Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hà
Ngày gửi: 09h:17' 19-03-2016
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 357
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
lịch sử 11
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRIỆU PHONG
T/h: Hoàng Văn Trí
Thời gian
1/9/1858
17/2/1859
23/2/1861,20/6/1867
20/11/1873
25/4/1883
Triều đình
Nhân dân
Xây dựng phòng tuyến Chí Hòa
Chủ động kháng chiến, hình thức linh hoạt
Kí Hiệp ước 1862
Kháng chiến ở Đông Nam Kì và Tây Nam Kì
Kí Hiệp ước 1873
Chiến thắng Cầu Giấy 1873
2 Hiệp ước 1883, 1884
Chiến thắng Cầu Giấy 1882
Triều đình phối hợp cùng nhân dân kháng chiến
Thái độ của triều đình
Nhân dân ta chống Pháp
Dựa vào lược đồ trên em có nhận xét gì về tinh thần của nhân dân ta và thái độ củaTriều
đình trong kháng chiến chống Pháp ?
Trách nhiệm của nhà nguyễn trong việc để mất nước
. "Nay từ mất nước nhà tan,
Cũng vì những lũ vua quan ngu hèn.
Năm Tự Đức thập nhất niên
Nam Kì đã lọt dưới quyền giặc Tây.
Hai lăm năm sau trận này
Trung Kì cũng mất, Bắc Kì cũng tan,
Ngàn năm gấm vóc giang san
Bị vua nhà Nguyễn đem hàng cho Tây
Tội kia càng đắp càng dầy
Sự tình càng nghĩ càng cay đắng lòng"

(Theo: Hồ Chí Minh, toàn tập,tập 2)

Bi 21: (ti?t 1)
PHONG TRO YấU NU?C CH?NG PHP C?A NHN DN VI?T NAM TRONG NH?NG NAM CU?I TH? K? XIX
NỘI DUNG
I- Phong trào Cần vương bùng nổ

1. Cu?c ph?n cụng quõn Phỏp c?a phỏi ch? chi?n t?i Kinh thnh Hu? v s? bựng n? phong tro C?n vuong
2.Cỏc giai do?n phỏt tri?n c?a phong tro C?n vuong
i. Phong trào cần vương bùng nổ.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
a. Nguyên nhân :
-Sau Hiệp ước 1883,1884 Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì.
- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta tiếp tục phát triển.
- Phe chủ chiến trong triều đình chuẩn bị nổi dậy chống Pháp giành chủ quyền.
Tôn Thất Thuyết (1835-1913), quê ở Xuân Long nay TP Huế. Ông xuất thân võ tướng, năm 1873, ông giúp Hoàng Tá Viêm, Lưu Vĩnh Phúc đánh thắng trận cầu giấy lần 1. Năm 1875, ông được phong làm Hữu tam tri bộ binh, tước Nam. Năm 1881, ông làm thượng thư bộ binh và làm phụ chính đại thần cùng Nguyễn Văn Tường ở triều đình Huế.
Vua Hàm Nghi (1872-1943)
Tên thật là Ưng Lịch (em ruột vua Kiến Phúc), lên ngôi lúc 14 tuổi. Ông là vị vua trẻ tuổi, yêu nước, có tinh thần chống Pháp, tiêu biểu cho ý chí độc lập, tự cường của dân tộc.
i. Phong trào cần vương bùng nổ.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
a. Nguyên nhân :
=>Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến.
=>Tôn Thất Thuyết chủ động tấn công trước.
-Sau Hiệp ước 1883,1884 Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì.
- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta tiếp tục phát triển.
- Phe chủ chiến trong triều đình chuẩn bị nổi dậy chống Pháp giành chủ quyền.
i. Phong trào cần vương bùng nổ.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
a. Nguyên nhân :
b. Diễn biến cuộc phản công :
Đêm 4 rạng 5/7/1885 Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho quân triều đình tấn công Pháp ở đồn Mang Cá và toà Khâm sứ.
Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt.
i. Phong trào cần vương bùng nổ.
a. Nguyên nhân :
b. Diễn biến cuộc phản công :
Đêm 4 rạng 5/7/1885 Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho quân triều đình tấn công Pháp ở đồn Mang Cá và toà Khâm sứ.
Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt.
=> Cuộc phản công thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp man rợ.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
i. Phong trào cần vương bùng nổ.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
c. Sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
-Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra khỏi Hoàng thành lên sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị).
Đồn Mang Cá
(5-7-1885)
Tòa Khâm Sứ
(5-7-1885)
Đường đi Quảng Trị
Chú giải
Binh thuyền Pháp từ Bắc vào vào Huế
Phái chủ chiến nổ súng đánh Pháp
Chiếu C.Vương
Cuộc k/nghĩa trong ptrào C. Vương
Đà Nẵng
Cửa Thuận An
6 - 1885
Lược đồ những địa điểm diễn ra các
Cuộc khởi nghĩa trong phong tráo
Cần Vương (1885-1896)
i. Phong trào cần vương bùng nổ.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
a. Nguyên nhân :
b. Diễn biến cuộc phản công :
c. Sự bùng nổ phong trào Cần Vương.
- Trước tình hình trên Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra khỏi Hoàng thành lên sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị).
-13/7/1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân ,sĩ phu và nhân dân giúp vua cứu nước.

*Tác dụng:
Chiếu Cần vương đã thổi bùng nên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta.
i. Phong trào cần vương bùng nổ.
a. Giai do?n 1 (từ năm 1885 d?n nam 1888 )
2. Các giai đoạn phát triển của
phong trào Cần vương.

Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết và các văn thân sĩ phu yêu nước
Đông đảo nhân dân tham gia
Rộng lớn Bắc Kì và Trung Kì
Cuối năm1888 vua Hàm Nghi bị bắt và bị đày sang Angiêri
LƯỢC ĐỒ NƠI DIỄN RA CÁC
CUỘC KHỞI NGHĨA TRONG
PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG (1885-1896)
b. Giai đoạn 2(Từ năm 1888-1896)
Thu hẹp,quy t? thnh nh?ng trung tõm l?n chủ yếu vùng núi, trung du.
Đến năm 1896 phong trào bị thất bại
Các văn thân, sĩ phu yêu nước
Đông đảo các tầng lớp nhân dân
Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đường lối cứu nước theo ý thức hệ phong kiến.
Dọn đường cho những khuynh hướng cứu nước tiến bộ hơn.
-§ặt dưới sự chỉ huy của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
-Quy mô rộng lớn khắp các tỉnh Bắc Kì và Trung Kì
-Dưới sự chỉ đạo của Văn thân, Sỉ phu.
-PT tiếp tục phát triển và quy tụ thành những trung tâm ở trung du và miền núi
Vì sao phong trào Cần Vương chỉ tồn tại đến năm 1896 thì chấm dứt?
*Tính chất:
Là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo khuynh hướng ý thức hệ phong kiến, thể hiện tính dân tộc sâu sắc
1
2
3
4
5
6
7
trò chơi ô chữ
Chìa khoá
ư n g l ị c h
V ă n T h â n
c a i k i n h
C ầ n v ư ơ n g
c ô n l ô n
A n g i ê r i
M a n g c á
T ô n t h ấ t t h u y ế t
Có 7 chữ cái, khái niệm chỉ những người trí thức đỗ đạt thời phong kiến ?
Có 7 chữ cái, là tên thường gọi về người lãnh đạo nhân dân
Bắc Giang, Lạng Sơn nổi dậy chống Pháp ?
Có 8 chữ cái, tên phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân
Việt Nam cuối thế kỉ XIX ?
Có 6 chữ cái, là tên 1 đảo mà Nguyễn ánh nhượng cho Pháp độc quyền
buôn bán khi Pháp giúp đánh quân Tây Sơn ?
Có 7 chữ cái, là nơi thực dân Pháp đày ải vua Hàm Nghi ?
Có 6 chữ cái, nơi phái chủ chiến phản công Pháp ở kinh thành Huế ?
Có 13 chữ cái, tên 1 người đứng đầu phái chủ chiến ở kinh thành Huế ?
Có 7 chữ cái, tên thật của Một người lãnh đạo phong
trào cần Vương ?
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến