Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Dương
Ngày gửi: 16h:11' 20-02-2019
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người
MÔN SỬ 7
Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Quận 12 - TP.HCM
Chào mừng quý thầy cô
Kiểm tra bài cũ
? Nguyên nhân làm bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn?
II. TÂY SƠN LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
Từ năm 1773 đến 1774 Tây Sơn đã hoạt động như thế nào?
?
-9/1773, Tây Sơn hạ thành Qui Nhơn
-Đến 1774, kiểm soát cả vùng từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
XIÊM
CHÂN LẠP
1773
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
? Em có nhận xét gì về cách hạ thành Qui Nhơn của Nguyễn Nhạc??
? Thành Qui Nhơn thuộc về tay nghĩa quân có ý nghĩa gì?
?

II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ
ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
Nghe Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh cho 3 vạn quân tiến chiếm Phú Xuân, chúa Nguyễn vượt biển vào Gia Định
Nghe tin Tây Sơn nổi dậy, Chúa Trịnh có hành động gì ?
?
1773
Quân Trịnh
Quân Tây Sơn
CHÚ THÍCH:
Quân Nguyễn
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ
ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
-Tây Sơn phải hòa với Trịnh để tiêu diệt Nguyễn
Nghe Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh cho 3 vạn quân tiến chiếm Phú Xuân, chúa Nguyễn vượt biển vào Gia Định
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ
ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ
THẢO LUẬN
? Tại sao Nguyễn Nhạc hòa với Trịnh mà không hòa với Nguyễn. Quân Trịnh có chấp nhận giảng hòa không.Vì sao?GIẢNG
HÒA


TÂY SƠN HÒA VỚI TRỊNH
Quân Trịnh đang mạnh
Xin làm tướng
tiên phong đi
đánh Nguyễn
TRỊNH HÒA VỚI
TÂY SƠN
Đợi Tây Sơn và Nguyễn suy yếu sẽ tiêu diệt cả hai
Lợi dụng Tây
Sơn đề tiêu diệt
Nguyễn
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ
ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
Sau khi giảng hòa, nghĩa quân Tây Sơn đã làm gì?
?
1773
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên
1777
II. TÂY SƠN LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:

-Năm 1777, Tây Sơn giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoátCơ đồ họ Nguyễn sụp đổ từ đây.
1773
Quân Trịnh
Quân Tây Sơn
CHÚ THÍCH:
Quân Nguyễn
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên
Sau khi trốn thoát, Nguyễn Ánh làm gì để chống Tây Sơn?
a. Nguyên nhân.
-Nguyễn Ánh cầu cứu vua
Xiêm
II. TÂY SƠN LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút:
?
Em có nhận xét gì về hành động của Nguyễn Ánh?
II. TÂY SƠN LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút:
?
Quân Xiêm xâm lược nước ta như thế nào?
Phú Yên
b. Diễn biến
- 7/ 1784, 5 vạn quân Xiêm đánh chiếm miền Tây Gia Định và gây nhiều tội ác với nhân dân ta
- 1/1785, Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến
Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gấm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến?
II. TÂY SƠN LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút:
?
Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút
Rạch Gầm
Sông Tiền
Rạch
Chà Là
Rạch Gầm
Rạch
Xồi Mút
(Xoaứi Hoọt
Chợ Giữa
Bình Đức
Mỹ Tho
Kim Sơn
Sông Tiền
Rạch
Chà Là
Rạch Gầm
Rạch
Xồi Mút
(Xồi Hột)
CHỢ GIỮA
BÌNH ĐƯC
Mỹ Tho
Kim Sơn
Mờ sáng 19/1/1785, Nguyễn Huệ cho nhử địch vào trận địa mai phục
Quân Xiêm bất ngờ bị tiêu diệt gần hết. Nguyễn Ánh thoát chết lưu vong sang Xiêm
? Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút?
II. TÂY SƠN LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút:
?
c. Ý nghĩa:
-Là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xậm của dân tộc
-Thúc đẩy phong trào Tây Sơn phát triển thành phong trào quật khởi của cả dân tộc
II. TÂY SƠN LẬT ĐỒ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:
1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn:
2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút:
Lược đồ trận Rạch Gầm – Xồi Mút:
Thế trận phòng tuyến của quân Tây Sơn
RẠCH GẦM
RẠCH XỒI MÚT
SÔNG TIỀN
Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút
CẦU RẠCH MIỄU BẮC QUA SÔNG TIỀN
CỒN THỚI SƠN
TP MỸ THO
Nuôi cá bè trên sông Tiền
NƠI ĐÂY, RẠCH XỒI MÚT, XƯA TỪNG CO NHỮNG CHIẾN THUYỀN CỦA QUÂN TÂY SƠN ĐÁNH BẠI QUÂN XIÊM. NAY TỪNG CHIẾC THUYỀN ĐƯA DU KHÁCH NGẮM CẢNH TRÊN SÔNG TIỀN.
Phong trào
Tây sơn

Lật đổ chính
quyền họ
Nguyễn
9/1773, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn
Năm 1777 bắt giết được chúa Nguyễn.
Chính quyền họ Nguyễn sụp đổ từ đây
Giữa 1774, Tây Sơn mở rộng vùng kiểm soát
Chiến thắng
Rạch Gầm
Xoài Mút
Nguyên
nhân
Diễn biến
Kết quả
Ý nghĩa
Do Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm
Giữa 1784, 5 vạn quân Xiêm kéo vào nước ta
Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất
Phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới
Nguyễn Nhạc hòa hoãn với quân Trịnh ở phía Bắc
1/ 1785, Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định, chọn
Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến
19/1/178, nhử quân địch vào trận địa mai phục
Trận Rạch Gầm – Xoài Mút thắng lợi hoàn toàn
Quân Xiêm đại bại
NĂM
SỰ KIỆN LỊCH SỬ
1771
1773 đến 1774
1777
19/ 1/ 1785
Ba anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa
Nghĩa quân Tây Sơn chiếm phủ Qui Nhơn và vùng Quãng Nam-Bình Thuận
Giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát
Nguyễn Huệ đánh tan quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm-Xoài Mút
GIẢI Ô CHỮ
1
Quân Tây Sơn đánh tan quân xâm lược Xiêm trên dòng sông nào?
2
Tháng 9-1773, nghĩa quân Tây Sơn đã chiếm được phủ thành nào?
4
Ai là người đã chỉ huy quân Tây Sơn đánh quân Xiêm?
5
Trong tình thế bất lợi, ai là người đã đưa ra đề nghị giảng hòa?
6
Sau khi tiến quân vào Gia Định, Nguyễn Huệ đã đóng đại bản doanh tại đâu?
3
3
Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong đóng tại nơi nào?
7
Đây là một trong những cù lao lớn nhất tại Rạch Gầm – Xoài ?
8
9
Nguyễn Ánh đã cầu cứu vua nước nào để đánh quân Tây Sơn?
Ai là người cầu cứu vua Xiêm đưa quân xâm lược nước ta?
T
H
Y
C
H
I
Ê
N
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẬN RẠCH GẦM – XOÀI MÚT
DẶN DÒ
-Học bài
-Chuẩn bị bài phần III: “ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
 
Gửi ý kiến