Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lam Nhi
Ngày gửi: 20h:41' 14-04-2015
Dung lượng: 967.5 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
KI?M TRA BI CU

Em hãy trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 1789 ?
Thắng lợi đó có tác dụng như thế nào đối với nhân dân ta ?
Lịch sử lớp 7
Bài 25 - tiết 55
Phong trào Tây Sơn
III.Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
Trường : THCS Thượng LâmEm hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến , kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút .
Tiết 55. bài 25: Phong trào tây sơn
III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ trịnh
1. Hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
1785
Chú giải
Ranh giời giữa Dằng
Trong và Dằng Ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Luược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm luược nuước ngoài
6/1786
Thành Phú Xuân
1785
Chú giải
Ranh giời giữa Dằng
Trong và Dằng Ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Luược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm luược nuước ngoài
6/1786
1785
Chú giải
Ranh giời giữa Dằng
Trong và Dằng Ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Lưuợc đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và ch?ng quân xâm lưuợc nưuớc ngoài
6/1786
1786
Tiết 55. bài 25: Phong trào tây sơn
III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ trịnh
Hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Nguyễn Hữu Chỉnh muu phản, Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3 anh
em Tây Sơn
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
-.--.--:Ranh giới quốc gia ngày nay
Nguyễn Nhạc
Nguyễn Huệ
Nguyễn Lữ
Lược đồ Tây sơn­ khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài.
Cu 1. Sau chin thng Rch Gm - Xoi Mĩt, mơc
tiu tn cng tríc tin cđa qun Ty Sn l
g? Em hy chn p n ĩng.
A, Hạ thành Phú Xuân
B, Kéo quân ra Bắc - giải phóng Thăng Long
C, Ra Bắc diệt Chỉnh
D, Ra Thăng Long diệt Nhậm
Câu 2: Em h·y chän ®¸p ¸n ®óng
a, Nguyễn Hụê đem quân ra Bắc lần 3 (1788) là để :
1, Mở rộng vùng chiếm đóng nâng cao thanh thế
2, Tiếp tục giúp đỡ nhà Lê (Lê chiêu Thống) cai trị Bắc Hà
3, Dẹp mầm loạn ở Thăng Long (Nhậm) ngăn chặn nguy cơ cát cứ.
b, Nguyễn Huệ nêu danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh" trong thời gian nào?
Giữa 1786 3. 1788
1787 4.1789
DẶN DÒ:
- Học bài cũ , làm bài tập trong SGK và vở bài tập .
- Chuẩn bị bài mới :
Tiết học đến đây là kết thúc
Chào tạm biệt!
 
Gửi ý kiến