Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thi Thăng
Ngày gửi: 08h:59' 11-08-2017
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
KHCH HNG MUA HO?C CAN H? OFFICETEL VINHOMES GALLERY GI?NG Vế

1. KHCH MUA CAN H? OFFICETEL H? L AI?CC CHUYấN GIA NU?C NGOI SANG LM VI?C T?I VI?T NAM
CC VAN PHềNG D?I DI?N NH? V KHễNG THU?NG TR?C T?I VI?T NAM
CC DOANH NHN D?C THN V KHễNG NG?NG NGH? CễNG TC QUA L?I T?I SI GềN C?N NOI NGH? NGOI V LM VI?C C?A CHNH MèNH
CC C NHN HNH NGH? T? DO HO?C CễNG TY KINH DOANH ONLINE KHễNG QU CH TR?NG D?N VAN PHềNG D? TI?P KHCH HNG
HO?C TH?M CH L CC KHCH D?NG í S?NG T?I CC KHU V?C TR?NG TM V DU?C HU?NG CC TI?N CH D?NG C?P C?A TềA NH Dể M KHễNG QU CH TR?NG VO KHễNG GIAN S?NG HOI NH? C?A OFFICETEL.
NH?NG LI?T Kấ TRấN DU?C CHO L NH?NG D?I TU?NG KHCH HNG CHNH Y?U C?ACAN H? OFFICETEL VINHOMES GALLERY GI?NG Vế, H? L M?T S? NGU?I PH H?P NH?T V?I HNG HèNH ?NH NY. V NHU D BI?T H? L AI CHNG TA CNG TèM L?I PHC DP CHO CU H?I:
2.KHCHTHUấ CAN H? OFFICETEL VINHOMES GALLERY GI?NG VếNY L AI? Cể CCH TèM TH?Y H? ? DU?
Cỏc chuyờn gia nu?c ngoi sang lm vi?c t?i Vi?t Nam
Cỏc van phũng d?i di?n nh? v khụng thu?ng tr?c t?i Vi?t Nam
Cỏc doanh nhõn d?c thõn v khụng ng?ng ngh? cụng tỏc qua l?i t?i HNc?n noi ngh? ngoi v lm vi?c c?a chớnh mỡnh
Cỏc cỏ nhõn hnh ngh? t? do ho?c t? ch?c kinh doanh Online khụng quỏ chỳ tr?ng d?n van phũng d? ti?p khỏch
Cỏ nhõn cú nhu c?u sinh s?ng ?n d?nh trong m?t th?i gian di v s? chuy?n di l?i noi khỏc khi k?t thỳc cụng vi?c, khúa h?c (sinh viờn du?i t?nh, khỏch t? noi khỏc d?n lm vi?c cú th?i h?n tuong d?i di.)
T? m?t s? thụng tin trờnquý khỏch dó cú nh?ng dỏnh giỏ nh?t d?nh v? mụ hỡnh ?nh ny v cú gi?i phỏp xem xột nú cú phự h?p v?i quan tõm, th? hi?u c?a quý khỏch. giai do?n ny, trờn d?a bn Tp.HN. Vi?c tri?n khai mụ hỡnh ?nh can h? Officetel trongd? ỏn Vinhomes Gallery Gi?ng Vừny giỳp cho ngu?i d?u tu b? ra chi phớ ớt hon so v?i nh?ng can h? khỏc trong Trung tõm TP. Quý khỏch d? m?t t?i mụ hỡnh ?nh ny v mu?n hi?u rừ hon cú gi?i phỏp liờn l?c nhõn viờn kinh doanhd? ỏn Vinhomes Gallery Gi?ng Vừd? du?c tu v?n c? th? v chi ti?t.

Tags: Vinhomes Gi?ng Vừ , Vinhomes Giang Vo , Vinhome Gi?ng Vừ , Vinhome giang vo , d? ỏn 148 Gi?ng Vừ, du an 148 giang vo, chung cu giang vo, chung cu gi?ng vừ , Chung cu vinhomes gi?ng vừ, chung cu vinhomes giang vo , bỏn vinhomes gi?ng vừ, ban vinhomes giang vo , bỏn can h? vinhomes gi?ng vừ , ban can ho vinhomes giang vo, bỏn chung cu vinhomes gi?ng vừ , ban chung cu vinhomes giang vo , 148 gi?ng vừ 148 giang vo chung cu tri?n lómgi?ng vừ,
chung cu trien lam giang vo trung tõm tri?n lómgi?ng vừh n?i trung tam trien lam giang vo ha noi
phưuong huong trên bản đồ.
kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí
TIẾT 5- BÀI 4
- Theo quy uo?c: giu~a ba?n dụ` la` trung tõm
- Kinh tuyờ?n:
+ Phi?a trờn - huo?ng Ba?c
+ Phi?a duo?i - huo?ng Nam

- Vi~ tuyờ?n:
+ Bờn pha?i - huo?ng Dụng.
+ Bờn tra?i - huo?ng Tõy
Bắc
Nam
Tây
Đông
Bắc
Tây
Đông
Nam
Bắc
Các hướng phụ
Tây
Đông
Nam
Bắc
Tây Bắc
Đông Bắc
Tây Nam
Đông Nam
4
3
2
1
Dựa vào nội dung sách giáo khoa, cho biết:
Kinh độ của 1 điểm là gì?
Vĩ độ của 1 điểm là gì?
Tọa độ địa lí của 1 điểm là gì?
Thảo luận cặp
Mỗi cặp có 3’ thảo luận sau khi nghe xong yêu cầu nội dung:
Dựa vào bản đồ hình 12, cho biết:
Nhóm 1: Hướng bay từ Hà Nội
+Đến Viêng Chăn
+Đến Gia-các-ta
+Đến Ma-ni-la

Nhóm 1: Toạ độ địa lí của các điểm A, B, C trên hình 12.
Nhóm 2: Toạ độ địa lí của các điểm G, E, D trên hình 12.
BÀI TẬP
Nhóm 2: Hướng bay từ:
+Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
+Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
+Ma-ni-la đến Băng Cốc


Nhóm 1:
Hướng bay:
Hà Nội -> Viêng Chăn :
Hà Nội -> Gia-các-ta :
Hà Nội - > Ma-ni-la:
Nhóm 2:
Hướng bay:
- Cu-a-la Lăm-pơ -> Băng cốc:
- Cu-a-la Lăm-pơ -> Ma- ni- la:
- Ma-ni-la -> Băng cốc:
Tây Nam
Nam
Đông Nam
Bắc
Đông Bắc
Tây
Nhóm 1
A
1300 Đ
100 B
B
1100 Đ
100 B
C
1300 Đ
00
Nhóm 2
E
1400 Đ
00
Đ
1200 Đ
100 N
G
1300 Đ
150 B
 
Gửi ý kiến