Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Uyên Trưng Vương
Ngày gửi: 21h:33' 14-11-2021
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 345
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Vấn đề nào được đặt lên hàng đầu trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1945?
A. Giải phóng dân tộc.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Giải phóng giai cấp.
D. Thành lập mặt trận.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Vì sao Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt.
B. Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu.
C. Quân phiệt Nhật hoàn thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương.
D. Nhân dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật.
KIỂM TRA BÀI CŨ
3/ Tháng 9-1940, quân đội nước nào vào xâm lược Việt Nam?
A. Anh.
B. Đức.
C. Nhật.
D. Hà Lan.
Bài 16 (Tiết 2 )
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (tiếp theo).
I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945.
II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/1939 đến tháng 3/1945
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939
3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941)
2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kỳ mới (SGK)
4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang
Bài 16 ( Tiết 2 )
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (t.t)
II. Phong trào giải phóng dận tộc từ tháng 9/1939 đến tháng 3/1945
3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941)
- 28/1/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
- Từ ngày 10 đến 19/5/1941, Người chủ trì Hội nghị Trung Ương Đảng lần 8 tại Pắc Pó (Hà Quảng, Cao Bằng).
a) Hoàn cảnh
Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Lán Khuổi Nậm - nơi họp Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)
b) Nội dung Hội nghị
- Nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc
- Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng
- Sau khi đánh đuổi Pháp –Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước VN Dân chủ Cộng hòa
- Thành lập Mặt trận VN độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương
- Thay tên các hội phản đế thành hội Cứu quốc, giúp đỡ việc lập Mặt trận ở Lào, Campuchia
- Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng.
 
c) Ý nghĩa
- Hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.

- Có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
Bài 16 ( Tiết 2 )
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (t.t)
4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang
* Xây dựng lực lượng chính trị
Cao Bằng là nơi thí điểm xây dựng các đoàn thể “Cứu quốc”
Lập: Ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh: Cao - Bắc - Lạng.
a) Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang
- Ở Bắc kì và Trung kì: các hội cứu quốc được thành lập.
- Năm 1943: Đảng ra Đề cương Văn hóa Việt Nam. Năm 1944: Hội Văn hóa Cứu quốc ra đời.
Bài 16 ( Tiết 2 )
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (t.t)
4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang
* Xây dựng lực lượng vũ trang
a) Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang
- Đội du kích Bắc Sơn lớn mạnh và thống nhất thành Trung đội Cứu quốc quân I (2/1941)
- 9/1941, Trung đội Cứu quốc quân II ra đời.
* Xây dựng lực lượng chính trị
* Xây dựng căn cứ địa cách mạng
- 1940: xây dựng căn cứ địa ở Bắc Sơn – Vũ Nhai.
- 1941: xây dưng căn cứ địa ở Cao Bằng
Đội du kích Bắc Sơn được thành lập
Năm 1941, du kích Bắc Sơn chuyển thành Trung đội Cứu quốc quân I (2-1941)
Bài 16 ( Tiết 2 )
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (t.t)
II. Phong trào giải phóng dận tộc từ tháng 9/1939 đến tháng 3/1945
b) Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền:
4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang
a) Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang
- Ở Bắc kì: các đoàn thể Việt Minh, các hội cứu quốc được thành lập
- Ở Bắc Sơn - Vũ Nhai: Trung đội Cứu quốc quân III ra đời (2/1944)
- Ở Cao Bằng: lập 19 ban “xung phong Nam tiến”.
- 22/12/1944 lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân .
Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.
Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

BÀI TẬP

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo CM vào năm
A. 1939.
B. 1940.
C. 1941.
D. 1942.
Câu 2: Điểm khác nhau nổi bật nhất về vấn đề dân tộc giữa Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng (5-1941) so với Hội nghị BCHTW Đảng tháng 11-1939 là:
A. Khẳng định nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
B. đặt ra vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước Đông Dương.
C. chú trọng đấu tranh vũ trang để giải phóng dân tộc.
D. mở rộng hình thức tập hợp lực lượng và thành lập Mặt trận Việt Nam.
SO SÁNH HỘI NGHỊ BCHTƯ
tháng 11/1939 và tháng 5/1941
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến