Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê huân
Ngày gửi: 23h:01' 03-05-2019
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 19: BÀI 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
1919 - 1925
Lịch Sử 9
I/. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
Viên gạch hồng
18.6.1919
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
BÀI 16: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925
-6/1919 gửi tới hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam.
-7/1920 đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin.
-12/1920 Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
-1921 Sáng lập ra hội liên hiệp các dân tộc và thuộc địa.
- Sáng lập ra báo người cùng khổ,viết bài cho báo nhân đạo,viết Bản án chế độ thực dân Pháp
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
-6/1923 Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân.
-Người ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa làm việc.
-1924 Dự đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản và phát biểu tham luận.
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
Thảo luận nhóm:

Nhóm 1: Quá trình thành lập Hội VNCMTN?

Nhóm 2: Hoạt động chủ yếu của Hội VNCMTN?

Nhóm 3: Vai trò của hội VNTNCM đối với cách mạng Việt Nam?
Nhà số 13( nay 248-250)
đường Văn Minh- Quảng châu(1924)
Tổ chức “Cộng sản Đoàn” có 7 đồng chí:
Lê Hồng Phong,
Hồ Tùng Mậu,
Lê Hồng Sơn,
Lưu Quốc Long
Trương Văn Lĩnh,
Lê Quang Đạt
Lâm Đức Thụ.
Tiết 20 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)
Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc.
6/1925 Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên mà nòng cốt là cộng sản đoàn.
* Hoạt động:
+Huấn luyện: -Mở nhiều lớp huấn luyện chính trị.
-Chọn thanh niên ưu tú đi học.
+Tuyên truyền:- 6/1925 Xuất bản báo Thanh niên.
-1927 Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.
-1928 Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
N G U Y Ễ N Á I Q U Ố C
L Ê N I N
T U Y Ê N T R U Y Ề N
V Ă N B A
N G Ư Ờ I C Ù N G K H Ổ
Đ Ừ Ơ N G K Á C H M Ệ N H
Q U Ả N G C H Â U
1
2
3
4
5
6
7
Y
Ê
U
N
Ư
Ơ
C
Hàng ngang số 1 gồm 12 ô:
Bản yêu sách…gửi tới HN Vecxay 1919, ký tên ai?
Hàng ngang số 2 gồm 6 ô:
NAQ đọc sơ thảo luận cương của ai?
Hàng ngang số 3 gồm 11 ô:
Một trong hai hoạt động của Hội VNTNCM ?
Hàng ngang số 4 gồm 5 ô:
Khi rời bến cảng Nhà Rồng ra nước ngoài Bác Hồ có tên gọi là gì ?
Hàng ngang số 5 gồm 12 ô:
Ở Pháp NAQ làm chủ báo nào ?
Hàng ngang số 6 gồm 13 ô:
Một tài liệu dùng để huấn luyện cán bộ CM tại Quảng Châu ?
Hàng ngang số 7 gồm 9 ô:
Hội VNTNCM được thành lập ở đâu của Trung Quốc ?
Y Ê U N Ư Ớ C
 
Gửi ý kiến