Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 09h:54' 14-03-2018
Dung lượng: 10.9 MB
Số lượt tải: 599
Số lượt thích: 0 người
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN


I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
Sông Gianh
Đàng Ngoài
Đàng Trong
Dựa vào hình bên, em hãy chỉ đâu là Đàng Ngoài, Đàng Trong và ranh giới ngăn cách Đàng Trong - Đàng Ngoài?
I. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
Tiết 57- Bài 25: Phong trào Tây Sơn
1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII
a. Tình hình xã hội
- Chính quyền phong kiến suy yếu, mục nát
+ Việc mua quan bán chức diễn ra phổ biến, quan lại, cường hào... chia bè kết cánh, ăn chơi xa xỉ, đua nhau bóc lột nhân dân.
+ Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, quyền hành rơi vào tay Trương Phúc Loan.
I. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
Ảnh minh họa Trương Phúc Loan
1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII
a. Tình hình xã hội
- Chính quyền phong kiến suy yếu, mục nát
+ Việc mua quan bán chức diễn ra phổ biến, quan lại, cường hào... chia bè kết cánh, ăn chơi xa xỉ, đua nhau bóc lột nhân dân
+ Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, quyền hành rơi vào tay Trương Phúc Loan
- Hậu quả
+ Nhân dân bị áp bức, bóc lột. Đời sống cực khổ

Mâu thuẫn xã hội gay gắt, nhân dân vùng dậy đấu tranh
Cảnh xã hội Đàng Trong
(Tranh của họa sĩ người Anh William Alexander)
Nông dân ở Đàng Trong
Lược đồ Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII
Khởi nghĩa của Lành (1695) - Quảng Ngãi
Khởi nghĩa Lí Văn Quang (1747- Gia Định)
Khởi nghĩa
Chàng Lía
b. Khởi nghĩa chàng Lía
Lía vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Cha mất sớm, Gia cảnh bần hàng, Lía phải đi ở chăn trâu cho một phú hộ trong vùng, chịu sự hành hạ, đánh đập rất khổ cực, vì thế mà Lía sớm có tinh thần quật khởi. Lía là người có sức khoẻ, tính tình khí khái, ngang tàng lại thông minh nhanh nhẹn, giỏi võ nghệ.
Có một lần, do không chịu được cảnh một tên lính triều đình cậy thế ức hiếp dân làng, Lía đã đánh chết hắn. Sau khi mẹ qua đời, Lía tìm đến Truông Mây (Bình Định), Lía trở thành thủ lĩnh và chủ trương cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo. Phong trào ngày càng phát triển thu hút đông đảo nông dân tham gia. Truông Mây được xây dựng thành một căn cứ vững chắc, là đại bản doanh của nghĩa quân.
b. Khởi nghĩa chàng Lía
- Nổ ra: Truông Mây ( Bình Định )
- Chủ Trương: Lấy của người giàu, chia cho người nghèo)
Hình ảnh chàng Lía
VÈ CHÀNG LIÁ
... Ñeå cho vua chuùa bieát taøi.
Raèng ñaây coù Lía, moät tay anh huøng,
Vaøo buoàng nai nòt quaân nhung,
Leân yeân thaúng xuoáng truøng truøng rinh rang
Laâu la keùn ñuû traêm ngaøn,
Thình lình cöôùp traïi ñaùnh ngang quaân trieàu.
Quaân binh ñang luùc bao vaây,
Chôït ñaâu bò ñaùnh xieát bao haõi huøng
Keùo nhau maø chaïy ruøng ruøng,
Boán beà roái loaïn voâ cuøng roái ren !
Theo em, cuộc khởi nghĩa của chàng Lía tuy thất bại nhưng đã thể hiện được ý nghĩa gì ?
2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

Ba anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ , Nguyễn Lữ
TÂY SƠN TAM KIỆT

Nghĩa quân Tây Sơn
Tây Sơn thượng đạo
Tỉnh Gia Lai
Tây Sơn hạ đạo
S. Côn
S. Côn
Tỉnh Bình Định
Căn cứ nghĩa quân Tây Sơn
Hình.56-Lược đồ căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn
Đèo An Khê
THẢO LUẬN NHÓM: 3 PHÚT
Vì sao anh em Nguyễn Nhạc lại đưa
căn cứ xuống Tây Sơn hạ đạo?
-Lực lượng lớn mạnh.
-Mở rộng căn cứ khởi nghĩa.
-Địa bàn gần vùng đồng bằng.
Di?n th? Tõy Son (Bỡnh D?nh)
Tượng đài ba anh em Tây Sơn tại bảo tàng Bình Định

Phục dựng hình ảnh lực lượng nghĩa binh Tây Sơn
Phiếu học tập số 1: Em hãy điền vào các ô còn lại trong bảng sau: Trình bày hiểu biết của mình về buổi ban đầu cuộc khởi nghĩa Tây sơn ?
Phiếu học tập số 1: Em hãy điền vào các ô còn lại trong bảng sau: Trình bày hiểu biết của mình về buổi ban đầu cuộc khởi nghĩa Tây sơn ?
Mùa xuân 1771
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ
Tây Sơn thượng đạo( An Khê) Tây Sơn hạ đạo( Kiên Mĩ)
Nông dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số
Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học thuộc các kiến thức chính trong bài hôm nay :
- Tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII
- Khởi nghĩa Tây Sơn
2. Làm đầy đủ bài tập trong Tập bản đồ Lịch sử
3. Đọc trước phần II bài 25 Phong trào Tây Sơn
 
Gửi ý kiến