Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

phương pháp giảng dạy bài lý luận chính trị quân sự cho học sinh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan văn tân
Ngày gửi: 17h:02' 21-09-2016
Dung lượng: 484.2 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề: Phương pháp giảng bài lý luận chính trị quân sự cho học sinh.

BCV: CN. Phan Văn Tân
I. Vai trò, đặc điểm của bài lý luận chính trị quân sự:
1. Nội dung lý luận chính trị, quân sự cho học sinh THPT:
Lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Một số hiểu biết về nền QPTD, ANND, trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.
Những nội dung xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật, lòng tự hào dân tộc, xây dựng lòng yêu nước.
2. Vai trò của bài giảng LLCTQS:
Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về QP&AN, truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc.
Xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Có kiến thức cơ bản quản lí nhà nước về QPAN.
Xây dựng được ý thức trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.
Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, hoàn thiện nhân cách con người cách mạng trong tình hình mới.
3. Đặc điểm của bài giảng LLCTQS:
Mang tính lý luận, tính trừu tượng và tính khái quát cao.
Mang tính khoa học và tính tư tưởng.
Nội dung lý luận chính trị quân sự quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa có tính kế thừa, tuần tự logic, vừa có mối quan hệ đan xen thâm nhập vào nhau.
Luôn mang tính chiến đấu cao.
II. Phương pháp chuẩn bị và tiến hành giảng bài lý luận chính trị quân sự:
1. Phương pháp chuẩn bị: 5 bước
Bước 1: Quán triệt nhiệm vụ, mục đích yêu cầu, nội dung bài giảng.
Bước 2: Nghiên cứu tài liệu và các vấn đề có liên quan.
Bước 3: Viết bài giảng.
Bước 4: Thông qua bài giảng
Bước 5: Thục luyện và hoàn thiện bài giảng.
2. Phương pháp thực hành giảng
* Thủ tục lên lớp:
Nhận lớp, kiểm tra quân số, báo cáo cấp trên (nếu có)
Phổ biến quy định giảng đường.
Kiểm tra bài cũ.
Phổ biến ý định giảng bài:
-Tên bài giảng
- Mục đích, yêu cầu
- Nội dung ( trọng tâm )
- Thời gian
- Tổ chức, phương pháp.
* Thực hành giảng:
Một bài giảng lý thuyết gồm các phần sau:
1. Phần mở đầu: thường mở đầu bằng các cách sau:
Nêu trực tiếp đối với các bài theo kiểu thông báo.
Nêu tình huống, mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn để dẫn dắt người học vào nội dung bài học.
Bên cạnh đó người giáo viên phải sử dụng linh hoạt các thủ pháp để tạo hứng thú cho học sinh.
Thời gian: 5 -7 phút/ 2 tiết; 10 phút/ 4 tiết.
2. Phần cơ bản:
- 70- 80% thời gian.
Khi giảng cần chú ý các vấn đề sau:
- Làm rõ nội dung phần cơ bản.
- Xử lí tài liệu.
- Trách nhiệm tình cảm của GV trong quá trình dạy.
3. Phần kết luận
Tóm tắt lại nội dung, nhấn mạnh nội dung cơ bản.
Rút ra nhận định, đánh giá chung.
Gợi mở cho hs những vấn đề có liên quan hoặc định hướng cho học sinh xem trước chủ đề tiếp theo.
10 – 15% thời gian.
III. Phương pháp kết thúc:
Hệ thống lại nội dung đã giảng dạy ( phần chính)
Hướng dẫn lại nội dung mà người học cần nghiên cứu.
Nhận xét buổi học: vắng, thái độ người học, chấp hành quy định, thời gian.
Kiểm tra vật chất, chuyển nội dung.
IV. Một số kĩ năng cơ bản của người giáo viên:
Nắm thông tin ngược và thu hút sự chú ý.
Quan sát lớp học và nhìn bài giảng một cách tinh tế.
Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt và biểu hiện thái độ đối với các vấn đề trình bày.
Sử dụng phấn bảng và phương tiện kĩ thuật dạy học.
 
Gửi ý kiến