Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hồ vinh
Ngày gửi: 11h:15' 03-02-2018
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Địa lý 6
TRƯỜNG THCS BÌNH AN
PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
Bi 4
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
Củng cố
Kiểm tra bài cũ
Điền dấu thích hợp vào ô trống
Câu a

1: 100.000 1:500.000 1:1.000.000

Câu b
1.Tỉ lệ bản đồ là gì ? , tỉ lệ bản đồ có liên quan đến mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ ntn?

Là khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách ngoài thực tế.

Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao

PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
1. Phương hướng trên bản đồ.
Bắc
Nam
Đông
Tây
1. Phương hướng trên bản đồ.
Bắc
Nam
Đông
Tây
PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta phải dựa vào đâu ?
1. Phương hướng trên bản đồ.
PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
Theo quy ước: gi?a b?n d? l trung tõm

+ Kinh tuyến:
- Phía trên chỉ hướng Bắc
- Phía dưới chỉ hướng Nam
+ Vĩ tuyến:
- Bên phải chỉ hướng Đông.
- Bên trái chỉ hướngTây
Bắc
Nam
Đông
Tây
Tây Bắc
Đông Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Đông-Đông Bắc
Tây-Tây Bắc
1. Phương hướng trên bản đồ.
PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
Theo quy ước:gi?a b?n d? l trung tõm
+ Kinh tuyến:
- Phía trên chỉ hướng Bắc
- Phía dưới chỉ hướng Nam
+ Vĩ tuyến:
- Bên phải chỉ hướng Đông.
- Bên trái chỉ hướngTây
Nếu trên bản đồ không có kinh tuyến và vĩ tuyến thì ta dựa vào đâu để xác định hướng ?
Hãy xác định các hướng còn lại ở hình 2
B
B
O
H.1
H.2
Đ
N
T

Nhãm 1:
H­íng bay:
Hµ Néi -> Viªng Ch¨n :
Hµ Néi -> Gia-c¸c-ta :
Hµ Néi - > Ma-ni-la:
Nhóm 2:
Hướng bay:
- Cu-a-la Lăm-pơ -> Băng cốc: Bắc
- Cu-a-la Lăm-pơ -> Ma- ni- la: ĐB
- Ma-ni-la -> Băng cốc: Tây

Tây nam Nam Đông nam
1. Phương hướng trên bản đồ.
PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
Theo quy ước:
+ Kinh tuyến:
- Phía trên chỉ hướng Bắc
- Phía dưới chỉ hướng Nam
+ Vĩ tuyến:
- Bên phải chỉ hướng Đông.
- Bên trái chỉ hướngTây
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
1. Phương hướng trên bản đồ.
PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
Kinh độ của 1 điểm là gì ?
+ Kinh độ của một điểm là khoảng
cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi
qua điểm đó đến kinh tuyến gốc
Vĩ độ của 1 điểm là gì ?
+ Vĩ độ của một điểm là khoảng cách
tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm
đó đến vĩ tuyến gốc
Toạ độ địa lí của 1 điểm là gì ?
+ Toạ độ của một điểm chính là Kinh độ và vĩ độ của một địa điểm đó trên bản đồ.
Vị trí của 1 điểm trên bản đồ được xác định là chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó so với kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc
Hình 11. Toạ độ địa lý của điểm C
A
B
Điểm C có kinh độ là 200 tây và có vĩ độ là 100 bắc
Cách ghi tọa độ địa lý của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới
Ví dụ
200 Đ
200 B
A
B
300 Đ
200 N
D
Một học sinh viết toạ độ địa lý: Điểm A,B như sau, đúng hay sai ? Vì sao ?

Sai vì thiếu vĩ độ.
250 N
200 Đ
B
150 T

A
Sai vì vĩ độ viết trên.
200 D
250 N
B
Bài tập 1.Dựa vào bản đồ hình 12, cho biết:
Nhóm 1: Hướng bay từ Hà Nội
+Đến Viêng Chăn
+Đến Gia-các-ta
+Đến Ma-ni-la
Nhóm 3: Toạ độ địa lí của các điểm A,B,C trên hình 12.
Nhóm 4: Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có toạ độ địa lý:
3. Bài tập
Nhóm 2: Hướng bay từ:
+Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
+Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
+Ma-ni-la đến Băng Cốc

1400 Đ
00
1200 Đ
100 N
1. Phương hướng trên bản đồ.
PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
Dựa vào các kí hiệu :
Kinh độ ( )
vĩ độ,( )
Bắc băng dương…
d. Quan sát H13 :
hướng đi từ điểm 0 đến
các điểm A ,B,C,D ?
O - - -> A hướng Bắc
O - - -> B hướng Đông
O - - -> C hướng Nam
O - - -> D hướng Tây
Nhóm 3:
Toạ độ địa lý của các điểm A,B,C :
A
1300 Đ
100 B
B
1100 Đ
100 B
C
1300 Đ
00
Nhóm 4:
Các điểm có toạ độ địa lý là:
E
1400 Đ
00
D
1200 Đ
100 N
CỦNG CỐ:
Cõu 1

Một cơn bão xuất hiện ở Biển Dông, tâm bão ở kinh độ 1300 D và vĩ độ 150 B. Tìm vị trí tâm bão trên bản đồ?

Cõu 2.
Một con tàu đang gặp nạn, báo tín hiệu cấp cứu tại địa điểm có toạ độ địa lý 1400 D và 100 B. Chỉ vị trí của con tàu trên bản đồ?
Dặn Dò:
- Về nhà học bài
- Làm bài tập 1; 2 trang17
Đọc và tìm hiểu bài 5
Cảm ơn quí thầy cô và

các em đã chú ý lắng nghe
THE END .
 
Gửi ý kiến