Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đào Thị Dung
Người gửi: Đào Thị Dung
Ngày gửi: 13h:08' 11-06-2020
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 1114
Số lượt thích: 2 người (Trang Yen Oanh, Đào Thị Dung)
BÀI 13
TIẾT 20
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 (Tiết 3)
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
2. Tân Việt cách mạng đảng
3. Việt Nam quốc dân đảng
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1. Hội VNCM thanh niên
* Hoàn cảnh ra đời.
- Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc về QuảngChâu (Trung Quốc) liên lạc với những người Việt Nam yêu nước trong tổ chức Tâm Tâm xã.

- Tháng 2/1925, chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sản đoàn.
- Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc và tay sai.
* Hoạt động
Mở lớp huấn luyện chính trị đào tạo chiến sĩ cách mạng, đưa về nước hoạt động.
- Ngày 21/6/1925, ra tuần báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội.

- Năm 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp in thành cuốn Đường Kách mệnh.
.
- Báo Thanh niên và tác phẩm Đường kách mệnh chỉ rõ đường lối, phương hướng cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
 Vũ trang lí luận cho cán bộ của Hội để tuyên truyền vào trong nước.
Xây dựng tổ chức cơ sở ở trong nước:

Năm 1929, Hội đã xây dựng được cơ sở ở khắp trong nước, hội viên có 1.700 người.
- Năm 1928, tổ chức phong trào vô sản hóa đưa hội viên vào sống và lao động cùng công nhân, để tuyên truyền vận động nâng cao ý thức giác ngộ chính trị cho công nhân.
*Vai trò:
- Truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam.
- Giác ngộ, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh sang giai đoạn tự giác.
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
2. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
2. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
2. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
2. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
2. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
2. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
2. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
Hội VN CMTN
An Nam
Cộng sản đảng
Tân Việt CMĐ
Đông Dương
cộng sản đảng
Đông Dương
cộng sản
Liên đoàn
ĐẢNG
CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Ngôi nhà số 5D, Hàm Long, Hà Nội - Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản
đầu tiên của Việt Nam 3/1929
* Quá trình ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản.
- Đông Dương Cộng sản đảng:
+ Tháng 5/1929, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kì đã đề nghị thành lập một đảng cộng sản. Song không được chấp nhận, nên đã bỏ về nước.
+ Ngày 17/6/1929, thành lập Đông Dương Cộng sản đảng tại 312 Khâm Thiên(Hà Nội),
Ngôi nhà số 312, Khâm Thiên, Hà Nội - Nơi thành lập đông Dương cộng sản đảng ở Bắc Kỳ ngày 17/6/1929
- An Nam Cộng sản đảng:
+ Tháng 8/1929, những hội viên của Việt Nam Cách mạng thanh niên ở tổng bộ và Nam Kì đã thành lập An Nam Cộng sản đảng.
"Phong cảnh khách lầu"
Nơi thành lập An nam cộng sản đảng ở Nam Kỳ
- Đông Dương Cộng sản liên đoàn
+ Tháng 9/1929 đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn tại Trung Kì.
“Những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mệnh đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt cách mệnh đảng, toàn thể thợ thuyền, dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi chính thức thành lập ra
Đông Dương Cộng sản liên đoàn”
(Trích dẫn nội dung của bản Tuyên đạt năm 1929, Đảng Cộng sản
Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, tập 1, tr.404)
* Ý nghĩa
- Phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
- Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam.
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
`
HẢI PHÒNG
HÀ NỘI
THÁI NGUYÊN
NAM ĐỊNH
VINH
SÀI GÒN
BÌNH PHƯỚC
ĐÀ NẴNG
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 1929
Đông Dương
Cộng sản đảng
An Nam
Cộng sản đảng
Đông Dương
Cộng sản
liên đoàn
Hoạt động
riêng lẻ,
tranh giành
ảnh hưởng
lẫn nhau.
Tác động tiêu
cực đến CM.
CMVN có
nguy cơ
bị chia rẽ
Thống nhất
các tổ chức
cộng sản
Yêu cầu
cấp thiết
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
Thời gian: từ 6/1 đến 8/2/1930
Thành phần:
Nguyễn Ái Quốc – chủ trì Hội nghị
Địa điểm: Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc)
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
Thời gian: từ 6/1 đến 8/2/1930
Thành phần:
NGUYỄN ĐỨC CẢNH
(1908 - 1932)
TRỊNH ĐÌNH CỬU
(1906 - 1990)
- Đại biểu Đông Dương cộng sản Đảng
- Đại biểu An Nam cộng sản Đảng
CHÂU VĂN LIÊM
(1902 - 1930)
NGUYỄN THIỆU
(1903 - 1989)
Địa điểm: Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc)
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
Thời gian: từ 6/1 đến 8/2/1930
Thành phần:
- Đại biểu Đông Dương cộng sản Đảng
- Đại biểu An Nam cộng sản Đảng
- Đại biểu chi bộ cộng sản hải ngoại
TRANH V? HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG NĂM 1930
DIỄN RA TẠI MỘT NGÔI NHÀ CŨ, NHỎ BÉ CỦA MỘT CÔNG NHÂN Ở CỬU LONG, THUỘC KHU NHÀ Ổ CHUỘT TRÊN PHẦN ĐẤT LIỀN CỦA HỒNG KÔNG
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
- Hội nghị nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam
Cờ Đảng
Cơ quan ngôn luận
Quốc tế ca
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
- Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo
- Hội nghị nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam
- Lập Ban chấp hành Trung Ương lâm thời của Đảng
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Chính cương vắn tắt của Đảng nêu rõ: "Tư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp hết sức ngăn trở sức sinh sản làm cho công nghệ bản xứ không thể mở mang được. Còn về nông nghệ một ngày một tập trung đã phát sinh ra lắm khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều. Vậy tư bản bản xứ không có thế lực gì ta không nên nói cho họ đi về phe đế quốc được, chỉ bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa nên chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
Sách lược vắn tắt xác định:
"1. Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng.
2. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến.
3. Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia.
4. Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt,... để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (Đảng Lập hiến,...) thì phải đánh đổ.
5. Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường lối thoả hiệp, trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp".
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh
CMTSDQ + Thổ địa CM  XHCS
Đánh đổ ĐQ Pháp, PK, TS phản CM  VN độc lập, tự do
Công nhân, nông dân, trí thức, TTS, TSDT…
Đảng CS Việt Nam- đội tiên phong g/c vô sản
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh chính trị
Em có nhận xét gì về nội dung Cương lĩnh?
- Là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này
Đông Dương CS đảng
An Nam CS Đảng
Đông Dương CS liên đoàn
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
24/2/1930 XIN GIA NHẬP ĐẢNG VÀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh chính trị
d. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng
QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quy luật chung

CHỦ NGHĨA
MÁC LÊNIN
PHONG
TRÀO
CÔNG NHÂN
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
PHONG
TRÀO
YÊU NƯỚC

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Tại sao có sự khác biệt về quá trình hình thành của Đảng CSVN với các ĐCS khác trên TG?
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh chính trị
d. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng
- Là kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN.
CN Mác – Lê nin
Phong trào CN
Đảng Cộng sản Việt Nam
Phong trào yêu nước
Tại sao ngay từ khi ra đời Đảng CSVN đã nắm quyền lãnh đạo CMVN?
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh chính trị
d. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng
Đảng CSVN là chính đảng duy nhất lãnh đạo CMVN
CMVN có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo
CMVN là một bộ phận của CMTG
Khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới
Lãnh đạo kháng chiến chống Pháp thắng lợi
Lãnh đạo kháng chiến chống Mĩ thắng lợi
1945
1954
1975
1986
1930
Lãnh đạo CM Tháng Tám thành công
BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN 1930
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh chính trị
d. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng
Đảng CSVN là chính đảng duy nhất lãnh đạo CMVN
CMVN có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo
CMVN là một bộ phận của CMTG
Sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho bước pt nhảy vọt mới trong LS CMVN
- Việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN
Em hãy cho biết
vai trò của
Nguyễn Ái Quốc
đối với sự
ra đời của Đảng?
GIBUTI
5-6-1911
SÀI GÒN
PÊTRÔGRAT
1923
CÔNG - NÔNG
Trí thức
Tư sản
dân tộc
Tiểu
Tư sản
Tiểu, trung
địa chủ
Phú nông
Lực lượng cách mạng Việt Nam từ 1930
 
Gửi ý kiến