Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sơn Tân
Ngày gửi: 16h:46' 01-04-2018
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 489
Số lượt thích: 0 người
Dân ta phải biết sử ta
Cho t­ừng gốc tích n­ước nhà Việt Nam
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY, CÔ GIÁO
CÙNG CÁC EM HỌC SINH !
TRƯỜNG THCS TRỊNH PHONG
Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày nguyên nhân,
diễn biến, kết quả,chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút 1785?
KIỂM TRA BÀI CŨ
PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)

Tiết 56- Bài 25

31/03/2018
NỘI
DUNG
BÀI
HỌC
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Thăng Long
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
Sau khi đánh tan quân Xiêm, các thủ lĩnh Tây Sơn tính đến chuyện gì?
Quân Trịnh ở thành Phú Xuân có thái độ và hành động như thế nào?
- Quân Trịnh ở thành Phú Xuân kiêu căng, sách nhiễu với nhân dân  Nhân dân cực khổ và căm giận
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Thăng Long
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân,
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
tiến ra Nam sông Gianh,
giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
6/1786
S.Gianh
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Thăng Long
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân,
tiến ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
6/1786
1771-1785
S.Gianh
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Thăng Long
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân,
tiến ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
6/1786
1771-1785
S.Gianh
Vì sao khi tiến quân ra Bắc Hà, Nguyễn Huệ lại nêu danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh”?
Nhằm tập hợp dân chúng ủng hộ mình, trong khi đó nhiều người vẫn tưởng nhớ và yêu quý nhà Lê.
- Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh ra Thăng Long,
Khi Nguyễn Huệ hỏi Nguyễn Hữu Chỉnh về việc tiến quân ra Bắc, Nguyễn Hữu Chỉnh đã mạnh dạn nói “Việc binh cốt ở thần tốc, tướng quân mới đánh một trận mà lấy được Thuận Hóa, uy danh rung động cả Bắc Hà… nay Bắc Hà tướng thì nhát, quân thì kiêu, ta nên thừa thắng mà đánh lấy”. Nguyễn Huệ lại hỏi “Một nước đã dựng được mấy trăm năm, nay nhất đám đến đánh, người ta sẽ cho quân mình là quân gì?” Chỉnh đáp: “Nay Bắc Hà đã có vua lại có chúa… họ Trịnh tiếng là phụ chính nhưng kì thực là hiếp chế vua Lê, người trong nước từ lâu đã chán ghét. Nay tướng quân lấy danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh thì thiên hạ ai mà không hưởng ứng”.
Hoàng Lê nhất thống chí. NXB văn học-Hà Nội, 1964.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Thăng Long
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân,
tiến ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
6/1786
1771-1785
S.Gianh
- Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh Thăng Long,
chúa Trịnh bị dân bắt nộp Cho Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh sụp đổ.
- Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Thăng Long
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân,
tiến ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
6/1786
1771-1785
S.Gianh
- Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh Thăng Long,
chúa Trịnh bị dân bắt nộp Cho Tây Sơn. Họ Trịnh sụp đổ.

- Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam.
Vì sao Tây Sơn tiêu diệt họ Trịnh nhanh chóng như vậy ?
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân tiến ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho Tây Sơn. Họ Trịnh sụp đổ.
- Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam.
Cùng với việc tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn, việc quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa:
+Tây Sơn tiêu diệt họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng:
+ Tạo ra những điều kiện cơ bản cho cho sự thống nhất đất nước.
+ Đáp ứng nguyện vọng nhân dân
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Tình hình Bắc Hà như thế nào khi Nguyễn Huệ trở về Nam?
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Sau khi Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn.
Lê Chiêu Thống không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp.
Nguyễn Huệ
Nguyễn Nhạc
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
Nguyễn Lữ
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Sau khi Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn.
Lê Chiêu Thống không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp.
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Sau khi giúp vua Lê ổn định được tình hình Bắc Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh có mưu đồ gì?
Sau khi Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn.
Lê Chiêu Thống không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
- Sau khi đánh tan tàn dư họ Trịnh. Nguyễn Hữu Chỉnh lại lộng quyền chống Tây Sơn.
ĐÔI ĐIỀU VỀ NGUYỄN HỮU CHỈNH
  Chỉnh vốn là môn hạ của Hoàng Ngũ Phúc, rồi trở thành bộ tướng của Hoàng Đình Bảo (con nuôi của Hoàng Ngũ Phúc). Khi Bảo bị kiêu binh giết, Chỉnh đem gia quyến chạy vào hàng ngũ Tây Sơn và khuyên Tây Sơn nên đem quân ra đánh chiếm phú Xuân. Tiếp đó Chỉnh được Nguyễn Huệ giao việc chỉ huy môt đạo thủy quân tiến ra Thăng Long. Khi trở về Nam,Tây Sơn không muốn cho Chỉnh theo, lo ngại Chỉnh có thể phản trắc, Nguyễn Huệ cho Chỉnh ở lại Nghệ An giúp Nguyễn Văn Duệ…Quả nhiên, sau khi Tây Sơn trở về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh ra sức xây dựng thế lực riêng và mưu đồ phản bội Tây Sơn.
Vốn là một võ tướng có tài, sống vào thời kì “Vua Lê, Chúa Trịnh”thối nát cực độ, Chỉnh không theo vua Lê mà cũng không theo chúa Trịnh mà chạy sang hàng ngũ Tây Sơn. Điều đó cho thấy hắn là kẻ cơ hội trong thời loạn, nhưng đó cũng là hành động tích cực nhất trong cuộc đời của hắn. Trước khí thế của phong trào Tây Sơn, lại chịu sự chỉ huy của Nguyễn Huệ. Chỉnh đã có sự đóng góp nhất định cho phong trào Tây Sơn trong buổi đầu quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc Hà. Nhưng khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, Chỉnh lộ rõ bản chất của kẻ cơ hội, gian hùng, tự mình li khai đối lập với phong trào Tây Sơn.
“Đường trời mở rộng thênh thênh,
Ta đây cũng một triều đình kém ai” (Lịch sử VN từ thế kỉ X-1858)
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Sau khi Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn.
Lê Chiêu Thống không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
- Sau khi đánh tan tàn dư họ Trịnh. Nguyễn Hữu Chỉnh lại lộng quyền chống lại Tây Sơn.
Trước sự lộng quyền của Chỉnh, Nguyễn Huệ đã làm gì?
- Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc trị tội Chỉnh.
Vũ Văn Nhậm lại kiêu căng và có mưu đồ riêng.
Giữa 1788 Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Nhậm, thu phục Bắc Hà.
Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được
Bắc Hà ?
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Sau khi Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn.
Lê Chiêu Thống không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
- Sau khi đánh tan tàn dư họ Trịnh. Nguyễn Hữu Chỉnh lại lộng quyền chống lại Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc trị tội Chỉnh.
Vũ Văn Nhậm lại kiêu căng và có mưu đồ riêng.
- Giữa 1788 Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Nhậm, thu phục Bắc Hà.
Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được
Bắc Hà ?
+ Được nhân dân và Các sĩ phu nổi tiếng Bắc hà như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp... Giúp Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền.
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Từ năm 1786 – 1788 nghĩa quân Tây Sơn đã mấy lần tiến ra Bắc và làm được những gì?
Ba lần tiến ra Bắc
+ Hạ thành Phú Xuân và tiến quân ra Bắc diệt họ Trịnh
+ Tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh
+ Tiêu diệt Vũ Văn Nhậm, thu phục Bắc Hà
S. Gianh
Lược đồ: Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài
Bắc Hà
Hà Tĩnh
Thăng Long
Gia Định
Phú Xuân
Quy Nhơn
Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
? Việc lật đổ chính quyền phong kiến có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta
Ý nghĩa:
+ Quân Tây Sơn đã lật đổ được các chính quyền phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê
+ Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân
Thảo luận (2 phút)
Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh – Lê ?
- Được nhân dân, nhiều sĩ phu nổi tiếng ủng hộ
- Lực lượng nghĩa quân Tây Sơn lớn mạnh
- Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy nghĩa quân, đứng đầu là Nguyễn Huệ
- Chính quyền phong kiến suy yếu mục nát
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản –Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
Sau khi Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn.
Lê Chiêu Thống không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp.
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

Tiết 56 - Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 3)
1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
- Sau khi đánh tan tàn dư họ Trịnh. Nguyễn Hữu Chỉnh lại lộng quyền chống lại Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc trị tội Chỉnh.
Vũ Văn Nhậm lại kiêu căng và có mưu đồ riêng.
Giữa 1788 Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Nhậm, thu phục Bắc Hà.
+ Các sĩ phu nổi tiếng Bắc hà như Ngô
Thì Nhậm, Phan Huy Ích, NguyễnThiếp... Giúp Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền.
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân tiến ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho Tây Sơn. Họ Trịnh sụp đổ.
- Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam.
Ý nghĩa: Tây Sơn tiêu diệt họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng:
+ Tạo ra những điều kiện cơ bản cho cho sự thống nhất đất nước.
+ Đáp ứng nguyện vọng nhân dân
Bài 25 – III:
Lịch sử 7
BẢN ĐỒ TƯ DUY
BÀI TẬP CŨNG CỐ
NỐI CỘT A VỚI CỘT B SAO CHO PHÙ HỢP
1. Tháng 9/1773
2. 1777
3. 1785
4. Tháng 6/1786
5. Giữa năm 1786
6. 1788
7. Mùa xuân 1771
A. Phong trào Tây sơn bùng nổ ở Tây Sơn thượng đạo.
A. Tây Sơn chiếm phủ Quy Nhơn
B. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
C. Giải phóng hoàn tòan đất ở đàng trong
D. Đánh tan quân xâm lược xiêm bằng chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Múc
E. Lật đổ chính quyền họ Trịnh
F. Nguyễn Huệ Thu Phục Bắc hà
A
B
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Điền tiếp từ còn thiếu vào chỗ chấm
Tháng 6 – 1786, được sự giúp sức............................ nghĩa quân Tây Sơn hạ thành.....................tiến ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất.......................
Giữa năm 1786.......................đánh Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho..................... Họ Trịnh sụp đổ.
- Nguyễn Huệ giao chính quyền cho................rồi trở về Nam.
Nguyễn Hữu Chỉnh
Phú Xuân
Đàng trong
Nguyễn Huệ
Tây Sơn
Vua Lê
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
Học bài và trả lời các câu hỏi ở cuối mục III
Chuẩn bị phần IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh
+ Tìm hiểu quá trình đại phá quân Thanh của vua Quang Trung
+ Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi gợi ý trong mỗi mục
Tiết học đến đây là kết thúc.
Chào tạm biệt !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓