Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phương Thế Duy
Ngày gửi: 14h:55' 08-03-2018
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 1 người (Hà Huy Tráng)
XIN CHÀO CÁC THÂY CÔ ĐẾN DỰ DỜ LỚP 7B
Kiểm tra bài cũ
1/ Cho biết tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII ?
2/ Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu ?

BÀI 25
PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
1773
XIÊM
Phú Yên
BAØI 25, TIEÁT 54: PHONG TRAØO TAÂY SÔN
Taùo baïo, thoâng minh, duõng caûm, baát ngôø neân quaân Nguyeãn bò ñoäng.
II. TÂY SƠN LẬT ĐỖ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đỗ chính quyền họ Nguyễn:
- Nhận xét gì về cách hạ thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc ?
- Thành Quy Nhơn về tay nghĩa quân có ý nghĩa gì ?
Uy thế chính trị của quân Nguyễn bị suy sụp, trái lại uy thế chính trị của nghĩa quân tăng lên nhanh chóng.
BAØI 25, TIEÁT 54: PHONG TRAØO TAÂY SÔN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỖ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đỗ chính quyền họ Nguyễn:
- Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh có hành động gì ?
1773
Quân Trịnh
Quân Tây Sơn
CHÚ THÍCH:
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên
BAØI 25, TIEÁT 54: PHONG TRAØO TAÂY SÔN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỖ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đỗ chính quyền họ Nguyễn:
- Chúa Nguyễn đối phó như thế nào ?
1773
Quân Trịnh
Quân Tây Sơn
CHÚ THÍCH:
Quân Nguyễn
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên
(?) Tại sao Nguyễn Nhạc lại giảng hòa với quân Trịnh mà không giảng hòa với quân Nguyễn ?
(?) Quân Trịnh có chấp nhận giảng hòa không ? Tại sao ?
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN

- Do quân Trịnh lúc bấy giờ còn rất mạnh, trong khi đó quân Nguyễn đang suy yếu sau một thời gian giao chiến với quân tây Sơn.
-Quân Trịnh chấp nhận giảng hòa vì muốn lợi dụng quân Tây Sơn tiêu diệt quân Nguyễn. Chờ cả hai bên suy yếu sẽ cùng lúc tiêu diệt cả hai lực lượng này.
1783
1773
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên
Hãy sắp xếp theo thứ tự quá trình nghĩa quân Tây Sơn lật đỗ chính quyền họ Nguyễn ?
a) Nguyễn Nhạc hòa với quân trịnh để đánh quân Nguyễn.
b) Từ 1773 – 1774, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn và kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
c) Từ 1776 – 1783, nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Định, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.
d) Chúa Trịnh cho quân đánh chiếm Phú Xuân.
(a)
(b)
(c)
(d)
?
?
?
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785):
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
BÀI 25, TIẾT 54: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỖ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đỗ chính quyền họ Nguyễn:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785):
- Nguyễn Ánh đã làm gì để chống lại quân Tây Sơn ?
- Vi?c Nguyễn Ánh c?u c?u quân Xiêm nói lên điều gì ?
- Quân Xiêm tiến công vào nước ta vào thời gian nào ? Theo những hướng nào ?
Phú Yên
BÀI 25, TIẾT 54: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỖ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đỗ chính quyền họ Nguyễn:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785):
- Nguyễn Huệ đã chọn nơi nào để làm trận địa giao chiến với quân Xiêm ?
- Vì sao Nguyễn Huệ lại chọn khúc sông này để đặt phục binh ?
Lược đồ trận Rạch Gầm – Xoài Mút:
Thế trận phòng tuyến của quân Tây Sơn
RẠCH GẦM
RẠCH XOÀI MÚT
SÔNG TIỀN
Sông Tiền
Rạch
Chà Là
Rạch Gầm
Rạch
Xoài Mút
(Xoaứi Hoọt
Chợ Giữa
Bình Đức
Mỹ Tho
Kim Sơn
Sông Tiền
Rạch
Chà Là
Rạch Gầm
Rạch
Xoài Mút
(Xoài Hột)
CHỢ GIỮA
BÌNH ĐỨC
Mỹ Tho
Kim Sơn
Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?
Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất.
Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.
Đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới.
Vì sao trận Rạch Gầm – Xoài Mút đánh quân Xiêm giành thắng lợi ?
Tài quân sự của Nguyễn Huệ.
Tinh thần chiến đấu ngoan cường, mưu trí của nghĩa quân Tây Sơn. Được nhân dân ủng hộ.
2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785):
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
a) Lợi dụng thuỷ triều, dùng mưu nhử quân địch vào trận địa phục kích,
b) Lợi dụng hai bên bờ sông có cây cối đặt phục binh.
c) Trận địa của Ngô Quyền có bãi cọc ngầm.
d) Quân địch hung hăng đuổi theo, ta bất ngờ tấn công để tiêu diệt chúng.
X
X
X
X
BÀI 25, TIẾT 54: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỖ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
CỦNG CỐ
e) Trận địa của Nguyễn Huệ lợi dụng nước triều xuôi.
X
 
Gửi ý kiến