Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Anh
Ngày gửi: 20h:02' 08-12-2016
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 291
Số lượt thích: 0 người
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI

Tiết 3
Bài 16

III - KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1) Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3/1945 đến giữa tháng 8/1945)
a) Hoàn cảnh lịch sử:
* Thế giới:
* Đông Dương:
* Trong nước
Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính lật đổ Pháp độc chiếm Đông Dương
SGK

b) Chủ trương của Đảng.
- Ngày 12/ 3/1945 Đảng ra chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

- Nội dung:
Nội dung bản chỉ thị
- Xác định kẻ thù chính:
Là phát xít Nhật
- Khẩu hiệu đấu tranh:
Đánh đuổi phát xít Nhật
- Hình thức đấu tranh:
Biểu tình, thị uy, vũ trang, sẵn sàng tổng khởi nghĩa khi có điều kiện
- Chủ trương:
“Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa tháng 8”
3. Diễn biến:
Địa phương tiêu biểu
Hoạt động nổi bật
Căn cứ địa Cao, Bắc, Lạng
Lực lượng vũ trang phối hợp với nhân dân giải phóng nhiều xã, châu, huyện...
Bắc Kì, Bắc trung kì
Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”...
Quảng Ngãi
Chính quyền cách mạng được thành lập, đội du kích Ba Tơ ra đời
Nam Kì
Phong trào Việt Minh hoạt động mạnh: Mĩ Tho, Hậu Giang
c) Diễn biến:
2) Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa
- 15-20/4/1945.

- 16/4/1945.

15/5/1945.

- 5/1945

- 4/6/1945.
BTVTW Đảng triệu tập HNQSCM Bắc Kì thóng nhất các LLVT,
phát triển hơn nữa LLVT và nửa VT; mở trường đào tạo cấp tốc
cán bộ quân sự và chính trị ; tích cực phát triển CT du kích, xdựng
chiến khu, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.
UBQSCM BẮC kì được thành lập, có nhiệm vụ chỉ huy các chiến
khu ở BKì và giúp đỡ cả nước về quân sự
Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập UBDTGPVN
VNCQQuân và VN TTGPQ thống nhất thành VNGPQuân
HCM rời Pác Bó về Tân trào ( TQuang ) chọn Tân Trào làm
trung tâm chỉ đạo phong trào CM cả nước
Theo chỉ thị của HCM khu giải phóng chính thức được thành
lập, gọi là khu giải phóng Việt Bắc gồm CB-BK-LS-TQ
HG-TN và các tỉnh lân cận như BGiang-Phú Thọ- Yên Bái-
Vĩnh Yên. Tân Trào được chọn làm khu giải phóng
Quan sát lược đồ:
kể tên các tỉnh trong khu giải phóng Việt Bắc
Tân Trào
Tại sao Nhật đầu hàng Đồng minh là thời cơ “ngàn năm có một” cho cách mạng Việt Nam?
3) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
a) Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố:
(Thời cơ lịch sử)
- Khách quan:
- Chủ quan:
+ ND ta đang sục sôi với khí thế cách mạng tiền k/n trong cao trào khang Nhật cứu nước đã sẵn sàng đứng lên giành chính quyền. ND ta cũng không thể sống mãi thế được mãi đươc ma sẵn sàng vùng lên đánh đổ kẻ thù.
+ LL trung gian cũng đã ngả về phía CM, Đảng ta cũng đã kịp thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và chuẩn bị sẵn sàng
* Chủ trương của Đảng
- Từ ngày 13 – 8 – 1945, sau khi biết tin Nhật sắp đầu hàng.........
UB khởi nghĩa toàn quốc đã được thành lập, ban bố “ Quân lệnh số 1” chính thức phát lệnh tổng k/n trong toàn quốc
- Từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng đã họp tại.....
Tân Trào, thông qua kế hoạch lãnh đạo Tổng k/n, quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội và đối ngoại sau khi giành được chính quyền.
- Từ ngày 16 đến 17-8-1945, Quốc dân Đại hội đã họp tại Tân Trào, thông qua.....
lệnh tổng k/n của Đảng. Thông qua 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh. Cử ra UBDT giải phóng do HCM làm CT
Đình Tân Trào, Sơn Dương (Tuyên Quang) nơi diễn ra Đại hội Quốc dân cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa), ngày 16-8-1945
Chú giải
Nơi địa phương giành được chính quyền
Vua Bảo Đại thoái vị

30/8
b. Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa
Cách mạng Tháng Tám được đánh dấu bởi sự kiện long trời lở đất xảy ra ở trung tâm Hà Nội vào sáng ngày 19/8/1945. Đó là cuộc mít tinh của 10 vạn công chúng tại Quảng trường Nhà hát Lớn, biến thành cuộc biểu dương lực lượng tuần hành thị uy, lật đổ chính quyền bù nhìn ở Phủ khâm sai Bắc Bộ và chính quyền TP. Hà Nội ở Tòa Thị chính. Sự kiện này được quy về cho sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng và Chính phủ lâm thời vừa được thành lập ở Tuyên Quang từ Đại hội Quốc dân, cùng với Quân lệnh: “Giờ khởi nghĩa đã đến!” của ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc thuộc Tổng bộ Việt Minh ngày 13/8/1945, một ngày sau khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng.
PHỦ KHÂM SAI TRONG NHỮNG NGÀY TỔNG KHỞI NGHĨA ( 19-8-1945 )
Hình ảnh vị vua Bảo Đại nộp ấn tín xin thoái vị ngày 30/8/1945
b) Diễn biến Tổng khởi nghĩa

câu 1. Bản chỉ thị Nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta được ra đời vào thời gian nào sau ?
A. Ngày 9 – 3 - 1945
B. Ngày 10 – 3 - 1945
C. Ngày 10 – 3 - 1945
D. Ngày 12 – 3 - 1945

câu 1. Nhật đảo chính Pháp vào thời gian nào?
A. Ngày 12 – 3 - 1945
B. Ngày 3 – 9 - 1945
C. Ngày 9 – 3 - 1945

Câu 1. Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp vào thời gian nào ?

A. Ngày 12 – 4 - 1945
B. Ngày 14 – 4 - 1945
C. Ngày 16 – 4 - 1945
D. Ngày 18 – 4 – 1945

Câu 2. Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào ( Tuyên Quang vào thời gian nào ?
A. Tháng 4 - 1945
B. Tháng 5 – 1945
C. Tháng 6 - 1945
D. Tháng 7 - 1945

câu 1. Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập vào thời gian nào ?
A. Ngày 6 – 4 - 1945
B. Ngày 5 – 4 - 1945
C. Ngày 6 – 4 - 1945

câu 1. Bốn tỉnh nào giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước ?
A. Thái Nguyên - Bắc Giang - Hà Tĩnh - Quảng Nam
B. Bắc Giang - Quảng Ninh - Nghệ An - Hà Tĩnh
C. Quảng Nam - Bắc Giang - Hà Tĩnh - Cần Thơ
D. Bắc Giang - Hải Dương – Hà Tĩnh - uảng Nam

câu 1. Hai tỉnh giành được chính quyền muộn nhất là ?
A. Hà Tĩnh - Đồng Nai Thượng
B. Hà Tiên - Đồng Tháp
C. Hà Tiên - Đồng Nai Thượng

câu 1. Cách mạng tháng Tám 1945 diễn ra trong bao nhiêu ngày ?
A. 13 ngày
B. 14 ngày
C. 15 ngày
IV. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (2/9/1945)
- 25/8/1945 Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Ủy
ban Dân tộc giải phóng về đến Hà Nội
- 28/8/1945 Ủy ban Dân tộc giải phóng cải tổ thành Chính
phủ lâm thời.
- 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945
1. Nguyên nhân thắng lợi:

a. Chủ quan:
- Truyền thống yêu nước…
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng CSĐD và HCM
- Quá trình chuẩn bị lâu dài…
- Sự đồng lòng trong tổng KN, chớp lấy thời cơ…
b. Khách quan:
Quân đồng minh đánh bại phát xít Đức, Nhật cổ vũ, tạo thời cơ cho cách mạng nước ta.
2. Ý nghĩa lịch sử

a. Dân tộc:
- Mở ra bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc
- Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật…, lập nên nước VNDCCH
- Mở ra kỉ nguyên mới: Độc lập tự do (GPDT + CNXH)
b. Thế giới:
Góp phần vào chiến thắng chống CNPX, làm lung lay hệ thống thuộc địa của CNĐQ cổ vũ mạnh mẽ PTGPDT thế giới (trực tiếp là CPC và Lào)
3. Bài học kinh nghiệm
- Đảng phải có đường lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn CMVN.
- Nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để có chủ trương biện pháp CM phù hợp.
- Đảng tổ chức tập hợp lực lượng, phân hóa cô lập kẻ thù.
- Linh hoạt kết hợp đấu tranh giữa các hình thức: chính trị với vũ trang; KN từng phần với chớp thời cơ phát động tổng KN.
 
Gửi ý kiến