Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ số lượt tải cao và mới nhất (2016-2017)
Người gửi: DoraDora
Ngày gửi: 18h:48' 24-03-2017
Dung lượng: 533.0 KB
Số lượt tải: 322
Số lượt thích: 0 người
BÀI 30
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TỨ NHẤT
II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG
THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
THỨ NHẤT ( 1914-1918 )
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 )
Phan Bội Châu( 26/12/1867_ 29/10/1940)
Tại Nam Đàn Nghệ An
Năm 1904 Ông lập ra hội Duy Tân( Do Cường
Để làm hội chủ )
Năm 1912 thành lập Việt Nam quang phục hội
Năm 1925 Ông bị bắt và giam ở Huế.
Ông mất ở Huế vào năm 1940.
Thành lập:
Năm 1904 Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân
b. Mục đích: đánh Pháp giành độc lập
c.Biện pháp: Nhờ Nhật giúp đở khí giới và tiền bạc
d. Hoạt động:Đưa học sinh sang Nhật học.
Viết sách báo tuyên truyền’
Có lúc số học sinh lên đến 200 người
e. Kết quả:Năm 1908 Pháp cấu kết với Nhật giải
tán phong trào.
Phong trào tan rã.
2. Đông Kinh nghĩa thục ( 1907 )
* Thành lập: Tháng 3/1907
* Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền
Hoạt động: Mở trường dạy các môn phổ thông ,
Tổ chức các buổi nói chuyện bình văn
.* Mục đích: Truyền bá nếp sống mới, lòng yêu nước
Đến tháng 11/1907 Pháp ra lệnh đóng cửa trường
Ý nghĩa: Cổ vũ cách mạng, phát triển văn hóa ,
Thức tỉnh lòng yêu nước.
Ông sinh năm 1854 ,tại Thường Tín- Hà Nội ,
Năm 17 tuổi Ông đổ thi hương, năm 25 tuổi
Ông mở trường dạy học .
Năm 1908 Ông mở trường Đông Kinh nghĩa thục
Năm 1914 Ông bị bắt và đày sang Nam Vang
( Cam pu Chia). Năm 1921 Ông được trả tự do
Ông mất năm 1927
3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
Thuế ở Trung Kì ( 1908)
Phan Châu Trinh sinh năm 1872 ở làng Tây Lộc Huyện Tiên Phước ( Nay là xã Tam lộc Huyện
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
Những năm đầu TK XX Ông đi khắp nơi trong
nước để vận động Duy tân
Năm 1907 Ông ra Hà Nội và tham gia giảng dạy ở trường Đông Kinh nghĩa thục.
Năm 1908 Ông bị bắt , đến năm1910 Ông ra tù.Từ năm 1911 đến 1924 Ông sang Pháp hoạt Động. Đến năm 1925 Ông về nước tiếp tục hoạt động .
Ông mất ngày 4/4/1926 tại Sài Gòn.
a. Cuộc vận động Duy Tân:
_ Lãnh đạo: Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng
_ Hình thức: Mở trường dạy học, tuyên truyền, diễn thuyết
_ Nội dung: Đả phá các hủ tục cũ,lạc hậu , cổ vũ công thương nghiệp…
b. Phong trào chống thuế ở Trung kì
** Nguyên nhân:
-Ảnh hưởng của cuộc vận động Duy tân -Do chính sách thuế nặng nề của Thực dân Pháp đối với nhân
dân ta.
** Diễn biến: Tháng 3/1908 phong trào nổ ra rầm rộ ở Quảng nam sau đó lan ra các tỉnhTrung kì.
Pháp đàn áp đẩm máu.
** Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước
Và năng lực cách mạng của nông dân
Giống nhau : Mục đích giải phóng dân tộc.
Khác nhau :
-Mục tiêu :
+ Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, thiết lập lại chế độ phong kiến .
+Phong trào đầu thế kỉ XX : Sau khi cách mạng thành công, các sĩ phu tiến bộ muốn đưa nước nhà tiến lên con đường TBCN.
-Hình thức đấu tranh
+ Phong trào cuối thế kỉ XIX : Khởi nghĩa vũ trang.
+Phong trào đầu thế kỉ XX : Hình thức rất phong phú.
Phong trào chống Pháp của nhân ta trong những năm cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX có điểm gì giống và khác nhau?
CU H?I C?NG C?
3
1
2
Nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách
mạng của họ cho đúng:
CU H?I C?NG C?
Đãnh dấu X vào ô đầu câu với ý đúng:
X
Phong trào Đông Du là đưa học sinh sang Nhật học
Để về đấu tranh giành độc lập
X
Quảng nam là địa phương đi đầu trong phong trào
chống thuế ở Trung kì
X
Phan Châu Trinh là người sáng lập ra Đông Kinh nghĩa thục
X
Các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX đều nhằm giải phóng
dân tộc và đưa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Tiết 48:
II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
(1914 - 1918)
1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến
- Từ chỗ chuyên canh cây lúa, nông dân VN chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp: thầu dầu, cao su...
- Hàng vạn tấn kim loại quý hiếm được khai thác
- Tăng cường bắt lính
- Ra sức vơ vét của cải: tổ chức ‘lạc quyên’, bắt dân mua công trái...
Những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp trong thời chiến có tác động như thế nào đối với Việt Nam?
Trong thời gian 1914-1918, Pháp có những thay đổi gì trong chính sách cai trị về kinh tế xã hội ?
+ Sức người, sức của của nhân dân bị ném vào chiến tranh.
* Tác động đối với VN
+ Việc Pháp đầu tư vào các cơ sở công nghiệp khiến cho kinh tế VN khởi sắc. Giai cấp tư sản dân tộc có điều kiện vươn lên. Diện tích cây công nghiệp tăng...
3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
Trong bối cảnh nào Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
- Phong trào Cần vương thất bại, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta vẫn được tiếp tục dưới nhiều hình thức mới (Đông Du, ĐKNT, Duy tân...) nhưng không thành công.
- Thực dân Pháp dùng nhiều thủ đoạn đàn áp làm cho phong trào rơi vào tình trạng bế tắc...
Động cơ nào thúc đẩy Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây tìm đường cứu nước?
Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các bậc tiền bối là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.
Muốn tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do-Bình đẳng-Bác ái
Tiết 48:
3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
- Từ năm 1911 đến năm 1917, Người đi qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu.
- Năm 1917, ở pháp, Người làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước. Người viết báo, truyền đơn…tố cáo tội ác của thực dân và tuyên truyền cho cách mạng việt Nam.
Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta?
- Những hoạt động yêu nước của Người tuy chỉ mới bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Trả lời:
-Các bậc tiền bối sang Phương Đông-sang Nhật(không thành công).
-Bác đi khắp thế giới,sang Phương Tây(thành công)
So sánh hướng đi của người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?
 
Gửi ý kiến