Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đình Minh
Ngày gửi: 22h:02' 03-12-2021
Dung lượng: 335.2 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
HÀM SỐ BẬC NHẤT (tiết 1)
TRƯỜNG THCS LONG HÒA
Đại số 9
HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
Bài toán: Một xe ô tô khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50 km/h. Hỏi sau t giờ ô tô cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilomét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 km.
?1
Hãy điền vào chỗ trống ( …) cho đúng
Sau 1 giờ, ô tô đi được: ………………
Sau t giờ, ô tô đi được: …………………
Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: S= ……….......
Sau 1 giờ, ô tô đi được 50 km
50 km
Sau t giờ, ô tô đi được 50t km
50t km
50t +8 km
?2/47. Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 4 giờ … rồi giải thích tại sao đại lượng s là hàm số của t ?
Đại lượng s là hàm số của t vì:
S phụ thuộc vào t
Mỗi giá trị của t ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của s
58
108
158
208
HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
Định nghĩa: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, trong đó a, b là các số cho trước và a  0.
Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax.
2. Tính chất
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm I
Cho hàm số bậc nhất
y = f(x) = 3x+1
Cho x hai giá trị bất kì x1, x2 sao cho x1< x2.
Hãy chứng minh
f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số đồng biến trên R
Nhóm II
Cho hàm số bậc nhất
y = f(x) = -3x+1
Cho x hai giá trị bất kì x1, x2 sao cho x1< x2.
Hãy chứng minh
f(x1) > f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số nghịch biến trên R
* Hàm số y = f(x) = 3x + 1
Hàm số y = 3x + 1 xác định với mọi x thuộc R
Với bất kì x1, x2 sao cho x1 < x2.
 x2 – x1 > 0 (1)
Ta có: f(x2) – f(x1) =
(3x2 + 1) – (3x1 + 1)
= 3x2 + 1 – 3x1 - 1
= 3x2 – 3x1
= 3(x2 – x1) (2)
Từ (1) và (2):
f(x2) – f(x1) > 0
 f(x2) > f(x1)
Vậy hàm số y = 3x + 1 đồng biến trên R
Nhóm I
* Hàm số y = f(x) = -3x + 1
Hàm số y = -3x + 1 xác định với mọi x thuộc R
Với bất kì x1, x2 sao cho x1 < x2.
 x2 – x1 > 0 (1)
Ta có: f(x2) – f(x1) =
(-3x2 + 1) – (-3x1 + 1)
= -3x2 + 1 + 3x1 - 1
= -3x2 + 3x1
= -3(x2 – x1) (2)
Từ (1) và (2):
f(x2) – f(x1) < 0
 f(x2) < f(x1)
Vậy hàm số y = 3x + 1 nghịch biến trên R
Nhóm II
Tổng quát:
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị x thuộc R và có tính chất sau:
Đồng biến trên R, khi a > 0.
Nghịch biến trên R, khi a < 0.
Ví dụ:
a) Hàm số đồng biến:
b) Hàm số nghịch biến:
HÀM SỐ BẬC NHẤT
2. Tính chất
y = x + 1
y = -2x + 3
BÀI TẬP
8/48. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghịch biến.
X
X
X
a = -5; b = 1
a = -0,5; b = 0
 
Nghịch biến
Nghịch biến
Đồng biến
 
 
BÀI TẬP
9/48. Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:
a) Đồng biến.
b) Nghịch biến.
Giải
a = m – 2, b = 3
a) Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi
m – 2 > 0
 m > 2
b) Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 nghịch biến khi
m – 2 < 0
 m < 2
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Học thuộc định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất .
Làm bài 11, 12, 14/48 SGK.
Chuẩn bị “Đồ thị của hàm số y = ax + b (a  0)”
 
Gửi ý kiến