Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đường Duy Toại
Ngày gửi: 15h:20' 09-04-2020
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 396
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG (1919-1930)
Nói về Nguyễn Ái Quốc 1911-1930 giải quyết những nội dung gì?
1911-1919
7/1920
1920-1929
1930
3T
TÌM
THẤY
TRUYỀN
THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN
1T
4T
I. Nguyễn Ái Quốc và hành trình tìm ra con đường cứu nước đúng đắn
1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Trong nước
Đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, đời sống nhân dân cơ cực...
Các phong trào yêu nước thất bại...
CMVN khủng hoảng đường lối
Thế giới
Chiến tranh đế quốc ác liệt -> Pháp ra sức vơ vét
Phong trào công nhân dâng cao...
Nguyễn Ái Quốc đi phương Tây
1. Nguyễn Ái Quốc và hành trình tìm ra con đường cứu nước đúng đắn
2. QUÁ TRÌNH TÌM RA CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐÚNG ĐẮN VÀ TRUYỀN BÁ CN MÁC – LENIN VỀ NƯỚC
1911-1917
Quá trình khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước
Thế giới
Tích cực hoạt động nghiên cứu CN M-L và truyền bá về nước:
- Sách báo.
- Con người.
Phong trào công nhân dâng cao...
Tìm và Thấy...
Chọn... Con đường cứu nước -> CMVS
1918-1920
1921-1925
LIỆT KÊ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NAQ 1919-1924
II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NAQ 1925-1930
1925-1928
- Sáng lập HỘI THANH NIÊN.
- Tổ chức huấn luyện đội ngũ cm.
- Xuất bản báo Thanh niên...
- Tác phẩm Đường Cách Mệnh...
- 1928: Phong trào VS hóa....
-> CHUẨN BỊ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG CHO ĐẢNG CSVN
- Triệu tập, chủ trì H.nghị thành lập Đảng CSVN
- Hợp nhất 3 tổ chức CS thành ĐCS VN.
- Soạn thảo Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
-> SÁNG LẬP RA ĐẢNG CSVN
1929-1930
?
?
III. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG
Thời gian:
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Nội dung Hội nghị
+ Nội dung cương lĩnh
- Ý nghĩa Hội nghị
* NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH
1. Tính chất cách mạng Việt Nam:...............
2. Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam:...............
3. Kẻ thù cách mạng Việt Nam:...............
4. Lực lượng cách mạng Việt Nam:...............
5. Lãnh đạo cách mạng Việt Nam:...............
6. Mối quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới
IV. Ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN
Infographic
III. CÔNG LAO CỦA NAQ ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VN 1919-1930
NGUYỄN ÁI QUỐC CÓ CÔNG LAO NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1919 - 1930
III. CÔNG LAO CỦA NAQ ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VN 1919-2930
1. Tìm thấy con đường cứu nước = Chủ nghĩa Mác – Lê nin (đường lối cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng Vô sản).
2. Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
3. Sáng lập ra Đảng CSVN
4. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị.... = đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn.
 
Gửi ý kiến