Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn huy
Ngày gửi: 15h:04' 20-04-2020
Dung lượng: 328.9 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 1 người (Danh Hoàng Đồng)
Giáo viên: PHùNG VĂN TUÂN - Trường THCS Phùng Xá
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Giải các bất phương trình sau:
2/ Diền vào dấu “……” để được kết quả đúng:
⇔ x ≥ 2
Vậy nghiệm của BPT là x ≥ 2
⇔ x > 0
Vậy nghiệm của BPT là x > 0

- a
Đưa về phương trình bậc nhất.
Phương trình tích.
Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Có cách giải như thế nào, ta vào bài học hôm nay.
TIẾT 53:
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
TIẾT 53:
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối của số , kí hiệu là ,
được định nghĩa như sau:
Tính giá trị tuyệt đối các số sau:
?
?
?
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
Ví dụ 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức sau:
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
Giải:
a) Khi x ≥ 3, ta có x – 3 ≥ 0
nên | x – 3| = x - 3
Vậy: A = |x – 3| + x – 2
= x – 3 + x – 2
= 2x - 5
b) Khi x > 0, ta có -2x < 0
nên |-2x| = - (-2x) = 2x
Vậy: B = 4x + 5 + |-2x|
= 4x + 5 + 2x
= 6x + 5
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
?1
Khi x ≤ 0, ta có -3x ≥ 0
nên | -3x| = -3x.
Vậy C = -3x + 7x – 4
= 4x – 4
Rút gọn biểu thức sau:
Khi x < 6, ta có x – 6 < 0
nên |x - 6| = -(x – 6) = 6 - x.
Vậy D = 5 – 4x + 6 - x
= 11 - 5x
Giải:
TIẾT 53:
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ví dụ 2: Giải phương trình
Ví dụ 2: Giải phương trình
GIẢI
Ta có:
Trường hợp 1:
Trường hợp 2:
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
Ví dụ 3: Giải phương trình
Giải:
Ta có: |x – 3| = x – 3 khi x – 3 ≥ 0 ⇔ x ≥ 3;
|x – 3| = -(x – 3) = 3 - x khi x – 3 < 0 ⇔ x < 3;
Trường hợp 1: Khi x ≥ 3, ta có:
|x – 3| = 9 – 2x ⇔ x – 3 = 9 – 2x
⇔ x + 2x = 9 + 3 ⇔ 3x = 12 ⇔ x = 4
Giá trị x = 4 (t/mđk x ≥ 3), nên 4 là nghiệm của PT.
Trường hợp 2: Khi x < 3, ta có:
|x – 3| = 9 – 2x ⇔ 3 – x = 9 - 2x
⇔ 2x – x = 9 – 3 ⇔ x = 6 (loại, vì không tmđk x < 3)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 4 }
?2 Giải các phương trình
Ta có:
Trường hợp 1:
Trường hợp 2 :
Tập nghiệm của PT là:
Ta có:
Trường hợp 1:
Trường hợp 2:
Tập nghiệm của PT là:
x + 5
x < -5
x +5
2
-(x +5)
 
x≤5
x< -5
-5x
-3
2x + 21
7
?2
M
È
A
H
Ù
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
Thể lệ: Em hãy chọn 1 ô tùy ý và trả lời đúng câu hỏi của ô đó thì sẽ mở được ô chữ đó. Khi mở hết các ô thì sẽ giải được chữ bí ẩn. Lưu ý: trong các ô có ô may mắn.
È
H
A
Ù
M
1
2
3
4
5
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Bài tập 36/sgk51. Giải phương trình:
a) |2x| = x - 6
Giải:
Ta có: |2x| = 2x khi 2x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0
|2x| = -2x khi 2x < 0 ⇔ x < 0
Trường hợp 1: Khi x ≥ 0, ta có:
|2x| = x – 6
⇔ 2x = x – 6
⇔ 2x – x = –6
⇔ x = –6 (Loại vì không tmđk x ≥ 0)
Trường hợp 2: Khi x < 0, ta có:
|2x| = x – 6
⇔ - 2x = x – 6
⇔ -2x – x = –6
⇔ -3x = –6
⇔ x = –2 (tmđk)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { -2 }
Hướng dẫn về nhà:
- Nắm chắc cách giải phương trình
chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Làm bài: 35(c,d); 36(b,c,d), 37(a,b,d)/sgk51
- Chuẩn bị giờ sau: Ôn tập chương IV.
 
Gửi ý kiến