Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngyễn Thanh Thảo
Ngày gửi: 20h:57' 14-03-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 309
Số lượt thích: 0 người
CHÀO CÁC EM HỌC SINH LỚP 7
Kính chào quý thầy cô giáo
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ THANH THẢO
TRƯỜNG THCS LẠC NGHIỆP
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( Ti?t 1)
TIẾT53 - I: KH?I NGHIA NƠNG DN TY SON
Ảnh Trương Phúc Loan
Nhà bác học Lê Quý Đôn (thế kỉ XVIII nhận xét: "Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ,. lấy sự phú quý, phong lưu để khoe khang lẫn nhau. Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng". Trương Phúc Loan "thu lợi 5 cửa nguồn, nhận của đút lót, vàng bạc, châu báo, gấm vóc chứa đầy nhà. Ruộng vườn, tôi tớ, trâu ngựa không biết bao nhiêu mà kể".
( Phủ biên tạp lục)
Nhân dân ta lên rừng kiếm ngà voi, sừng tê
Sản vật cống nạp
Sừng tê giác
Sản vật cống nạp

Ngà voi
Thảo luận cặp :2’
Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn tới hậu quả như thế nào đối với nhân dân ?
Cảnh xã hội Đàng Trong
Tình cảnh xã hội Đàng Trong thế kỉ XVIII
Lý Văn Quang
Lía
Lược đồ minh họa các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong thế kỉ XVIII
Căn cứ Truông Mây (Hoài Ân)
Khởi nghĩa Chàng Lía
VÈ CHÀNG LIÁ
... Ñeå cho vua chuùa bieát taøi.
Raèng ñaây coù Lía, moät tay anh huøng,
Vaøo buoàng nai nòt quaân nhung,
Leân yeân thaúng xuoáng truøng truøng rinh rang
Laâu la keùn ñuû traêm ngaøn,
Thình lình cöôùp traïi ñaùnh ngang quaân trieàu.
Quaân binh ñang luùc bao vaây,
Chôït ñaâu bò ñaùnh xieát bao haõi huøng
Keùo nhau maø chaïy ruøng ruøng,
Boán beà roái loaïn voâ cuøng roái ren !
Tỉnh gia lai
tây sơn thượng đạo
Đèo
An Khê
tây sơn hạ đạo
Tỉnh BÌNH ĐỊNH
S.Côn
S. Côn
Ba anh em Tây Sơn
NGUYỄN NHẠC

Phục dựng hình ảnh lực lượng nghĩa binh Tây Sơn
T?nh Gia lai
Tây Sơn thượng đạo
Đèo
An Khê
Tây Sơn hạ đạo
Tỉnh BÌNH ĐỊNH
S.Côn
S. Côn


Thảo luận nhóm: 3’


Có yù kiến cho rằng ba anh em Tây Sơn khởi nghĩa vì “đánh bạc thua trốn vào rừng làm giặc ” Theo em ý kiến đó đúng hay sai vì sao ?


Câu 1: Trong triều đình ở Đàng Trong , người nào dưới đây nắm hết quyền hành ,tự xưng là “Quốc phó “ , khét tiếng tham nhũng ?
A / Trương Văn Hạnh
B / Trương Phúc Loan
C / Trương Phúc Thuần
D / Trương Phúc Tần .
BÀI TẬP CỦNG CỐ
T?nh Gia lai
Tây Sơn thượng đạo
Đèo
An Khê
Tây Sơn hạ đạo
Tỉnh BÌNH ĐỊNH
S.Côn
S. Côn
Câu 3: Căn cứ Tây Sơn Thượng Đạo của nghĩa quân Tây Sơn trước đây nay thuộc vùng nào ?
A . Tây Sơn – Bình Định B .An Khê –Gia Lai
C. An Lão – Bình Định D . Đèo Măng Giang – Gia Lai
Câu 4: Khi lực lượng mạnh ,nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn hạ đạo ,rồi lập căn cứ ở đâu ?
A .Kiên Mĩ (Tây Sơn – Bình Định ) B . Truông Mây (Bình Định )
C .An Khê (Gia Lai ) D .Các nơi trên .
Câu 5: Vì sao nhân dân gọi nghĩa quân Tây Sơn là “ Giặc nhân đức “ ?
A . “Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo “ ,xoá nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế .
B .Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân
C .Xoá nợ cho nông dân ,mở lại chợ cho thương nhân
D . Lấy ruộng đất công chia cho nông dân , xoá thuế cho dân
Chuẩn bị ở nhà
Soạn bài 25: Phong Trào Tây Sơn ( tiếp theo)
Phần II: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm
? Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?
? Nghiên cứu lược đồ chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút?
Kính chúc
Qúy thy c gio
mạnh khoẻ, hạnh phúc.
CHÚC CÁC EM CHAM NGOAN - HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến