Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hằng
Ngày gửi: 00h:15' 20-04-2020
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG I
VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
Phần 2. Lịch sử Việt Nam ( 1919- 2000)
VTTH
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 2.Chính sách chính trị, văn, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp (đọc thêm) 3.Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

1.Chính sách khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở VN sau thế chiến thứ I
a.Hoàn cảnh
Cuộc khai thác thuộc địa lần II của Pháp diễn ra trong hoàn cảnh nào ? Mục đích khai thác là gì?
-Sau TCTG I, các nước thắng trận thiết lập một trật tự thế giới mới: Véc xai- Oasinhton, với sự áp đặt của những nước mạnh, những nước thắng trận lên các nước bại trận, nhỏ yếu.
- P tuy là nước thắng trận nhưng nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề.
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

1.Chính sách khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở VN sau thế chiến thứ I
a.Hoàn cảnh
- Vì vậy, P tiến hành khai thác thuộc địa lần 2 ở ĐD, chủ yếu ở VN nhằm :
+Bù đắp thiệt hại do chiến tranh +Khôi phục lại địa vị trong thế giới TB.
- Pháp tăng cường đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế.
1.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
a.Hoàn cảnh
b.Chính sách khai thác kinh tế
NN:
CN:

Chính sách
khai thác
kinh tế
GTVT:


TN:

T.chính:Cướp đất lập đồn điền(cao su)
- Khai mỏ (than), - PT CN nhẹ (ngành chế biến): rượu, thuốc lá..
Pháp độc quyền
ngoại thương


- Ngân hàng ĐD chỉ huy nền kinh tế ĐD.
- Tăng thuế, đề ra thuế mới.

Tiếp tục được sửa sang, đô thị mở rộng.
Thảo luận: (theo bàn học) Chính sách khai thác kinh tế tiến hành trên những ngành nào ? Đặc điểm ?
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
Những nguồn lợi của Pháp tại Việt Nam
Em có nhận xét gì về chính sách khai thác lần II của Pháp ?
*Nhận xét : -Qui mô lớn hơn, toàn diện hơn cuộc khai thác lần I - Kết hợp biện pháp khai thác truyền thống và hiện đại -> khai thác triệt để nhất nguồn lợi ở VN.
- BiếnVN thành thị trường độc chiếm của Pháp và có nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế nước Pháp.
-Bộ mặt kinh tế VN có bước phát triển mới do sự đầu tư vốn, kĩ thuật và nhân lực -> ít nhiều có du nhập yếu tố kinh tế TBCN.
-Bản chất: k.tế VN phát triển mất cân đối, lạc hậu, lệ thuộc k.tế Pháp => VN trở thành thị trường độc chiếm của TB Pháp.
Với chính sách khai thác của Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những biến đổi gì?
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
1.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của TD P
a.Kinh tế
3.Những chuyển biến mới về k.tế và g/c ở Việt Nam
* Xã hội
bị phân
hóa
sâu sắc.
- Ngoài những g/c có từ
trước CTTGI: địa chủ
nông dân, công nhân,
xuất hiện những
giai cấp mới: TS, TTS.
Bản thân mỗi g/c cũng
có sự phân hóa, dựa
trên địa vị xã hội và
thái độ chính trị của
mỗi g/c.
Kinh tế thay đổixã hội Việt Nam có những biến đổi gì ?
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
1.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
3.Những chuyển biến mới về k.tế và g/c ở Việt Nam
a.Kinh tế
b.Xã hội
Xã hội
Giai cấp địa chủ, pk
Giai cấp tiểu tư sản
Giai cấp tư sản
Giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Đ/C: - được P dung dưỡng để làm chỗ dựa. Vì vậy đa số đ/c câu kết chặt chẽ với P, làm tay sai cho P. Đây là lực lượng phản CM.
- Một bộ phận nhỏ trung, tiểu địa chủ có tinh thần dân tộc, có tham gia phong trào dân tộc dân chủ sau này.
GCND: - Bị ĐQ, pk tước đoạt ruộng đất -> bần cùng hoá-> phân hóa thành 3 tầng lớp: trung nông, bần nông, cố nông.
- Là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, bị bóc lột nặng nề -> mâu thuẫn gay gắt với đ/q, pk, hăng hái tham gia CM  là lực lượng hùng hậu của cách mạng VN sau này.
G/c TTS: Gồm hs, sv, viên chức, TTC, dân thành thị... Là tầng lớp có tri thức, nhạy bén về chính trị nhưng bị Pháp bạc đãi, khinh rẻ, c/s bấp bênh -> có tinh thần dân tộc, chống đ/q và tay sai, hăng hái tham gia CM.
G/c TS: Số lượng ít, thế lực yếu, bị
tư bản Pháp chèn ép  phân hoá:
+TS mại bản: quyền lợi gắn liền
với Pháp-> là tầng lớp phản CM.
+TS dân tộc: kinh doanh độc lập
Có tinh thần DTDC.
Thảo luận: (2 HS ngồi gần nhau) Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam ?
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
1.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
3.Những chuyển biến mới về k.tế và gc ở Việt Nam
a.Kinh tế
b.Xã hội
* G/C CÔNG NHÂN:
- Ra đời trước CTTG I. Sau chiến tranh, g/c CN tăng từ 10 vạn lên 22 vạn, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.
- Sinh ra trong 1 nước thuộc địa nửa pk, CN VN mang những đặc điểm chung của CN thế giới và còn có những đặc điểm riêng của CNVN. Cụ thể như sau:
+ Đặc điểm chung: . Sống tập trung ở các trung tâm CN.
. Đại diện cho lực lượng sx tiên tiến.
. Có ý thức tổ chức kỉ luật cao
+ Đặc điểm riêng:
Nêu đặc điểm của giai cấp công nhân VN?
+ Đặc điểm riêng của g/c CNVN:
. Công nhân Việt Nam bị 3 tầng áp bức bóc lột: ĐQ- TB- PK. Vì vậy giai cấp công nhân VN là giai cấp bị bóc lột nặng nề nhất -> căm thù giặc sâu sắc.
. Phần lớn xuất thân từ nông dân nên có quan hệ gắn bó mật thiết với nông dân
. Được kế thừa truyền thông yêu nước và CN anh hùng của dân tộc.
. Sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Leenin do Nguyễn Ái Quốc truyền bá về nước .
Vì vậy, giai cấp CN VN có tinh thần cách mạng triệt để nhất, có đủ khả năng lãnh đạo CM và sự thật, g/c CN VN sớm vươn lên nắm quyền lãnh đạo CM.
Em có nhận xét gì về khả năng cách mạng của g/c công nhân?
* Mâu
thuẫn
xã hội
ngày
càng
gay gắt.
giữa CN >< tư sản.
nông dân >< địa chủ pk
Bao trùm là mâu
thuẫn giữa toàn thể
dân tộc VN với
TD Pháp xâm lược.
Ngoài sự phân hóa các g/c, em hãy cho biết nổi lên trong xã hội VN lúc đó là vấn đề gì?
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
I-Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
1.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
3.Những chuyển biến mới về k.tế và g/c ở Việt Nam
a.Kinh tế
b.Xã hội
Những biến đổi xã hội như trên có tác động gì đến cách mạng VN?
* Tác động:
- Sự ra đời của những giai cấp mới đã tạo đk cho những hạt giống tư tưởng CM mới nảy mầm: tư tưởng DCTS và tư tưởng CMVS. Từ đó hình thành nên hai khuynh hướng CM song song tồn tại ở VN suốt thập niên 20 của tk XX: CMDCTS và CMVS.
- Được giác ngộ lí luận Mác- Lenin, cuối những năm 20, PTCN phát triển mạnh, G/c Cn vươn lên trở thành một lực lượng chính trị độc lập và nắm quyền lãnh đạo nước ta (1930).
Một bài hát hay, không bít các bạn í có nghe ko?
CẢM ƠN QUÍ THẦY, CÔ
& CÁC EM
ĐẾN TIẾT HỌC HÔM NAY
 
Gửi ý kiến