Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Kim Anh
Ngày gửi: 22h:24' 30-03-2018
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô
ĐẾN DỰ GIỜ THAO GIẢNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
GV: ĐẶNG THỊ KIM ANH
Bài 25:
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
PHONG TRÀO TÂY SƠN (tt)
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
- Lê Chiêu Thống sai người sang cầu cứu nhà Thanh
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1. Quân Thanh xâm lược nước ta
Biện Sơn
- Cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân vào nước ta.
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
- Lê Chiêu Thống sai người sang cầu cứu nhà Thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta
- Quân ta rút khỏi Thăng Long, về xây dựng phòng tuyến ở Tam Điệp - Biện Sơn
Lê Chiêu Thống hội kiến Tôn Sĩ Nghị tại thành Thăng Long - tranh mô tả
Trước tình cảnh trên, nhân dân ta đã có thái độ như thế nào?
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1. Quân Thanh xâm lược nước ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
Nhận được tin quân Thanh xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì?

Tại sao trước đây, sau khi lật đổ chúa Trịnh, Nguyễn Huệ không lên ngôi vua mà bây giờ lại lên ngôi vua?
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1. Quân Thanh xâm lược nước ta
- Tháng 12/ 1288, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc.
2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
+Trên đường tiến quân ra Bắc, vua Quang Trung còn tuyển thêm quân ở những nơi nào?
“Đánh cho để dài tóc,
Đánh cho để đen răng ,
Đánh cho nó chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
- Tháng 12/ 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi vua , lấy niên hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc.
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1. Quân Thanh xâm lược nước ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu?
Hướng tiến công của đạo quân Quang Trung
+TừTam Điệp,Quang Trung chia quân làm 5 đạo :
Đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy tiến thẳng về Thăng Long ;
Đạo thứ hai và thứ ba đánh vào Tây Nam Thăng Long
Đạo thứ tư tiến ra Hải Dương ;
Đạo thứ năm tiến lên Lạng Giang chặn đường rút lui của giặc.
2. Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789 ):
- Tháng 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
- Đêm 30 Tết, ta tiêu diệt đồn Gián Khẩu.
- Đêm mùng 3 Tết, ta bao vây tiêu diệt đồn Hà Hồi.
1. Quân Thanh xâm lược nước ta :
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Lược đồ diễn biến trận đánh đồn
Ngọc Hồi- Đống Đa (Tết Kỉ Dậu -1789)
Quân Tây Sơn tiến công
Đại bản doanh giặc
Quân Tây Sơn tập kết
Đồn địch bị tiêu diệt
Cầu phao
Quân Thanh rút chạy
Tranh minh họa: Đạo quân của Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi
Lược đồ diễn biến trận đánh đồn
Ngọc Hồi- Đống Đa (Tết Kỉ Dậu -1789)
Quân Tây Sơn tiến công
Đại bản doanh giặc
Quân Tây Sơn tập kết
Đồn địch bị tiêu diệt
Cầu phao
Quân Thanh rút chạy
Lược đồ diễn biến trận đánh đồn
Ngọc Hồi- Đống Đa (Tết Kỉ Dậu -1789)
Quân Tây Sơn tiến công
Đại bản doanh giặc
Quân Tây Sơn tập kết
Đồn địch bị tiêu diệt
Cầu phao
Quân Thanh rút chạy
Lược đồ diễn biến trận đánh đồn
Ngọc Hồi- Đống Đa (Tết Kỉ Dậu -1789)
Quân Tây Sơn tiến công
Đại bản doanh giặc
Quân Tây Sơn tập kết
Đồn địch bị tiêu diệt
Cầu phao
Quân Thanh rút chạy
“Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến
Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh.
Mây quang mưa tạnh, mặt trời hiện.
Đầy thành già trẻ mặt như hoa
Chen vai thích cánh cùng nhau nói:
Cố đô trở lại núi sông ta”
2. Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789 ):
- Tháng 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
- Đêm 30 Tết, ta tiêu diệt đồn Gián Khẩu.
- Đêm mùng 3 Tết, ta bao vây tiêu diệt đồn Hà Hồi.
1. Quân Thanh xâm lược nước ta :
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
- Sáng mồng 5 Tết, ta tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa.
- Trưa mồng 5 tết, Quang Trung và đoàn quân tiến vào Thăng Long Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
2. Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789 ):
1. Quân Thanh xâm lược nước ta:
3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của phong tràoTây Sơn:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Sau 17 năm chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã thu được những kết qủa nào?
2. Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789 ):
1. Quân Thanh xâm lược nước ta:
3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của phong tràoTây Sơn:
a. Ý nghĩa:
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến, lập lại nền thống nhất quốc gia
Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh bảo vệ tổ quốc
b. Nguyên nhân thắng lợi:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Vì sao quân Tây Sơn giành được nhiều thắng lợi như vậy?
2. Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789 ):
1. Quân Thanh xâm lược nước ta:
3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của phong tràoTây Sơn:
a. Ý nghĩa:
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến, lập lại nền thống nhất quốc gia
Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh bảo vệ tổ quốc
b. Nguyên nhân thắng lợi:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Nhờ vào ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh của nhân dân
Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân
Tượng đài Quang Trung( Tại gò Đống Đa- Hà Nội)
Nhận xét về Quang Trung qua những cống hiến của ông?
THẢO LUẬN:
Theo em, phong trào Tây Sơn thắng lợi, ta rút ra bài học gì ?
Phải tôn trọng nhân dân, tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân.
Phải biết dùng mưu kế để đánh giặc.
Phải biết chọn thời cơ thuận lợi để đánh giặc.
 CỦNG CỐ:
A. Thanh
Câu 1: Nước nào xâm lược nước ta vào cuối năm 1788 ?
C. Chăm - pa
B. Xiêm
Kết quả:
D. Pháp
Phần thưởng:
Một tràng pháo tay
 CỦNG CỐ:
A. 1788 – Hồng Đức
Câu 2: Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế vào năm nào, lấy niên hiệu là gì ?
C. 1789 – Quang Trung
B. 1788 - Quang Trung
Kết quả:
D. 1789- An Nam quốc vương
Phần thưởng:
Một tệp giấy kiểm tra
 CỦNG CỐ:
A. Đồn Hà Hồi
Câu 3: Trận đánh đầu tiên, quân ta tiêu diệt đồn nào?
C. Đồn Đống Đa
B. Đồn Ngọc Hồi
Kết quả:
D. Đồn Gián Khẩu
Phần thưởng:
Một cây viết
 CỦNG CỐ:
A. Đồn Gián Khẩu – Hà Hồi
Câu 4: Hai đồn nào của giặc bị tấn công cùng một thời điểm?
C. Đồn Ngọc Hồi – Đống Đa
B. Đồn Hà Hồi – Ngọc Hồi
Kết quả:
D. Đồn Hà Hồi – Đống Đa
Phần thưởng:
Hai tệp giấy kiểm tra
 CỦNG CỐ:
A. Sáng mồng năm Tết Kỉ Dậu
Câu 5: Quang Trung chiến thắng, tiến vào Thăng Long vào thời điểm nào?
C. Chiều mồng năm Tết Kỉ Dậu
B. Trưa mồng năm Tết Kỉ Dậu
Kết quả:
D. Tối mồng năm Tết Kỉ Dậu
Phần thưởng:
Một tràng pháo tay
 DẶN DÒ :

+ Học câu 1, 2 đề cương
+ Chuẩn bị bài 26:
Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QÚY THẦY, CÔ,
CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM DỰ
XIN KÍNH CHÀO
 
Gửi ý kiến