Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Trung Kien
Ngày gửi: 10h:20' 11-11-2021
Dung lượng: 10.0 MB
Số lượt tải: 1251
Số lượt thích: 4 người (Trang Yen Oanh, Cu Thi Ngoc Kha, Trịnh Thị Thành, ...)

Trường THPT Lý Chính Thắng
Hương Sơn - Hà Tĩnh

Giỏo viờn: Phan Trung Kiờn
CHúc các em có giờ học hứng thú và bổ ích
Giáo án soạn theo CV 4040
1. Tình hình chính trị

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
THẢO LUẬN
Tìm hiểu nét chính về tình chính trị, kinh
tế xã hội trong những năm 1939 - 1945.

I. Tình hình ViỆt Nam trong nhỮng năm (1939 -1945)

1. Tình hình chính trị

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

I. Tình hình ViỆt Nam trong nhỮng năm (1939 -1945)

a. Thế giới:
- Ngày 1/9/1939: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
- Tháng 6/1940, Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức
Nêu tình hình chính trị thế giới và trong nước giai đoạn 1939 - 1945
b. Việt Nam
- Tháng, 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt - Trung vào miền Bắc Việt Nam
- Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Các đảng phái chính trị tăng cường hoạt động,
Tháng 9-1940 Nhật vào Đông Dương
1. Tình hình kinh tế - xã hôi

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

I. Tình hình ViỆt Nam trong nhỮng năm (1939 -1945)

Nêu tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 1939 - 1945
a. Kinh tế:
* Chính sách của Pháp:
- Tăng cường vơ vét sức người, sức của.
- Thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy”.
* Chính sách của Nhật:
- Lập đồn điền, bắt nhân dân nhổ lúa, ngô trồng đay, thầu dầu.
- Buộc Pháp xuất nguyên liệu chiến tranh sang Nhật với giá rẻ.
- Mở mang một số ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu quân sự.
1. Tình hình kinh tế - xã hôi

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

I. Tình hình ViỆt Nam trong nhỮng năm (1939 -1945)

b. Xã hội:
Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945
- Dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, đã làm cho gần 2 triệu người chết đói.

- Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại Pháp và Nhật.
Gom xác chết trong nạn đói 1945
Hố chôn tập thể
Xác chết đói nằm la liệt ngoài đường

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về bối cảnh và nội dung
Hội nghị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương
tháng 11/1939
.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9.1939 ĐẾN THÁNG 3.1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

I. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9.1939 ĐẾN THÁNG 3.1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939
Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ
a. Hoàn cảnh:
- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
- Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột, đàn áp nhân dân ta.
- Hội nghị họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.
GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung của Hội nghị BCHTW tháng 11/1939 theo bảng sau?
NỘI DUNG HỘI NGHỊ TW ĐẢNG THÁNG 11/1939
Đánh đổ đế quốc và tay sai giành độc độc lập.
Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất , thành lập Chính phủ dân chủ cộng hoà.
Đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai, hoạt động bí mật, bất hợp pháp.

Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.
Ý nghĩa: đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.

ĐiỂm khác vỀ nỘi dung cỦa hỘi nghỊ BCH Trung ương ĐCS Đông Dương ( 11.1939) so vỚi 7.1936?


Hội nghị 11/1939
* Mục tiêu trước mắt:
Đánh đổ đế quốc tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập

* Phương pháp đấu tranh:
Bí mật, bất hợp pháp

* Mặt trận:
- Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông dương

Hội nghị 7/1936
* Mục tiêu trước mắt:
Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình
* Phương pháp đấu tranh:
Kết hợp hình thức công khai, bí mật, hợp pháp bất hợp pháp

* Về mặt trận:
- Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông dương
( Mặt trận dân chủ 1938)
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Nét nổi bật của tình hình Việt Nam từ sau tháng 9/1940 đến trước tháng 3/1945 là gì?
A. Đặt dưới sách thống trị của thực dân Pháp.
B. Đặt dưới ách thống trị của Nhật - Pháp.
C. Nhật hất cẳng Pháp, độc chiếm Việt Nam.
D. Đặt dưới sách thống trị của phát xít Nhật.
Câu 2. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam ?
A. Chính sách "Kinh tế thời chiến".
B. Chính sách "Thuộc địa thời chiến".
C. Chính sách "Kinh tế chỉ huy".
D. Chính sách "Kinh tế mới".
Câu 3. Chính sách nào của Nhật - Pháp đã gây nên nạn đói lớn ở Việt Nam cuối năm 1944 – đầu năm 1945?
A. Xuất các nguyên liệu chiến lược sang Nhật Bản.
B. Bắt nhân dân nhổ lúa, ngô trồng đay, thầu dầu.
C. Đầu tư vào những ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu quân sự.
D. Kiểm soát toàn bộ hệ thống đường sá.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 4. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1939 họp tại đâu?
A. Đình Bảng (Bắc Ninh).
B. Tân Trào (Tuyên Quang).
C. Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định).
D. Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).
Câu 5. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1939 đã khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là
A. chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai.
B. chống phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân cày.
C. chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh đế quốc.
D. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.
Câu 6. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1939 có nghĩa như thế nào?
A. Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Đảng trong chỉ đạo chiến lược cách mạng.
B. Đánh dấu quá trình hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Việt Nam.
C. Đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam.
D. Mở ra một thời kì đấu tranh mới: đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 7. Nhật đã thi hành các chính sách gì ở Việt Nam trong những năm 1940 - 1945 ?
A. Đầu tư vào các ngành phục vụ cho nhu cầu quân sự; buộc Pháp phải cung cấp các nguyên liệu như than, sắt, cao su, thóc gạo cho chúng với giá rẻ.
B. Thực hiện chính sách Tổng động viên vơ vét tiền, của, con người, phục vụ nhu cầu cho cuộc chiến tranh phát xít.
C. Thực hiện chính sách "Kinh tế chỉ huy", vơ vét tiền của, tài nguyên của đất nước ta phục vụ cho chiến tranh đế quốc.
D. Thực hiện chính sách "Kinh tế thời chiến", ban hành lệnh Tổng động viên, bắt lính ráo riết.
Câu 8: Hình thức đấu tranh cách mạng trong thời kì 1939 – 1945 là
hợp pháp, công khai.
B. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
C. bí mật, bạo động vũ trang.
D. bất hợp pháp, bán công khaiBÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về nội dung
Hội nghị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng lần thứ 8 Cộng sản
Đông Dương tháng 5/1941
.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9.1939 ĐẾN THÁNG 3.1945

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Hôi nghị lần 8 BCH Trung ương ĐCS Đông Dương (5/1941)

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9.1939 ĐẾN THÁNG 3.1945

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Hôi nghị lần 8 BCH Trung ương ĐCS Đông Dương (5/1941)
 - Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng,
- Người đã triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941.
Lán Khuổi Nậm – nơi họp Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng
GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung của Hội nghị BCHTW tháng 5/1941 theo bảng sau?
NỘI DUNG HỘI NGHỊ TW ĐẢNG THÁNG 5/1941
Đặt nhiệm vụ “giải phóng dân tộc" lên hàng đầu
Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu tịch thu ruộng đất…
Thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa
Ý nghĩa: Hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đấu tranh được đề ra từ hội nghị Trung ương tháng 11/1939, nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là độc lập dân tộc và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy.

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về quá trình chuẩn bị của Đảng
về lực lượng chính tri, vũ trang để tiến
tới khởi nghĩa giành chính quyền
.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9.1939 ĐẾN THÁNG 3.1945

4. Qúa trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
GV hướng dẫn HS hệ thống quá trình chuẩn bị của Đảng mẫu theo bảng sau?

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9.1939 ĐẾN THÁNG 3.1945

4. Qúa trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
* Chuẩn bị về lực lượng chính trị

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9.1939 ĐẾN THÁNG 3.1945

4. Qúa trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
* Chuẩn bị về lực lượng vũa trang
* Chuẩn bị về căn cứ địa
Trung đội quốc quân những ngày đầu thành lập
Trung đội cứu quốc quân I
Trung đội cứu quốc quân II
Cao Bằng
Bắc Sơn
Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ (5-1941) chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?
A. Mặt trận Liên Việt.
B. Mặt trận Đồng Minh.
C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).
Câu 2. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã đưa ra khẩu hiệu
A. đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày.
B. lập chính quyền Xô Viết công - nông - binh.
C. giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công.
D. phá kho thóc của Nhật cứu đói cho dân nghèo.
Câu 3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã
A. đánh dấu sự hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của Đảng.
B. đánh dấu bước đầu chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng.
C. đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.
D. mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 4. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã đưa ra quyết định gì ?
A. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho mỗi nước ở Đông Dương.
B. Thành lập Đảng Cộng sản riêng cho mỗi nước ở Đông Dương.
C. Thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam đứng trong Mặt trận Việt Minh.
D. Thành lập Đảng Cộng sản chung cho ba nước Đông Dương.
Câu 5. Chủ trương thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được nêu ra trong sự kiện nào?
A. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào.
B. Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào.
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6.
D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8.
Câu 6. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941 xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là
A. đi từ khởi nghĩa toàn phần lên tổng khởi nghĩa.
B. tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C. đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa.
D. đi từ tổng khởi nghĩa lên khởi nghĩa từng phần.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 7. Căn cứ địa cách mạng đầu tiên được xây dựng ở đâu ?
A. Bắc Sơn - Võ Nhai.
B. Bắc Bó.
C. Tân Trào.
D. Vũ Lăng.
Câu 8. Năm 1945, Việt Nam Giải phóng quân được thành lập dựa trên các lực lượng
A. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và đội du kích Ba Tơ.
B. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân II.
C. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân III.
D. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Việt Nam Cứu quốc quân.
Câu 8. Chỉ hai ngày sau khi ra đời, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở
A. Thái Nguyên và Tuyên Quang.
B. Cao Bằng và Bắn Kạn.
C. Yên Bái và Thái Nguyên.
D. Phay Khắt và Nà Ngần.

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về bối cảnh, chủ trương
của Đảng diễn biến, ý nghĩa khởi
nghĩa từng phần
.

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945)

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945)
Nêu bối cảnh và chủ trương của Đảng trong những tháng đầu 1945
a. Hoàn cảnh lịch sử:
- Đầu 1945, Liên Xô đánh bại phát xít Đức. Nhật thất bại nặng nề.
- Tối 09/03/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
b. Chủ trương của Đảng
+ Kẻ thù chính là phát xít Nhật.
+ Khẩu hiệu: “Đánh đuổi phát xít Nhật”.
+ Hình thức đấu tranh: từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu tình sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa.
+ Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945)
Nêu diễn biến của khởi nghĩa từng phần
c. Diễn biến khỏi nghĩa
- Ở căn cứ địa Cao – Bắc – Lạng: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân đập tan chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng.
- Tại Bắc bộ và Trung Bộ, phong trào “phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.
- Ở Quảng Ngãi, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ nổi dậy, khởi nghĩa, giành chính quyền cách mạng, tổ chức đội du kích Ba Tơ.
- Ở Nam Kì, phong đấu tranh của nhân dân phát triển mạnh, đặc biệt là ở Mĩ Tho và Hậu Giang.
Đội du kích Ba Tơ

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về bối cảnh, chủ trương
của Đảng diễn biến Tổng khởi
nghĩa tháng Tám 1945.

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

2. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

2. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Nêu bối cảnh và chủ trương của Đảng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
* Bối cảnh
- Ngày 15/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện
Ở Đông Dương quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang.
* Chủ trương của Đảng và Mặt trận Việt Minh
Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ban bố “Quân lệnh số 1” phát động khởi nghĩa.
Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền.
- Thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
Đại hội quốc dân
Lệnh Khởi Nghĩa
GV hướng dẫn HS hệ thống diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa mẫu theo bảng sau?
b. Diễn biến Tổng khởi nghĩa
Mít tinh phát động khởi nghĩa tại Nhà hát lớn Hà Nội
Vua Bảo Đại
Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm cho chính quyền Cách mạng
 
Nhân dân Nam Bộ hòa chung không khí cách mạng
IV. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập 2/9/1945
- Ngày 25/8/1945, Trung ương Đảng và Ủy ban DTGP Việt Nam từ Tân Trào về Hà Nội.
- Ngày 2/9/1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt  Nam dân chủ cộng hòa.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về nguyên nhân thắng lợi
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945.
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
1. Nguyên nhân thắng lợi
Nguyên nhân chủ quan:
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh.
Đảng có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm.
- Toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ hy sinh gian khổ, quyết tâm giành độc lập tự do.
Khách quan:
Chiến thắng của Liên Xô và quân Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít Đức và Nhật.
Nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI.
2. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945
a. Ý nghĩa lịch sử
-  Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lật đổ phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
-  Mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do; nhân dân lao động làm chủ đất nước.
- Đảng CSĐD trở thàng Đảng cầm quyền, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.
b. Bài học kinh nghiệm
-  Đảng phải có đường lối đúng, nắm bắt tình hình thế giới, trong nước.
-  Tổ chức tập hợp lực lượng, phân hóa cô lập kẻ thù.
- Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chớp thời cơ. 
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 đã đặt ra nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam là
A. chống đế quốc và tay sai, giành độc lập dân tộc.
B. tập trung lực lượng đánh đổ ách thống trị của phát xít Nhật.
C. tập trung lực lượng đánh đổ ách thống trị của Nhật - Pháp.
D. tập trung lực lượng đánh đổ ách thống trị của bọn phản động thuộc địa Pháp.
Câu 2. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945 của Đảng đưa ra khẩu hiệu
A. "Đánh đuổi Pháp - Nhật".
B. "Đánh đuổi phát xít Nhật".
C. "Đánh đuổi đế quốc Pháp".
D. "Đánh đuổi bọn đế quốc, Việt gian".
Câu 3. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được cải tổ từ
A. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.
B. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
C. Tổng bộ Việt Minh.
D. Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 4. Những tỉnh nào dưới đây giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Nam Định.
B. Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.
C. Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh.
D. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.
Câu 5. Thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam xuất hiện khi
A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
B. Liên Xô tiến công quân Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.
C. Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
D. Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
Câu 6. Bản Tuyên Ngôn Độc lập được Hồ Chí Minh đọc tại
A. Nhà hát Lớn.
B. Khu giải phóng Việt Bắc.
C. Quảng trường Ba Đình.
D. Dinh Độc Lập.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 8. Thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam được Trung ương Đảng xác định trong khoảng thời gian
A. từ khi Nhật tuyên bố đầu hàng đến khi quân Đồng minh hoàn thành nhiệm vụ quân quản.
B. từ khi Nhật kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Việt Nam.
C. từ khi Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh đến trước khi quân đội Đồng minh vào Việt Nam.
D. từ khi Nhật kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh đến khi quân Nhật rút về nước.
Câu 7. Ý nghĩa của Quốc dân đại hội ngày 16 - 17/8/1945?
A. Khẳng định tinh thần thống nhất, quyết tâm giành cho được độc lập dân tộc của toàn Đảng ta.
B. Khẳng định tinh thần nhất trí, quyết tâm cao độ của toàn thế nhân dân cả nước ủng hộ Mặt trận Việt Minh tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C. Khẳng định đây là thời cơ ngàn năm có một để dân tộc ta giành lại độc lập.
D. Khẳng định sự ra đời của một chính quyền cách mạng: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 
Gửi ý kiến