Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nHA
Người gửi: xuan TRuong
Ngày gửi: 14h:53' 17-03-2016
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Chào
các
em
học
sinh
MÔN LỊCH SỬ 7
Câu 2 : Vì sao quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền Nguyễn, Trịnh - Lê?
KIỂM TRA BÀI CŨ

Cu 1: Trình by ho?t d?ng c?a Nguy?n Hu? ? B?c H t? nam 1786- 1788?
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
a/ Hoàn cảnh:
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
Sau khi Nguyễn Huệ thu phục
được Bắc Hà, vua Lê Chiêu
Thống có hành động
như thế nào ?
Em có suy nghĩ gì về
hành động của
Lê Chiêu Thống?
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
a/ Hoàn cảnh:
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
Nhà Thanh xâm lược
nước ta vào thời gian nào?
Em hãy xác định hướng
tiến quân của nhà Thanh ?
Cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta.
Đạo quân thứ nhất Lạng Sơn.
Đạo quân thứ hai Cao Bằng.
Đạo quân thứ ba Tuyên Quang.
Đạo quân thứ tư Hải Dương.
Các hướng tiến công xâm lược của quân Thanh
Em hãy xác định hướng tiến quân của nhà Thanh ?
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
a/ Hoàn cảnh:
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
Cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta.
Quang Trung đại phá quân Thanh
b/Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:
- Rút quân khỏi Thăng Long.
- Lập phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn
Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?
Vì sao quân ta lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn?
?-Trước thế giặc mạnh, quân Tây Sơn đã làm gì?
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
a/ Hoàn cảnh:
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
Cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta.
b/Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:
- Rút quân khỏi Thăng Long.
- Lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn
Thái độ của nhân dân ta đối với nhà Thanh và bè lũ Lê Chiêu Thống?
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Thái độ của quânThanh
khi vào xâm lược nước ta?
Bè lũ Lê Chiêu Thống thì sao?
Thái độ của nhân dân ta
đối với nhà Thanh và
bè lũ Lê Chiêu Thống?
- Quân Thanh: chủ quan,
kêu ngạo.
-Lê Chiêu Thống thì luồn cúi,
đê hèn.
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
-12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tại sao lúc lật đổ
chính quyền họ Trịnh,
Nguyễn Huệ không lên
ngôi mà đến bây giờ mới
lên ngôi ?
Việc Nguyễn Huệ lên ngôi
hoàng đế
có ý nghĩa gì?
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
-12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Những chi tiết nào
thể hiện ý chí quyết tâm
đánh giặc của vua
Quang Trung?
Vì sao Quang Trung
quyết định tiêu diệt quân
Thanh vào tết Kỉ Dậu ?
Tuyển thêm quân và
làm lễ tuyên thệ
" Đánh cho để dài tóc,
Đánh cho để đen răng,
Đánh cho nó chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng tri hữu chủ"
Lời dụ tướng sĩ của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?
Trong buổi mở tiệc khao quân Quang Trung đã tuyên bố những gì?
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
-12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Quang Trung chuẩn bị gì
cho cuộc đại phá quân
Thanh ? Trận đánh đầu
tiên là trận nào?
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
Đồn Ngọc Hồi có vị trí quan trọng như thế nào?
Quang Trung đã dùng lực lượng gì để hạ đồn Ngọc Hồi ?
Quang Trung cïng ®oµn qu©n chiÕn th¾ng tiÕn vµo Thaêng Long.
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
-12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.
- Đêm 30 tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.
- Ngày mồng 5 Tết, ta tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
- Đêm mồng 3 tết, ta tiêu diệt đồn Hà Hồi.
Khái quát diễn biến cuộc
đại phá quân Thanh của
nghĩa quân Tây Sơn?
Chiến thắng Ngọc Hồi
có ý nghĩa như thế nào?
Tại sao quân tây Sơn
tấn công đồn Ngọc Hồi -
KhươngThượng vào cùng
một thời điểm là mồng 5 tết ?
“Chúng ta phải hiệp đồng tác chiến nếu đánh cung một lúc thì Tôn Sĩ Nghị sẽ bối rối không kịp điều quân tiếp viện được”
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
3.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
a. Ý nghĩa lịch sử :
Sau 17 năm chiến đấu,
phong trào Tây Sơn đã
thu được những kết qủa nào?
- Lật đổ chế độ phong kiến thối nát, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh giữ vững độc lập Tổ quốc.
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
- Ý chí đấu tranh, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hy sinh cao cả của nhân dân ta.
- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn.
3.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
b. Nguyên nhân thắng lợi:
a. Ý nghĩa lịch sử :
Vì sao quân Tây Sơn
giành được nhiều thắng lợi
như vậy?
Tiết 57-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Bài tập trắc nghiệm:
Nối cột thời gian với cột s? ki?n l?ch s?
1.Quân ta vượt sông Gián Khẩu, tiêu diệt
địch ở đồn tiền tiêu
4. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
2. Tôn Si Ngh? đem 29 vạn quân Thanh
vào nước ta
3.Quân ta đánh đồn Ngọc Hồi - Đống Đa
A. Cuối năm 1788
C. Đêm 30 Tết
Kỉ Dậu
D. Sáng mùng 5 Tết Kỉ Dậu
B. Tháng 12/1788
1/ Quang Trung đã làm gì để xây dựng đất nước và phục hồi nền văn hoá dân tộc?
2/Chính sách quốc phòng
DẶN DÒ:
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị các câu hỏi sau:
Tiết học đến đây là kết thúc
Chào tạm biệt!
 
Gửi ý kiến