Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Ngày gửi: 14h:43' 13-09-2017
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Hòa Thành
Giáo án Địa 6
Gv: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở mấy dạng?
Đúng rồi
Sai rồi
Bạn đã trả lời đúng
Câu trả lời của bạn là:
Câu trả lời đúng là:
Bạn trả lời sai
Bạn phải trả lời câu hỏi này để tiếp tục
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
a. Phương hướng chính trên bản đồ
1. Phương hướng trên bản đồ
Đông
Đông Bắc
Bắc
Nam
Tây Bắc
Tây
Tây Nam
Đông Nam
Trên bản đồ có 8 hướng chính: Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam
Hình 10: Các hướng chính
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ
Bắc
Nam
Đông
Tây
Hình 12: Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á
b. Xác định phương hướng trên bản đồ
Có 2 cách xác định phương hướng trên bản đồ:
- Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
- Dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc
a. Phương hướng chính trên bản đồ
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ
Hình 13: Bản đồ khu vực Đông Bắc Á
Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C, D
O - - -> A
O - - -> B
O - - -> C
O - - -> D
b. Xác định phương hướng trên bản đồ
a. Phương hướng chính trên bản đồ
hướng Bắc
hướng Đông
hướng Nam
hướng Tây
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ
2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
Hình 11: Tọa độ địa lí của điểm C
là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.
là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.
của một điểm là bao gồm kinh độ và vĩ độ.
+ Kinh độ viết trên.
+ Vĩ độ viết dưới.
Điểm C là điểm gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?
a. Kinh độ:
b. Vĩ độ:
c. Toạ độ địa lí:
d. Cách viết tọa độ địa lí:
200T
100B
C
200T
100B
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ
2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
Hình 11: Tọa độ địa lí của điểm C
C
.A
200Đ
200B
A
.B
100Đ
00
B
230 27’
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ
2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
3. Bài tập
Dựa vào bản đồ H.12, trả lời :
Nhóm 1: Hướng bay từ
Hà Nội  Viêng Chăn
Hà Nội  Gia- cac- ta
Hà Nội  Ma- ni- la
Hình 12: Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á
Nhóm 3: Hãy ghi toạ độ địa lí của các
điểm A, B, C trên bản đồ H.12
Nhóm 4: Tìm trên bản đồ H.12 điểm
có toạ độ địa lí :
1400 Đ 1200 Đ
O0 100 N

Nhóm 2: Hướng bay từ
Cua-a-la Lăm-pơ  Băng Côc
Cua-a-la Lăm-pơ  Ma- ni- la
Ma-ni-la  Băng Cốc
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ
2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
3. Bài tập
Hướng bay từ :
Hà Nội  Viêng Chăn
Hà Nội  Gia- cac- ta
Hà Nội  Ma- ni- la
Hình 12: Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á
Hướng bay từ
Cua-a-la Lăm-pơ  Băng Côc
Cua-a-la Lăm-pơ  Ma- ni- la
Ma-ni-la  Băng Cốc
Tây Nam
Nam
Đông Nam
Bắc
Đông Bắc
Tây
Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ
2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
3. Bài tập
Hình 12: Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á
Hãy ghi toạ độ địa lí của các
điểm A, B, C trên bản đồ H.12
1300Đ
100B
A
1100Đ
100B
B
1300Đ
00
C
E
Đ
Cao Bằng
Móng Cái
A Pa Chải
Đèo Hải Vân
Bắc
Tây Bắc
Đông Bắc
Đông Nam
Đèo Hải Vân
Móng Cái
Cao Bằng
A pa chải
Hà Nội
Hà Nội
Bài tập 1: Một cơn bão xuất hiện trên biển Đông, tâm bão ở 1150Đ - 100B.Hãy xác định vị trí tâm bão trên bản đồ ?
Bài tập 2: Một con tàu đang gặp nạn trên Thái Bình Dương,báo tín hiệu cấp cứu ở địa điểm có tọa độ địa lí 1300Đ - 50B. Hãy xác định vị trí con tàu đang gặp nạn trên bản đồ ?
HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC Ở NHÀ
- Học bài, Làm bài tập 1,2 sgk trang 17
- Soạn bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
+ Tìm các loại kí hiệu bản đồ
+ Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
 
Gửi ý kiến