Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng bảo anh
Ngày gửi: 22h:41' 07-03-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 161
Số lượt thích: 0 người
GV: Phan Gia Nguyen
Đơn vị THCS PHƯỚC HỘI 2
kính chào các thầy cô về dự giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Em hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nữa sau thế kỉ XVIII?
* Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu?
Tỉnh Bình Định
Lược đồ căn cứ địa nghĩa quân Tây Sơn
Tây Sơn thượng đạo
Tây Sơn hạ đạo
Bài:25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiếp theo)
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền Họ Nguyễn
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
1777
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
9-1773
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
QUẢNG NAM
BÌNH THUẬN

Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền Họ Nguyễn
-Thỏng 9-1773 nghia quõn Tõy Son h? thnh Quy Nhon.
- Nam 1774, nghia quõn ki?m soỏt t? Qu?ng Ngói d?n Bỡnh Thu?n
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền Họ Nguyễn
Thỏng 9-1773 nghia quõn Tõy Son h? thnh Quy Nhon.
- Nam 1774, nghia quõn ki?m soỏt t? Qu?ng Ngói d?n Bỡnh Thu?n
Chỳa Tr?nh c? Tu?ng Hong Ngu Phỳc ti?n dỏnh Phỳ Xuõn, Chỳa Nguy?n vu?t bi?n vo Gia D?nh.

Thảo Luận cặp
? T?i hsao Nguy?n Nh?c l?i gi?ng ồ v?i qun Tr?nh m khơng gi?ng hồ v?i qun Nguy?n?
Do qun Tr?nh lc b?y gi? cịn r?t m?nh, trong khi dĩ qun Nguy?n dang suy y?u sau m?t th?i gian giao chi?n v?i qun Ty Son
? Quân Trịnh có chấp nhận giảng hòa không ? Tại sao ?
Quân Trịnh chấp nhận giảng hòa vì muốn lợi dụng quân Tây Sơn tiêu diệt quân Nguyễn. Chờ cả hai bên suy yếu sẽ cùng lúc tiêu diệt cả hai lực lượng này.
-Tháng 9-1773 nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn.
- Năm 1774, nghĩa quân kiểm soát từ Quảng Ngãi đến BìnhThuận
-Chúa Trịnh cử Tướng Hoàng Ngũ Phúc tiến đánh Phú Xuân chúa Nguyễn vuợt biển vào Gia Định.
-Nguyễn Nhạc tạm hòa hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh quân Nguyễn
- Năm 1777 Tây Sơn bắt, giết được chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh chạy thoát.
* Sau 4 lần tấn công vào Gia Định, đến năm 1783 chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền Họ Nguyễn
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)
Nguyên cớ:
Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm
b. Diễn biến:
?Việc Nguyễn Ánh cầu cứu quân xiêm nói lên điều gì?
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)
Nguyên cớ:
b. Diễn biến:
Năm 1784 hơn 5 vạn quân thuỷ, bộ Xiêm đánh chiếm miền Tây Gia Định.
Chú giải
Rạch gầm
Rạch xoài mút
Quân xiên tiến quân
đại bản doanh của tây sơn
quân tây sơn mai phục
Quân tây sơn tấn công
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)
Nguyên cớ:
b. Diễn biến:
Năm 1784 hơn 5 vạn quân thuỷ, bộ Xiêm đánh chiếm miền Tây Gia Định.
Tháng 1-1785, Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm- Xoài Mút làm trận địa mai phục.
Ngày 19-1-1785, quân địch lọt vào trận địa mai phục
Quân Xiêm bị tiêu diệt, Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.
c. Kết quả: Quân Xiêm bị đánh tan tác.
-
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)
Nguyên cớ:
b. Diễn biến:
c. Kết quả: Quân Xiêm bị đánh tan tác.
d. Ý nghĩa: Sgk/125
? Chiến thắng rạch gầm- xoài mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
Trả Lời:
- Là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
- Chiến thắng đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển và trở thành phong trào quật khởi của dân tộc ta.
- Đập tan âm mưu xâm lược của Xiêm
- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân Tây Sơn và tài quân sự của Nguyễn Huệ.
-Tháng 9-1773 nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn.
- Năm 1774, nghĩa quân kiểm soát từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận
Chúa Trịnh cử Tướng Hoàng Ngũ Phúc tiến đánh Phú Xuân chúa Nguyễn vuợt biển vào Gia Định.
Nguyễn Nhạc tạm hòa hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh quân Nguyễn
- Năm 1777 Tây Sơn bắt, giết được chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh chạy thoát.
* Sau 4 lần tấn công vào Gia Định, đến năm 1783 chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ
Tiết :52 II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền Họ Nguyễn
2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)
a.Nguyên cớ:
Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm
b. Diễn biến: Năm 1784 hơn 5 vạn quân thuỷ, bộ Xiêm đánh chiếm miền Tây Gia Định.
Tháng 1-1785, Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm- Xoài Mút làm trận địa mai phục.
Ngày 19-1-1785, quân địch lọt vào trận địa mai phục
Quân Xiêm bị tiêu diệt, Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.
c. Kết quả: Quân Xiêm bị đánh tan tác
d.Ý nghĩa: Sgk/125
? Trận thuỷ chiến Rạch Gầm - Xoài Mút gợi cho em những thắng lợi nào của quân ta trước đó?
Trả Lời:
+ Ngô Quyền
+ Lê Hoàn
+ Trần Hưng Đạo…..trên sông Bạch Đằng
a) Lợi dụng thuỷ triều, dùng mưu nhử quân địch vào trận địa phục kích,
b) Lợi dụng hai bên bờ sông có cây cối đặt phục binh.
c) Trận địa của Ngô Quyền có bãi cọc ngầm.
d) Quân địch hung hăng đuổi theo, ta bất ngờ tấn công để tiêu diệt chúng.
e) Trận địa của Nguyễn Huệ lợi dung nước triều xuôi.
X
X
X
X
X
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
HỌC ÔN LẠI PHẦN I VÀ II CỦA BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN.
TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK TRANG 125.
LÀM CÁC BÀI TẬP:1,2,3,4 TRANG 69.
SOẠN PHẦN III TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH.
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến