Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Thụy
Ngày gửi: 20h:30' 14-03-2017
Dung lượng: 634.0 KB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
Tieát: 55: II/ TAÂY SÔN LAÄT ÑOÅ CHÍNH QUYEÀN HOÏ NGUYEÃN VAØ ÑAÙNH TAN QUAÂN XAÂM LÖÔÏC XIEÂM
PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiếp theo)
BÀI 25:
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Nêu những nét chính về tình hình xã hội ở Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII?


4
Tiết 54: Bài 25:
PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiếp theo)
II/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
+ Tháng 9 - 1773, quân Tây Sơn chiếm được phủ Quy Nhơn, địa bàn hoạt động của nghĩa quân rộng suốt từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
THĂNG LONG
+ Chúa Trịnh cử tướng Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy 3 vạn quân tiến công chiếm Phú Xuân, chúa Nguyễn phải vượt biển vào Gia Định.

+ Quân Tây Sơn ở thế bất lợi ; mạn Bắc có quân Trịnh, mạn Nam có quân Nguyễn. Trước tình hình đó, Nguyễn Nhạc tạm hoà hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh chúa Nguyễn.
Quảng Nam
Bình Thuận
II/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
Phú Xuân
+ Tháng 9 - 1773, quân Tây Sơn chiếm được phủ Quy Nhơn, địa bàn hoạt động của nghĩa quân rộng suốt từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
THĂNG LONG
+ Chúa Trịnh cử tướng Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy 3 vạn quân tiến công chiếm Phú Xuân, chúa Nguyễn phải vượt biển vào Gia Định.

+ Quân Tây Sơn ở thế bất lợi ; mạn Bắc có quân Trịnh, mạn Nam có quân Nguyễn. Trước tình hình đó, Nguyễn Nhạc tạm hoà hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh chúa Nguyễn.
+ Trong lần tiến quân năm 1777, Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính quyền họ Nguyễn đến đây bị lật đổ.
Quảng Nam
Bình Thuận
II/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
Phú Xuân
+ Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, năm 1784, hơn 5 vạn quân thuỷ, bộ Xiêm đã kéo vào đánh chiếm miền Tây Gia Định (các tỉnh miền Tây Nam Bộ) và gây nhiều tội ác đối với nhân dân.

Các em có nhận xét gì về hành động của Nguyễn Ánh và cuộc xâm lược của quân Xiêm ?
THĂNG LONG
II/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
2/ Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

+ Quân Tây Sơn đã làm gì ?
II/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
2/ Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
Đoạn sông Tiền ngang qua Mỹ Tho
+ Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, năm 1784, hơn 5 vạn quân thuỷ, bộ Xiêm đã kéo vào đánh chiếm miền Tây Gia Định (các tỉnh miền Tây Nam Bộ) và gây nhiều tội ác đối với nhân dân.
+ Tháng 1 - 1785, Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định và bố trí trận địa ở khúc sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (Châu Thành - Tiền Giang) để nhử quân địch.

+ cuộc chiến diễn ra thế nào ?
II/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
2/ Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
+Quân Xiêm bị tấn công bất ngờ nên bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo đường bộ chạy về nước.
+Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.

+Dy l m?t trong nh?ng tr?n thu? chi?n l?n nh?t v l?ng l?y nh?t trong l?ch s? ch?ng ngo?i xm c?a dn t?c ta.


Thảo luận theo nhóm:
Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút có ý
Nghĩa thế nào
+ Chiến thắng quân xâm lược Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới. Từ đây, phong trào Tây Sơn trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc.
* Ý nghĩa Chi?n th?ng R?ch G?m- Xồi Mt

Hãy chỉ ra cách đánh giặc tài tình, sáng tạo của 3 anh em Tây Sơn từ 1773-1785?
Thực hiện chiến thuật nội công, ngoại kích.
Hoà hoãn với Trịnh để tập trung lực lượng đánh Nguyễn.
Chọn địa thế hiểm yếu khúc sông Rạch Gầm - Xoài Mút để mai phục, nhử địch, chặn đầu khoá đuôi, nhất loạt công kích.
Trả lời:

Bảo tàng Tây Sơn
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a. Bài vừa học: Nắm được quá trình phát triển của phong trào Tây Sơn (1771 - 1785)
1. Tại sao Nguyễn Nhạc phải hoà hoãn với quân Trịnh ?
2. Nắm được nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút ?
3. Nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút?
Bài sắp học:
Tiết 55: Bài 25. III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh.
1. Nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786)?
2. Quân Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến, Trịnh, Lê như thế nào?
3. Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?
4. Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền đó ?
5. Việc lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn,Trịnh Lê có ý nghĩa gì?
 
Gửi ý kiến