C. Cuộc vận động giải phóng dân tộc1939-1945
D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3-giữa tháng 8/1945
LUYỆN TẬP
Câu 7: Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam đã để lại bài học kinh nghiệm về?
A. Xây dựng khối liên minh công-nông
B. Tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang.
C. Tổ chức quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp  
D. Chớp thời cơ phát động quần chúng khởi nghĩa
Câu 8: Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là:
A. "Đánh đổ đế quốc Pháp - Đông Dương hoàn toàn độc lập"
B. "Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày"
C.  "Độc lập dân tộc", "Người cày có ruộng"
D.  "Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình"
LUYỆN TẬP
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
Tình hình thế giới
Ý nghĩa LS +BHKN
Các PT đấu tranh tiêu biểu
Hội nghị BCH TW ĐCS ĐD (7-1936)
Đại HộiVII
của QTCS
Chủ nghĩa phát xít
Mục tiêu
Kẻ thù+ nv trước mắt
Lực lượng
Ý nghĩa
BHKN
Tổ chức
Nhượng bộ
Tập dượt 2
Xây dựng
Tổ chức, lãnh đạo
Giác ngộ
Mặt trận ND Pháp
Thời gian, địa điểm,
chủ trì
Nhiệm vụ chiến lược
Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt
Pp đấu tranh
Lực lượng
Đông Dương đại hội (8/1936)
Đón phái viên, toàn quyền pháp
Bãi công
(1/5/1938)
Trưởng thành
Hạn chế
 
Gửi ý kiến