Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Giang
Ngày gửi: 16h:13' 09-09-2017
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 512
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÝ 6

GV Trần Thị Giang
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho các tỉ lệ sau:(1:200 000 & 1:6 000 000)
Hỏi 5cm trên bản đồ thì ngoài thực địa là bao nhiêu km ?
Bài giải : 5 cm x 200 000 = 1 000 000 cm = 10km
5 cm x 6 000 000 = 30 000 000 cm = 300km
2. Bài tập:
1.
Hãy cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?
Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu
nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên
thực tế.
BÀI 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
Hình 10: Các hướng chính
Bắc
Nam
Đông
Tây
Đông Bắc
Tây Bắc
Đông Nam
Tây Nam
Quan sát hình vẽ và xác định trên bản đồ có mấy hướng chính?


bắc
nam
đông
Tây
Tây Bắc
Đông Nam
Đông Bắc
Tây Nam
BÀI 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
 Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính.
 Cách xác định phương hướng trên bản đồ:
Có thể dựa vào những cơ sở nào để xác định phương hướng trên bản đồ?


bắc
nam
đông
Tây
- Theo qui ước, phần chính giữa bản đồ là phần trung tâm.
- Đầu trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc. Đầu dưới chỉ hướng Nam.
- Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông. Đầu bên trái chỉ hướng Tây.
BÀI 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
- Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính.
- Cách xác định phương hướng trên bản đồ:
+ Dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến: * Kinh tuyến: đầu trên chỉ hướng Bắc, đầu dưới chỉ hướng Nam.
* Vĩ tuyến: bên phải chỉ hướng Đông, bên trái chỉ hướng Tây.
.
Bắc
Bắc
Đông
Tây
Nam
Với bản đồ không có hệ thống kinh, vĩ tuyến
- Từ mũi tên chỉ hướng Bắc trên Bản đồ, xác định hướng Bắc. Sau đó xác định các hướng còn lại
B
B
N
Đ
T
BÀI 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
- Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính.
- Cách xác định phương hướng trên bản đồ:
+ Dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến.
+ Với các bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến: phải dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.
Nam
Nam
Nam
Nam
Cực Bắc
- Một cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, tâm bão ở 1200Đ - 200B.Hãy xác định vị trí tâm bão trên bản đồ ?
BÀI 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
2. KINH D? VI D? V T?A D? D?A LÍ:
O0
Oo
C
10o
200
10o
20o
30o
30o
20o
10o
10o
20o
30o
40o
Hình 11 : Tọa độ địa lí của điểm C
200
Kinh độ địa lí của điểm C là gì?
20o
10o
- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.
100
Vĩ độ địa lí của điểm C là gì?
- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.
Kinh độ,vĩ độ của điểm C là khoảng cách tính bằng độ, từ điểm C đến kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc
O0
Oo
C
10o
200
10o
20o
30o
30o
20o
10o
10o
20o
30o
40o
Hình 11: Tọa độ địa lí của điểm C
Điểm C là điểm giao nhau của những kinh tuyến và vĩ tuyến nào?
Tọa độ địa lí của một điểm là gì?
C
20oT
10oB
20o
10o
200
100
BÀI 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
2. KINH D? VI D? V T?A D? D?A LÍ:
- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.
- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.
- Tọa độ địa lí của một điểm là kinh độ và vĩ độ của điểm đó.
+ Cách viết: Kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.
+ Ví dụ :

C
20oT
10oB
O0
Oo
C
10o
200
10o
20o
30o
30o
20o
10o
10o
20o
30o
40o
C
20oT
10oB
A
B
D
Hình 11 : Tọa độ địa lí điểm C
D
A
B
300Đ
200B
400Đ
300N
300T
300N
200
100
Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B ,D
BÀI 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
2. KINH D? VI D? V T?A D? D?A LÍ:
3.BI T?P:
Hà Nội đến Viêng Chăn :

2. Hà Nội đến Gia–các–ta :
3. Hà Nội đến
Ma – ni – la:
Tây Nam
Nam
Đông Nam
Cho biết hướng của các chuyến bay sau
Hà Nội
Viêng Chăn
Băng Cốc
Ma - ni - la
Cua - la Lăm - pua
Gia - các - ta

6. Ma – ni – la đến
Băng Cốc :
4. Cua – la Lăm - pua đến Băng Cốc :

5. Cua – la Lăm - pua đến Ma – ni – la :
Bắc
Đông Bắc
Tây
Hà Nội
Viêng Chăn
Băng Cốc
Ma - ni - la
Cua - la Lăm - pua
Gia - các - ta
b. Hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A,B,C có trên hình.
1300Đ
Tìm trên bản đồ H.12 các điểm có tọa độ địa lí sau::
100B
1100Đ
100B
1300Đ
00
1400 Đ
00
1200 Đ
100N
E
D
E
D
Dựa vào các kí hiệu :
Kinh độ ( )
vĩ độ,( )
Bắc băng dương…
d. Quan sát H13 :
hướng đi từ điểm 0 đến
các điểm A ,B,C,D ?
O - - -> A hướng Bắc
O - - -> B hướng Đông
O - - -> C hướng Nam
O - - -> D hướng Tây
Bản đồ vùng cực bắc
Nam
Nam
Nam
Nam
Nếu trung tâm là cực Bắc thì các mũi tên chỉ hướng nào?
Cao Bằng
Móng Cái
A Pa Chải
Đèo Hải Vân
Bắc
Tây Bắc
Đông Bắc
Đông Nam
Đèo hải Vân
Móng Cái
Cao Bằng
A Pa Chải
Hà Nội
Hà Nội
Xác định hướng từ Hà Nội đến các điểm: Cao Bằng, A Pa Chải, đèo Hải Vân, Móng Cái.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài.
- Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập BĐ
- Nghiên cứu trước bài “Kí hiệu bản đồ”
+Làm thế nào để biểu hiện các đối tượng địa lí lên bản đồ?
+Làm thế nào để đọc được bản đồ ?
 
Gửi ý kiến