Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Hạnh Linh
Ngày gửi: 18h:59' 24-12-2021
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Phong trào giải phóng dân tộc và CMT8 (1939-1945)
Tổng khởi nghĩa tháng Tám
01.
Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm
03.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
02.
Nội dung chính
Tổng khởi nghĩa tháng Tám
01
Quá trình Nhật đầu hàng Đồng minh
 Tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào những ngày cuối.
Ở châu Âu, phát xít Đức và Italia bị tiêu diệt đã đặt quân phiệt Nhật vào thế tuyệt vọng, thất bại là điều không tránh khỏi.
Ở châu Á – Thái Bình Dương, đầu tháng 8/1945, quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ các vị trí của Nhật:
Ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ ném hai trái bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki
Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản.
Ngày 9/8/1945, Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.
⇒ Ngày 15/8/1945, Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến.
Chủ trương của Đảng
- 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ra “Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
- 14 - 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), thông qua kế hoạch lãnh đạo khởi nghĩa, quyết định các chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền.
- 16 - 17/8/1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Diễn biến của Tổng khởi nghĩa
- Đến giữa tháng 8/1945, khí thế cách mạng sôi sục trong cả nước. Từ ngày 14/8/1945, tại nhiều nơi, cấp bộ Đảng, Việt Minh đã căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và vận dụng chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, để phát động nhân dân khởi nghĩa. Khởi nghĩa nổ ra ở nhiều xã, huyện đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.
- Chiều ngày 16/8/1945, một đơn vị Giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên.
-18/8/1945, 4 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước.
- Tại Hà Nội:
+ Chiều 17/8, quần chúng mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố.
+18/8/1945, cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên các đường phố chính.
+ Tối 19/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
- Ngày 23/8/1945, nhân dân Huế giành được chính quyền.
- Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa giành thắng lợi tại Sài Gòn.
- Ngày 28/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước (trừ một số thị xã do quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai chiếm đóng từ trước).
- 30/8/1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

02
-Ngày 25/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về Hà Nội.
- Ngày 28/8/2945, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập.
- 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập.


Sự thành lập
– Khẳng định các quyền cơ bản của con người: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.
– Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.
– Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.
Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.
Nội dung của Tuyên ngôn độc lập
Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm

03
A. Nguyên nhân chủ quan
- Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước bất khuất, vì vậy khi Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi đã nhất tề đứng lên cứu nước, cứu nhà.
- Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Do có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh.
- Trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng toàn dân đoàn kết, quyết tâm giành độc lập. Các cấp bộ Đảng và Việt Minh chỉ đạo khởi nghĩa linh hoạt, sáng tạo chớp đúng thời cơ.
B. Nguyên nhân khách quan
Nguyên nhân thắng lợi
Liên Xô và quân Đồng minh đánh thắng phát xít Đức - Nhật đã cổ vũ tinh thần, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta giành chính quyền nhanh chóng, ít đổ máu.


Dân tộc
- Mở ra bước ngoặt lịch sử lớn: phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp và ách thống trị của Nhật, lật nhào chế độ phong kiến ngự trị gần 10 thế kỷ ở nước ta, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
- Mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: kỷ nguyên độc lập tự do, độc lập; giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
- Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền tạo điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo.
Ý nghĩa lịch sử
Thế giới
- Góp phần vào những thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, chọc thủng và làm suy yếu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, làm chúng suy yếu.
- Cổ vũ các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng, ảnh hưởng trực tiếp cách mạng Lào và Campuchia.
- Đảng phải có đường lối đúng đắn trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
- Đảng tập hợp tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong Mặt trận Dân tộc thống nhất, lấy liên minh công nông làm nền tảng phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.
- Trong chỉ đạo khởi nghĩa Đảng linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước.
Bài học kinh nghiệm
Thanks for Listening
 
Gửi ý kiến