Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Pam Thi Hai
Ngày gửi: 20h:12' 23-04-2020
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 529
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quí thầy cô đến dự hội giảng
Môn Lịch Sử lớp 12
GV: PHẠM THỊ HÀI
BÀI 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (TIẾP)
BÀI 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (TIẾP)
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3.Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI , Ý NGHĨA LỊCH SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3.Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
a. Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám đến như thế nào?
* Thời cơ Tổng khởi nghĩa.
-8/1945 Nhật bị quân đồng minh tấn công mạnh mẽ.
-8/8/1945 Liên Xô tuyên chiến với Nhật và tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật.
-15/8/1945 Nhật đầu hàng quân đồng minh. Quân Nhật và chính phủ tay sai Trần Trọng Kim ở Đông Dương hoang mang cực độ.
Nhật đầu hàng quân Đồng Minh
Thời cơ cho Tổng khởi nghĩa xuất hiện.
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3.Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
a. Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
* Thời cơ Tổng khởi nghĩa.
*Chủ trương của đảng
-13/8/1945 Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập, ban bố quân lệnh số 1 , phát lệnh Tổng khởi nghĩa.
-14-15/8/1945 Hội nghị toàn quốc của đảng họp tại Tân Trào( Tuyên Quang) thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa.
-16-17/8/1945 Đại hội quốc dân ở Tân Trào , cử ra uỷ ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch
Đảng ta có chủ trương gì để chớp thời cơ phát động khởi nghĩa?
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3.Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
a. Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố.
b. Diễn biến cuộc tổng khởi nghĩa.
Nêu diễn biến Tổng khởi nghĩa?
Diễn biến cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám-1945
Chú giải
Nơi địa phương giành được chính quyền
Vua Bảo Đại thoái vị

30/8
Diễn biến cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám-1945
Chú giải
Nơi địa phương giành được chính quyền
Vua Bảo Đại thoái vị

30/8
-16/8/1945 dội quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào về giải phóng thị xã Thái Nguyên
-18/8/1945 :4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất:Hải Dưuong, Bắc Giang,Hà Tĩnh,Quảng Nam
- 19/8/1945 Hà Nội giành chính quyền cổ vũ to lớn đối với cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nưu?c.
- 23/8/1945 Huế giành chính quyền
- 25/8/1945 Sài Gòn giành chính quyền
- 28/8/1945 Giành chính quyền trong cả nưu?c.
- 30/8/1945 Vua Bảo Dại thoái vị.Chế độ phong kiến sụp đổ
Sự kiện tiêu biểu
Ở nhiều địa phương đã phát động nhân khởi nghĩa
Đội quân giải phóng đầu tiên về giải phóng thị xã Thái
Nguyên
Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất : Bắc Giang, Hải
Dương, Hà Tĩnh , Quảng Nam
Hà Nội giành chính quyền, cổ vũ to lớn với tổng khởi nghĩa
Trong cả nước. Từ đây tổng khởi nghĩa diễn ra nhanh hơn.
Huế giành chính quyền
Sài Gòn giành chính quyền
Thời gian
Ngày 14/08/1945
Ngày 16/08/1945
Ngày 19/08/1945
Ngày 18/08/1945
Ngày 23/08/1945
Ngày 25/08/1945
Ngày 28/08/1945
Ngày 30/08/1945
Những địa phương cuối cùng giành chính quyền: Đồng
Nai Thượng và Hà Tiên.
Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm cho cách mạng
Vua Bảo Đại thoái vị
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
IV. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thành lập ( 2/9/1945)
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập như thế nào?
IV.N­ước ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®­îc thµnh lËp
(2/9/1945 )
- Ngày 25/8/1945 Trung ưuong dảng và Hồ Chí Minh từ Tân Trào về Hà Nội.
- Ngày 2/9/1945 tại Quảng Trưuong Ba Dỡnh, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn dộc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
-28/8/1945 Ủy ban dân tộc giải phóng cải tổ thành chính phủ lâm thời.
V. Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám nam 1945
1. Nguyên nhân thắng lợi
Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám?
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
1. Nguyên nhân thắng lợi
Nguyên nhân chủ quan
Nguyên nhân thắng lợi
Có truyền thống yêu nu?c.
Có Đảng lãnh đạo
Chuẩn bị lâu dài,chớp đúng thời cơ
Toàn đảng toàn dân quyết tâm cao. Các cấp bộ đảng chỉ đạo linh hoạt
Nguyên nhân khách quan
Hồng quân Liên Xô và Quân Dồng minh đánh thắng phát xít
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám nam 1945
2. ý nghĩa lịch sử

CMT8 thành công để lại ý nghĩa gỡ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới?
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám nam 1945
2. ý nghĩa lịch sử

- Tạo ra bưu?c ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta,phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp, Nhật, lật đổ chế độ phong kiến lập nên nhà nưu?c dân chủ cộng hoà.
- Mở ra một kỉ nguyên mới kỉ nguyên độc lập, tự do.
- Dảng cộng sản Dông Dưuong trở thành dảng cầm quyền.
a. Dối với dân tộc
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám nam 1945
2. ý nghĩa lịch sử

- Góp phần vào đánh bại chủ nghĩa phát xít.
- Cổ vũ cho các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng.
b. Dối với thế giới
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám nam 1945
3. Bài học kinh nghiệm

Cách mạng tháng Tám thành công
đã để lại nh?ng bài học gỡ?
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám nam 1945
3. Bài học kinh nghiệm

- Dảng phải có đưu?ng lối đúng đắn, n?m b?t tỡnh hỡnh cú ch? truong bi?n phỏp k?p th?i.
- Dảng tập hợp mọi lực lưu?ng yêu nưu?c rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất phân hoá và cô lập cao độ kẻ thù.
- Dảng linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang,tiến tới khởi nghĩa từng phần, chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nu?c.
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) . NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (TT)
Bài tập
củng cố
Thời cơ cách mạng tháng Tám thực sự đến khi nào?
A.
Khi quân Nhật đầu hàng quân đồng minh
B.
C.
D.
Khi đảng ta phát động cao trào kháng Nhật
Khi Liên Xô truy kích phát xít Đức qua Đông Âu
Các ý trên đúng
Khi quân Nhật đầu hàng quân đồng minh
B.
Cách mạng tháng Tám diễn ra trong thời gian nào khi nào?
A.
Từ 14 đến 28/8/1945
B.
C.
D.
Từ 13 đến 28/8/1945
Từ 15 đến 16/8/1945
Từ 16 đến 28/8/1945
Từ 14 đến 28/8/1945
B.
Từ 14 đến 28/8/1945
B.
Bản tuyên ngôn độc lập được Hồ Chí Minh đọc vào thời gian nào , ở đâu?
A.
Ngày 2/9/1945 tại 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội
B.
C.
D.
Ngày 2/9/1945 tại số nhà 48 phố hàng ngang Hà Nội
Ngày 2/9/1945 tại Đống Đa , Hà Nội
Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội
D.
D.
Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội
D.
Trong những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám thì nguyên nhân nào quan trọng nhất?
A.
Do có sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của trung ương đảng và Hồ Chí Minh.
B.
C.
D.
Do truyền thống yêu nước của dân tộc.
Do Nhật đầu hàng quân đồng minh.
Do toàn dân đoàn kết một lòng.
B.
Do có sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của trung ương đảng và Hồ Chí Minh.
Trong những ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám thì ý nghĩa nào quan trọng nhất?
A.
Góp phần vào thắng lợi trong cuộc chiến chống phát xít.
B.
C.
D.
Cổ vũ tinh thần cách mạng cho các dân tộc thuộc địa
Mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do
Ý a và c đúng
C.
Mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do
Bài học đến đây là hết.Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúc các thầy cô và các em có tuần làm việc hiệu quả.
GV: PHẠM THỊ HÀI
 
Gửi ý kiến