Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liễu
Ngày gửi: 09h:54' 27-01-2015
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN: LỊCH SỬ
LỚP: 8
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng?
Đáp án:
- Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp.
- Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì .
- Triều đình chỉ được cai quản vùng đất Trung Kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ của Pháp ở Huế.
- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc ) đều do Pháp nắm.
- Triều đình Huế phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì.
Tiết 40 - Bài 26:
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 - Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
a. Nguyên nhân
Sau hai Hiệp ước 1883-1884, tình hình triều đình Huế như thế nào?
Phái chủ chiến do ai lãnh đạo?
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
a. Nguyên nhân
Tôn Thất Thuyết
(1835-1913)
Tụn Th?t Thuy?t sinh ngy 12/5/1835 t?i thụn Phỳ Mụn, xó Xuõn Long (Hu?). ễng xu?t thõn trong gia dỡnh Hong t?c. T?ng gi? ch?c Ph? chớnh d?i th?n, Thu?ng thu b? Binh...L m?t ngu?i yờu nu?c, kh?ng khỏi, ụng cựng Vua Hm Nghi d? xu?ng phong tro C?n Vuong c?u nu?c...ễng m?t nam 1913 t?i Trung Qu?c.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 - Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
a. Nguyên nhân
Phe chủ chiến số ít hay số đông?
Vì sao phe chủ chiến chiếm số ít mà dám chống Pháp?
Tại sao vẫn còn cuộc phản công của phái chủ chiến?
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
a. Nguyên nhân
Vua Hàm Nghi
(1870-1943)
Vua Hm Nghi tờn th?t l Ung L?ch (em ru?t vua Ki?n Phỳc), lờn ngụi lỳc 13 tu?i. ễng l v? vua tr? tu?i, yờu nu?c, cú tinh th?n ch?ng Phỏp tiờu bi?u cho ý chớ d?c l?p t? cu?ng c?a dõn t?c...ễng b? Phỏp dy sang An-giờ-ri nam 1888.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 - Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
a. Nguyên nhân
Thái độ của Pháp trước hành động của phái chủ chiến?
Trước thái độ của Pháp Tôn Thất Thuyết xử lí ra sao?
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
a. Nguyên nhân
b. Diễn biến
Lược đồ kinh thành Huế năm 1885
Kinh thành nằm ngay sát bên bờ sông Hương trên tuyến đường đi ra Quảng Trị và đi vào Đà Nẵng. Sử cũ ghi kinh thành được xây dựng 1805-1820 là một thành vuông mỗi bề dài 2,5 km, 1 mặt giáp với sông Hương, 3 mặt có hào sâu tường thành xây bằng gạch, đá cao 10 m, trên thành có đủ 100 đại bác, trong thành có dư vạn binh lính. Ngay sát kinh thành Huế phía Đông là đồn Mang Cá nơi đóng quân của Pháp. Bờ nam sông Hương là tòa Khâm sứ nơi sĩ quan Pháp ở.
KINH THÀNH HUẾ
Lược đồ kinh thành Huế năm 1885
Trình bày diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế trên lược đồ?
Lược đồ kinh thành Huế năm 1885
Tôn Thất thuyết đưa vua Hàm Nghi rời khởi kinh thành Huế
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
a. Nguyên nhân
Tại sao cuộc phản công diễn ra quyết liệt nhưng thất bại?
b. Diễn biến
Sau cuộc phản công thất bại, phe chủ chiến có tiếp tục chống Pháp nữa không?
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
2. Phong trào Cần vương
Tân Sở
Kinh thành HUẾ
Khi ra tới Tân Sở vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết có hành động gì?
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
2. Phong trào Cần vương
Toàn văn Chiếu Cần Vương
“Từ xưa kế xuất chống giặc không ngoài 3 điều: Đánh, giữ, hoà. Đánh thì chưa có cơ hội, hoà thì họ đòi hỏi không biết cáng. Đang lúc sự thế thiên vạn nạn như vậy, bất đắc dĩ phải dùng quyền thái dương ra đời ở đất Kì Huyền Tông sang chơi đất Thục, người xưa đều đã có làm. Nước ta gần đây ngẫu nhiên gặp nhiều việc, trẫm tuổi trẻ nối ngôi không lúc nào không nghĩ đến tự cường tự trị. Kẻ phái của Tây Nam bức hiện hình mỗi ngày một quá khôn. Hôm trước, chúng tăng binh quyền đến, buộc theo những điều mình không thể làm được. Ta chiếu lệ thường khoản tiếp chúng không chịu nhận một thứ gì. Trong triều đình đắn đo về 2 điều: cúi đầu tâm mạng ngồi để mất cơ hội, sao bằng nhìn thấy chỗ âm mưu biến động của địch mà đối phó trước, vì bằng việc xảy ra không thể tránh thì cũng còn có việc làm ngày nay để mưu tốt, cái lợi sau này, ấy là do thời thế xui nên vậy. Phàm những người cùng dư chia mối lo này cũng đã dư biết. Biết thì phải tham gia công việc, nghiến răng dựng tóc, thề giết hết giặc, nào ai là không có cái lòng như thế?”
(Trích “Chiếu Cần vương”)
Chiếu Cần Vương
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
2. Phong trào Cần vương
Mục đích của chiếu Cần vương là gì?
Lược đồ phong trào Cần vương cuối TK XIX
Trình bày diễn biến phong trào Cần vương?
Nguyễn Duy Hiệu,
Trần Văn Dự
(Quảng Nam)
Lê Trung Đình,
Nguyễn Tự Tân
(Quảng Ngãi)
Mai Xuân Thưởng
(Bình Định)
Lê Trực,
Nguyễn Phạm Tuân
(Quảng Bình)
Nguyễn Xuân Ôn
(Nghệ An)
Nguyễn Văn Giáp
(Sơn Tây)
Lược đồ phong trào Cần vương cuối TK XIX
Khởi nghĩa Hương Khê
Khởi nghĩa Bãi Sậy
Khởi nghĩa Ba Đình
Lược đồ phong trào Cần vương cuối TK XIX
Lược đồ phong trào Cần vương cuối TK XIX
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885
Tiết 40 – Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
2. Phong trào Cần vương
Tại sao phong trào không nổ ra ở Nam Kì?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
7
8
Câu 1: Phe có tư tưởng chống Pháp?
Câu 2: Tên vị vua trẻ tuổi yêu nước, có tinh thần chống Pháp?
Câu 3: Người đứng đầu phe chủ chiến?
Câu 4: Thành phần lãnh đạo phong trào Cần Vương?
Câu 5: Tên thật của Vua Hàm Nghi ?
Câu 6: Tên dãy núi mà Tôn Thất Thuyết đưa Vua Hàm Nghi từ Tân Sở vượt qua để đến Phú Gia?
Câu 7: Nơi Vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương?
Câu 8: Nơi vua Hàm Nghi bị Pháp lưu đày?
Tên gọi phong trào kháng Pháp từ 1885-1896?
DẶN DÒ
1. Học bài và làm bài tập đầy đủ
2. Chuẩn bị bài 26, phần II
NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG
Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Phan Đình Phùng, Cao Thắng.
Trả lời câu hỏi trong SGK
Tiết học kết thúc
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em !!!
 
Gửi ý kiến