Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lê
Ngày gửi: 08h:02' 07-04-2017
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 0 người
Bài 25:
PHONG TRÀO TÂY SƠN
Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút năm 1785 ?
Kiểm tra miệng:
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Thành Phú Xuân do thế lực phong kiến nào chiếm đóng? Trong hoàn cảnh nào ?
Quân Trịnh chiếm đóng, khi nhà Nguyễn phải rút vào Gia Định
Thái độ và hành động của quân Trịnh ở Phú Xuân như thế nào ?
Kiêu căng, sách nhiễu với nhân dân
Thăng Long
Phú Xuân
Gia Định
Quy Nhơn
S. Gianh
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Nguyễn Hữu Chỉnh
Vũ Văn Nhậm
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Nguyễn Hữu Chỉnh vốn là một tướng của họ Trịnh, là người nổi tiếng về thủy chiến, người đương thời gọi Chỉnh là “con diều biển”. Khi thấy họ Trịnh ngày càng suy đốn, Chỉnh đem gia quyến vào hàng quân Tây Sơn
Thăng Long
Phú Xuân
Gia Định
Quy Nhơn
S. Gianh
Tại sao thành Phú Xuân bị hạ nhanh chóng như vậy ?
Lực lượng Tây Sơn mạnh, nhân dân ủng hộ, quân Trịnh lủng củng, Nguyễn Hữu Chỉnh giúp, dựa vào điều kiện tự nhiên
6/1786
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
- Tháng 6/1786, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân tiến ra nam sông Gianh -> giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong
Theo sử cũ ghi khi Nguyễn Huệ hỏi Nguyễn Hữu Chỉnh về việc tiến quân ra Bắc, Nguyễn Hữu Chỉnh đã mạnh dạn nói “Việc binh cốt ở thần tốc, tướng quân mới đánh một trận mà lấy được Thuận Hóa, uy danh rung động cả Bắc Hà…nay Bắc Hà tướng thì nhát, quân thì kiêu, ta nên thừa thắng mà đánh lấy”...
...“Nay tướng quân lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh” thì thiên hạ ai mà không hưởng ứng. Đây là cơ hội ngàn năm có một…”
Hoàng Lê nhất thống chí. NXB văn học-Hà Nội, 1964.
Tại sao khi kéo quân ra Bắc, Nguyễn Huệ lấy khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” ?
Nhằm để tập hợp nhân dân ủng hộ mình vì nhiều người còn tưởng nhớ đến vua Lê.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Tây Sơn tiến ra Bắc với khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh”,
7/1786
Thăng Long
Phú Xuân
Gia Định
Quy Nhơn
S. Gianh
Nguyễn Hữu Chỉnh
Nam Hà
- Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt
- Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Nguyễn Huệ
Nghệ An
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Tình hình Bắc Hà như thế nào khi quân Tây Sơn rút về Nam ?
Con cháu họ Trịnh nổi loạn, vua Lê không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
- Bắc Hà rối loạn, Nguyễn Hữu Chỉnh giúp vua Lê đánh tàn dư họ Trịnh
Phú Xuân
Gia Định
Quy Nhơn
S. Gianh
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Nguyễn Lữ
Nguyễn Nhạc
Nguyễn Huệ
Biểu hiện nào cho thấy Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản ?
Lộng quyền, muốn xây dựng lực lượng riêng và ra mặt chống Tây Sơn
Trước tình hình đó Nguyễn Huệ đã làm gì ?
Cử Vũ Văn Nhậm ra diệt Nguyễn Hữu Chỉnh
- Hữu Chỉnh lộng quyền. Năm 1787 Vũ Văn Nhậm đem quân ra Bắc để tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
- Năm 1788 Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc để tiêu diệt Vũ Văn Nhậm và thu phục đất Bắc Hà
- Năm 1787 Vũ Văn Nhậm đem quân ra Bắc để tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhậm lại mưu phản.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
- Năm 1788 Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc để tiêu diệt Vũ Văn Nhậm và thu phục đất Bắc Hà
Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?
Vì lúc này chính quyền Lê – Trịnh quá suy yếu, lực lượng Tây Sơn ngày càng hùng mạnh và được nhân dân và nhiều sĩ phu nổi tiếng giúp đỡ (Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích…)
- Năm 1787 Vũ Văn Nhậm đem quân ra Bắc để tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhậm lại mưu phản
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
- Năm 1788 Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc để tiêu diệt Vũ Văn Nhậm và thu phục đất Bắc Hà
Từ cuối 1786 – 1788 nghĩa quân Tây Sơn đã làm được những gì ?
- Tháng 6/1786, Hạ thành Phú Xuân, giải phóng Đàng Trong
- Tháng 7/1786, tiến quân ra Bắc lật đổ họ Trịnh
- Năm 1787, diệt Nguyễn Hữu Chỉnh
- Năm 1788, diệt Vũ Văn Nhậm, thu phục Bắc Hà
Thảo luận (3 phút)
Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê ?
- Được nhân dân, nhiều sĩ phu nổi tiếng ủng hộ
- Lực lượng nghĩa quân Tây Sơn lớn mạnh
- Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy nghĩa quân, đứng đầu là Nguyễn Huệ
- Chính quyền phong kiến suy yếu mục nát
- Năm 1788 Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc để tiêu diệt Vũ Văn Nhậm và thu phục đất Bắc Hà
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Việc lật đổ chính quyền phong kiến có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta ?
Nghĩa quân Tây Sơn đã lật đổ được các chính quyền phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê, xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước
Ý nghĩa:
+ Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước
+ Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước
Tiết học đến đây là kết thúc.
Chào tạm biệt !
BẢNG NIÊN BIỂU PHONG TRÀO TÂY SƠN
Tây Sơn hạ thành Phú Xuân và giải phóng Đàng Trong
Tây Sơn tiến ra Bắc lật đổ chính quyền họ Trịnh
Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh
Nguyễn Huệ diệt Vũ Văn Nhậm và thu phục Bắc Hà
 
Gửi ý kiến