Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Luân
Ngày gửi: 10h:43' 30-03-2016
Dung lượng: 11.0 MB
Số lượt tải: 322
Số lượt thích: 0 người
Trân trọng cảm ơn
thầy cô giáo và các em
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ HỘI GIẢNG CẤP TỈNH MÔN TOÁN
Giáo viên: Đỗ Thị Loan
Trường THCS CLC Dương Phúc Tư
Huyện Văn Lâm
 
Đáp án
 
KIÊM TRA
KIÊM TRA
Nêu các bước giải phương trình sau :

4
Giá trị tìm được của ẩn khi giải phương trình có phải lúc nào cũng là nghiệm của phương trình đã cho hay không?
ĐẠI SỐ LỚP 8
TIẾT 47
§5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
 
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
?1
 
 
Giải
1. Ví dụ mở đầu
 
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
 
 
Giải
?
Bởi vậy khi giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến một yếu tố đặc biệt, đó là điều kiện xác định của phương trình.
1. Ví dụ mở đầu
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Điều kiện của biến để giá trị phân thức xác định là gì?
Giải
Điều kiện của biến để giá trị phân thức xác định là điều kiện của biến để mẫu thức của phân thức khác 0.
Điều kiện xác định của một phương trình là gì?
Điều kiện xác định của một phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0.
Giải
?
?
1. Ví dụ mở đầu
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của 1 phương trình
Điều kiện xác định của một phương trình (viết tắt là ĐKXĐ) là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0.

Cách 1:
Cho tất cả các mẫu thức của phương trình khác 0.
Giải điều kiện trên để tìm x.
Bước 1: Cho tất cả các mẫu thức của phương trình khác 0.
Bước 2: Giải điều kiện trên để tìm x.
a) Khái niệm
b) Cách tìm điều kiện xác định của một phương trình
Cách 2:
Cho tất cả các mẫu thức của phương trình bằng 0, tìm x
ĐKXĐ của phương trình là các giá trị của x khác các giá trị vừa tìm được của x ở bước 1.
1. Ví dụ mở đầu
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của 1 phương trình
 
VD1:
- Cho tất cả các mẫu thức của phương trình khác 0.
- Giải điều kiện trên để tìm x.
* Khái niệm
* Cách tìm điều kiện xác định của một phương trình
VD1:
Giải
 
 
 
 
1. Ví dụ mở đầu
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
 
Giải
 
?2
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
BT bổ sung 1
Đ
Đ
S
1. Ví dụ mở đầu
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Khái niệm về ĐKXĐ của một phương trình
Cách tìm ĐKXĐ của một phương trình
ĐKXĐ CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH
Cho tất cả các mẫu thức của phương trình khác 0.
Giải điều kiện trên để tìm x.
- Cho tất cả các mẫu thức của phương trình = 0, tìm x
- ĐKXĐ của phương trình là các giá trị của x khác các giá trị vừa tìm được của x ở bước 1.
1. Ví dụ mở đầu
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
VD2:
 
 
 
 
 
Điều kiện xác định của phương trình?
?
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
VD2:
 
 
Giải
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐKXĐ của phương trình?
Quy đồng mẫu thức ở 2 vế của phương trình.
 
Khử mẫu ở 2 vế của phương trình.
Giải phương trình vừa nhận được.
Đối chiếu giá trị vừa tìm được của x với ĐKXĐ rồi KL nghiệm của PT.
(1)
(1)
?
?
?
?
?
1. Ví dụ mở đầu
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
VD2:
Muốn giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức ta làm theo mấy bước? Là những bước nào?
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình.
Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình rồi khử mẫu.
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
Bước 4: Kết luận: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho.
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: SGK – 47.
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình.
Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình rồi khử mẫu.
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
Bước 4: Kết luận: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho.
Cách giải phương trình có mẫu nhưng không chứa ẩn ở mẫu:
+) Quy đồng mẫu thức ở 2 vế của PT rồi khử mẫu.
+) Giải phương trình vừa nhận được.
So sánh cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu với cách giải phương trình có mẫu nhưng không chứa ẩn ở mẫu ta phải thêm mấy bước? Là những bước nào?
CỦNG CỐ
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
BT27/a
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
 
 
Giải
(1)
BT27/a
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
BT bổ sung 2
S
Đ
S
BT27/a
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
BT bổ sung 2
 
BT bổ sung 3
 
S
S
Đ
 
 
S
S
Đ
Học thuộc lí thuyết
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
BTVN: 28; 30; 31; 32 (SGK – 22; 23)
BT 35; 37 – (SBT – 8; 9)
Tiết sau học tiếp phần còn lại.
Học thuộc lí thuyết
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
 
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
HDBT32 - 23/a (SGK)
 
Hướng dẫn
 
 
Gửi ý kiến