Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trang
Ngày gửi: 11h:36' 04-03-2015
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
Tượng đài Quang Trung (Nguyễn Huệ)ở Quy Nhơn
Tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII như thế nào?
Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.
Những biểu hiện nào chứng tỏ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu và mục nát?
Chính quyền nặng nề phức tạp vì số lượng quan lại tăng quá mức, quan lại tuyển dụng bằng mua bán (tiền + lễ vật),. Số lượng Quan lại tăng nhất là quan thu thuế. Quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân, đua nhau ăn chơi xa xỉ. Tập đoàn Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình, nắm mọi quyền hành.

Theo Lê Qúy Đôn, Loan là người tham
của, thấy lợi thì tranh trước. Vì vậy mà
Y có vàng bạc, châu báu, gấm vóc, của
báu chất đầy nhà, ruộng vườn, nhà cửa,
nô bộc trâu ngựa nhiều không kể xiết.
Để thay dây xâu tiền bị mục, hàng năm
quân lính phải nộp cho Y, 5 gánh dây
mây nặng mới đủ. Sau mỗi mùa mưa
lụt, Loan đem vàng, bạc, châu báu ra
phơi, ánh nắng chiếu vào sáng lóa cả
một sân.
Tình hình địa phương lúc này như thế nào?
Ở địa phương, quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ.
Đoạn trích trên khiến em hình dung như thế nào về bọn quan lại thống trị ở Đàng Trong?
Bọn quan lại quá tham nhũng, vơ vét bóc lột của cải từ dân để làm của riêng.
Học sinh đọc phần in nghiêng SGK.
"Nhà bác học Lê Quý Đôn....bao nhiêu mà kể "
Cảnh xã hội Đàng Trong
Thảo luận nhóm
Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì đối với nông dân và các tầng lớp khác?
Nông dân mất ruộng đất, nộp nhiều thứ thuế, đời sống cực khổ.
>> Hậu quả:Mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao. Ba anh em Tây Sơn căm thù sâu sắc chính quyền nhà Nguyễn, họ tập hợp nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.
KN Hoàng Công Chất (1739-1769)
Khoái Châu,Sơn Nam
KN Nguyễn Danh Phương (1740-1751)
Vĩnh Phúc,Sơn Tây
KN Nguyễn Hữu Cầu (1741 -1751) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
KN Lê Duy Mật
(1738-1770)Thanh Hoá, Nghệ An
KN Tây Sơn
(1771 - 1789)
Tây Sơn (Bình Định)
2
Sông Gianh
Nêu quá trình anh em Tây Sơn lập căn cứ chống chính quyền họ Nguyễn?
Mùa xuân năm 1771, Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo lập căn cứ chống chính quyền họ Nguyễn.
Anh em Nguyễn Nhạc đã chuẩn bị những gì cho cuộc khởi nghĩa?
Xây thành lũy, lập kho tàng, luyện nghĩa quân.
Ba anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ
Tiết 42. Khởi nghĩa


.
TRANG PHỤC NGHĨA QUÂN TÂY SƠN
.


Khi lực lượng lớn mạnh nghĩa quân Tây Sơn đã làm gì?
Nghĩa quân tiến xuống vùng Tây Sơn hạ đạo lập căn cứ ở Kiên Mĩ ( huy?n Ty Son, t?nh Bình D?nh), mở rộng hoạt động xuống đồng bằng, với khẩu hiệu " Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo"

Do các vị lãnh đạo đã biết đưa ra khẩu hiệu
phù hợp với nguyện vọng của đa số quần chúng
nhân dân lao động , khôn khéo lợi dụng sự
bất bình của một bộ phận tầng lớp trên với quyền
Thần Trương Phúc Loan (đánh đổ quyền thần
Trương Phúc Loan ,ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương )
NGHĨA QUÂN TÂY SƠN
Qua đoạn trích, em hãy nhaän xeùt veà löïc löôïng của nghóa quaân Taây Sôn?
Lựclượng đông, có trang bị vũ khí, bênh vực quyền lợi cho dân nghèo.
Dọc đoạn in nghiêng trong SGK Một số giáo sĩ phương Tây.......chuyên chế của vua quan
Thảo luận theo bàn
Câu hỏi, bài tập củng cố
1/ Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ diễn ra như như thế nào?

- Mùa Xuân năm 1771, hai anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo lập căn cứ , dựng cờ khởi nghĩa.
- Nghĩa quân được các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ
- Lực lượng ngày càng mạnh nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn Hạ Đạo ( Tây Sơn -Bình Định) rồi mở rộng xuống đồng bằng.
- Khẩu hiệu " Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo"
- Các tầng lớp nhân dân tham gia nghĩa quân ngày càng đông, kể cả hào mục địa phương cũng nổi dậy hưởng ứng.
TIẾT 51: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN:
2/ Dưới đây là những nét khái quát tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII, em hãy tìm nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân trong giai đoạn này?
a) Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong đang suy yếu dần.
b) Quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân và đua nhau ăn chơi xa xỉ.
c) Trương Phúc Loan chuyên quyền.
d) Đời sống nhân dân ngày càng cơ cực, các tầng lớp xã hội đều bất bình oán giận đối với chính quyền họ Nguyễn.
TIẾT 51: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN:
d) Đời sống nhân dân ngày càng cơ cực, các tầng lớp xã hội đều bất bình oán giận đối với chính quyền họ Nguyễn.
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
Đối với bài học ở tiết học này:
1/ Hãy nêu nhhững nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII?
2/ Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng n? v diễn ra như thế nào?
 
Gửi ý kiến