Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Ngà
Ngày gửi: 20h:24' 17-04-2017
Dung lượng: 744.6 KB
Số lượt tải: 728
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ
THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM
LỚP 10B8
Giáo viên: Trần Thị ngà
TRƯỜNG THPT MAI SƠN
KiỂM TRA BÀI CŨ
Lập phương trình tổng quát của đường thẳng trong các trường hợp sau:

Nhóm 1: d đi qua M( 2; -2) có VTPT

Nhóm 2: 1 đi qua M( 2; -1) có VTCP

Nhóm 3: 2 có PTTS là

Nhóm 4: 3 đi qua A(2;-2), B(0; 2)
KiỂM TRA BÀI CŨ
Nhóm 1: (d): 2x+y-2=0 y

d
0 1 x

1
2
KiỂM TRA BÀI CŨ
Nhóm 2:(1 ): x + y – 1 = 0 y
d

10 1 x

1
2
KiỂM TRA BÀI CŨ
Nhóm 3:(2 ): 2x + y + 1 = 0 y

d
10 1 x

2

1
2
-1
-1
KiỂM TRA BÀI CŨ
Nhóm 4:(3 ): 4x + 2y – 4 =0 y

d
10 1 x

2 3

1
2
-1
-1
KiỂM TRA BÀI CŨ
y

d
10 1 x

2 3

1
2
-1
-1
(d): 2x+y-2=0
(1 ): x + y – 1 = 0
(2 ): 2x + y + 1 = 0
(3 ): 4x + 2y – 4 =0
Trong mp Oxy cho hai đường thẳng bất kỳ khi đó có bao nhiêu vị trí tương đối?
Có ba vị trí:
Hình 1
Hình 2
Hình 3
cắt nhau;
trùng nhau
song song;
Tiết 81.Bài 1:
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Trường THPT Mai Sơn

Cho hai đường thẳng , có phương trình tổng quát lần lượt là:
: a1x + b1y + c1= 0
: a2x + b2y + c2 = 0.
Tọa độ giao điểm của và là nghiệm của hệ phương trình :

Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
(I)
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Ví dụ 1: Xét (d) và (1)
ta có hệ phương trình:
Có một nghiệm M(1;0)
Vậy (d) (1) = M
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Ví dụ 2: Xét (d) và (2) ta có hệ phương trình:
Hệ phương trình vô
nghiệm. Vậy (d) // (2)
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Ví dụ 3: Xét (d) và (3) ta có hệ phương trình:
Hệ phương trình vô số
nghiệm .Vậy (d) (3)

Ta có các trường hợp sau :
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Ví dụ 1: Xét (d) và (1) ta có
hệ phương trình:
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Ví dụ 2: Xét (d) và (2) ta có hệ phương trình:
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Ví dụ 3: Xét (d) và (3) ta có hệ phương trình:

Ta có các trường hợp sau :
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
5.Vị trí tương đối của hai đường thẳng
M
Hai đường thẳng a và b cắt nhau tạo thành mấy góc?
Khi a và b cắt nhau sẽ tạo ra 4 góc
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
Ví dụ:
320
1350
450
a
b
a
b
a
b
Khi hai đường thẳng cắt nhau thì góc giữa chúng là góc như thế nào???
6. Góc giữa hai đường thẳng
?
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
a
b
a
b
6. Góc giữa hai đường thẳng

Nếu 1  2 hoặc 1 // 2 thì góc giữa 1 và 2 là 00
Số đo của góc giữa hai đường thẳng lớn nhất và
nhỏ nhất là bao nhiêu?
00  (1 ,2)  900
Quy ước:
Nhận xét:
Góc giữa 1 và 2 được KH: (1 ,2)
6. Góc giữa hai đường thẳng
Ví dụ 5: Cho tam giác ABC có góc A bằng 1200 .
Tính góc giữa 2 đường thẳng AB và AC?
1200
B
C
A
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
Cách tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng:
6. Góc giữa hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng:
1 : a1x+b1y+c1=0
2 : a2x+b2y+c2=0
Có các véctơ pháp tuyến lần lượt là và
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
6. Góc giữa hai đường thẳng
Cách tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng:1 : a1x+b1y+c1=0 và 2 : a2x+b2y+c2=0
(a1,b1)
(a2,b2)
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
6. Góc giữa hai đường thẳng
Chú ý:
Nếu 1: y=k1x+m1, 2: y=k2x+m2
thì: 12  k1.k2= -1
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
ví dụ 5:
Cho hai đường thẳng
Tính góc giữa
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
Tóm tắt kiến thức
Góc
Hai đường thẳng song song thì chung vtpt, vtcp
Hai đường thẳng vuông góc thì vtpt của đường thẳng này là vtcp của đường thẳng kia và ngược lại
+ Trục
+ Trục
có 1 vtpt
có 1 vtpt
6. Góc giữa hai đường thẳng
Ví dụ 6: Cho tam giác ABC có góc A bằng 1200 .
Tính góc giữa 2 đường thẳng AB và AC?
1200
B
C
A
Tiết 81.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
Tóm tắt kiến thức
Góc
Hai đường thẳng song song thì chung vtpt, vtcp
Hai đường thẳng vuông góc thì vtpt của đường thẳng này là vtcp của đường thẳng kia và ngược lại
+ Trục
+ Trục
có 1 vtpt
có 1 vtpt
 
Gửi ý kiến