Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thành
Ngày gửi: 20h:23' 31-10-2019
Dung lượng: 8.9 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH THÂN YÊU !
GV: Nguyễn Tất Toàn
KIỂM TRA BÀI CŨ

Dựa vào lược đồ hãy thuật lai diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947?
Bắc cạn
Cao Bằng
Đèo Bông lau
Đường số 2
Đường số 4
Chợ Đồn
Hà Nội
Chợ Mới
Thất Khê
Hải Phòng
Lạng Sơn
Tuyên Quang
Phủ Lý
Đường số 3
Đường số 1
Sông Hông
Sông Lô
VIỆT BẮC
Thái Nguyên
Hoà Bình
Bắc Ninh
Đoan Hùng
Đài Thị
Chợ Chu
07-10-47
07-10-47
09-10-47
Hà Giang
Sông Đà
Đường số 2
30-10-47
Khe Lau
BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1950-1953 .
Sau chiến dịch Việt Bắc tình hình Đông Dương và tình hình thế giới như thế nào ?
Tình hình th? gi?i Dơng Duong cĩ nhi?u thay d?i.
Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của ta:
-Vật Chất - Tinh thần (TRUNG QUỐC )
-Sự ủng hộ của bạn bè năm châu .
Sự thay đổi đó có tác động như thế nào tới cách mạng nước ta?
BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG
CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
I. Chiến dịch BIÊN GIỚI thu đông 1950 :
1. Hoàn cảnh lịch sử mới :
a.Th? gi?i:
Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (10/1949),tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi

b. Trong nu?c:
Pháp liên tiếp thất bại,ngày càng lệ thuộc vào Mỹ ,Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
1. Hoàn cảnh lịch sử mới :
Bước vào thu đông 1950, Am mưu của Pháp -Mỹ ở Đông Dương như thế nào ?
a.Th? gi?i: :
Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (10/1949),tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi
b. Trong nu?c:
Pháp liên tiếp thất bại,ngày càng lệ thuộc vào Mỹ ,Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
Thực dân Pháp ngày càng lệ thuộc vào Đế Quốc Mỹ , lợi dụng tình hình đó, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương
BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG
CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
I. Chiến dịch Bin Gi?i thu đông 1950 :
2. Quân ta tiến công địch ở Biên Giới phía bắc:
?Am mưu của Thực Dân Pháp : @
Thực hiện kế hoạch RơVe ,tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần hai .
?Chủ trương của Ta : @
Quyết định mở chiến dịch Biên Giới, nhằm tiêu diệt một ph?n sinh l?c địch, khai thông du?ng lin l?c qu?c t? gi?a ta v?i TQ v cc nu?c dn ch? trn th? gi?i,mở rộng và củng cố cứ địa Việt Bắc, tạo điệu kiện đẩy mạnh cuộckháng chiến. @
?Diễn biến :
2. Quân ta tiến công địch ở Biên Giới phía bắc:
?Am mưu của Thực Dân Pháp :
Thực hiện kế hoạch RơVe ,tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần hai .
?Chủ trương của Ta :
Quyết định mở chiến dịch Biên Giới, nhằm tiêu diệt một ph?n sinh l?c địch, khai thông du?ng lin l?c qu?c t? ,mở rộng và củng cố cứ địa Việt Bắc, tạo điệu kiện đẩy mạnh cuộckháng chiến.
?Diễn biến :
T?i sao ta m? chi?n d?ch Bin Gi?i thu-dơng 1950?
Ph m muu c?a Php (cĩ M? gip s?c):nhằm tiêu diệt một ph?n sinh l?c địch, khai thông du?ng lin l?c qu?c t? c?a,mở rộng và củng cố cứ địa Việt Bắc, tạo điệu kiện đẩy mạnh cuộckháng chiến.
18-9-1950
16-8-1950
Bác Hồ và bộ đội ta quan sát mặt trận Đông Khê
@
18-9-1950
16-8-1950
Nơi ở của Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới 1950
Hội nghị cán bộ từ cấp Trung đoàn nghe Bác huấn thị chiều 11-9-1950
18/9/1950 ta tiêu diệt Đông khê
Quân ta hoạt động mạnh ở tả ngạn sông Hồng , Tây Bắc ,đường số 6, Pháp rút khỏi Hoà Bình , chiến tranh du kích phát triển mạnh ở Liên khu 5 ,Bình Trị thiên.
Em hãy nêu kết quả - ý nghĩa của
Chiến thắng Biên Giới ?
Kết quả :
-Giải phóng vùng biên giới Việt -Trung dài 750 Km từ Cao Bằng đi Đình Lập với 35 vạn dân , Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng. -Thế bao vây của địch đối với cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ,Kế hoạch RƠVE của Pháp bị phá sản .
Ý nghĩa :
- Con du?ng lin l?c c?a ta v?i cc nu?c XHCN du?c khai thơng.
-Qun d?i ta d tru?ng thnh,ginh du?c th? ch? d?ng trn kh?p chi?n tru?ng chính(B?c B?).
- M? ra m?t bu?c pht tri?n m?i c?a cu?c khang chi?n.
@
Tù binh của Pháp trong chiến dịch Biên giới 1950
Sau khi thất bại trong chiến dịch Biên Giới thu -đông 1950 , Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã có âm mưu gì đối với Đông Dương ?
II. Am mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của Thực Dân Pháp :
BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦACHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
II. Am mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của Thực Dân Pháp :
-Thực dân Pháp dựa vào Mỹ để:đẩy mạnh chiến tranh Đông Dương ( kế hoạch Đờlátđờtátxinhi )
-Mỹ buộc Pháp lệ thuộc vào Mỹ, để từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.
@
@
II. Am mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của Thực Dân Pháp :
-Thực dân Pháp dựa vào Mỹ để:đẩy mạnh chiến tranh Đông Dương ( kế hoạch Đờlátđờtátxinhi )
-Mỹ buộc Pháp lệ thuộc vào Mỹ, để từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.
Nội dung cơ bản của kế hoạch ĐLát-đờ Tát-xi-nhi?
-tp trung qun u -Phi xy d?ng luong co d?ng chi?n d?u m?nh v ra s?c pht tri?n ngu? qun.
-L?p tuy?n phịng th? "Boong-ke"v l?p vnh dai tr?ng(tri?t hai nh c?a.)
-Ti?n hnh chi?n tranh tơng l?c ,bình dinh vng t?m chi?m,vo vt s?c ngu?i s?c c?a.
-Ph ho?i h?u phuong ta b?ng m?i cch.
BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG
CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
III. Đại hội ĐẠI BIỂU toàn quốc lần thứ II của Đảng 2/1951:
-2/1951 Đảng cộng sản Đông Dương họp Đại Hội toàn quốc lần thứ II tại CHIÊM HOÁ -TUYÊN QUANG.
@
+Nội dung : @
Học SGK.
+Ý nghĩa:
Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng.
Có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
Y nghia
@
Báo cáo chính trị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh : nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là "Tiêu diệt Thực Dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ , giành thống nhất , độc lập hoàn toàn , bảo vệ hoà bình thế giới
2. Bàn về cách mạng của Tổng Bí Thư TRƯỜNG CHINH : nêu nhiệm vụ chống phong kiến phải đi đôi với chống đế quốc , nhưng từng bước , bồi dưỡng lực lượng kháng chiến , giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân khãng chiến
3. Đưa Đảng ta ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng: Đảng Lao Động Việt Nam, riêng ở Lào - Cam Pu Chia thì thì mỗi nước có Đảng riêng để phù hợp với tình hình.
4.Bầu ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí Thư

Dựa vào SGK , Em hãy trình bày nội dung Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ II ?
Am mưu của Thực Dân Pháp từ sau chiến dịch Việt Bắc 1947 là gì ?
Thực dân Pháp thực hiện "Kế Hoạch RơVe" nhằm "Khoá chặt Biên Giới Việt -Trung" , Bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và cô lập "căn cứ địa Việt Bắc"với đồng bằng Liên Khu III -IV , thiết lập hành lang Đông Tây (Hải phòng - Hà nội -Hoà Bình - Sơn La ), trên cơ sở đó chuẩn bị kế hoạch có quy mô lớn nhằm tiến công căn cứ địa Việt Bắc
@
Câu 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng về kết quả chiến thắng thu-đông (1950)Đáp án: B,C,D,E.
Loại ra khỏi vòng chiến đấu hơn 8 nghìn tên địch.
Giải phóng vùng biên giới Việt-Trung dài 750 km, với 35 vạn dân.
Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng.
Giữ vững, mở rộng căn cứ địa VIệt Bắc.
Kế hoạch RơVe bị phá sản
Câu 2: Hãy chọn phương án trả lời đúng về âm mưu của Pháp Mĩ sau thất bại trong chiến dịch biên giới thu-đông 1950Đáp án: A,B,D
Pháp âm mưu đảy mạnh chiến tranh giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất.
Mĩ âm mưu can thiệp sâu vào Đông Dương để giành thay chân Pháp.
Mĩ bắt đầu can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
Vạch ra kế hoạch quân sự mới (Đờ-lát-dờ-tát-xi-nhi).
Vạch ra kế hoạch quân sự mới (Rơ-ve)
 
Gửi ý kiến