Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Van Thach
Ngày gửi: 01h:09' 06-03-2015
Dung lượng: 914.5 KB
Số lượt tải: 269
Số lượt thích: 0 người
Phát biểu và viết hệ thức của
định luật Bôi-lơ_Ma-ri-ốt , đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (P,V)?
Câu 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2
Phát biểu và viết hệ thức của
định luật Sác-lơ, đường đẳng tích trong hệ tọa độ (P,T ) và (P,V)?
Câu 1
pV = Hằng số
Hay:

Định luật Bôi-lơ_Ma-ri-ốt (T= hằng số)
p1 ,V1 ,T
p2 ,V2 ,T
1
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (P,V )là đường hypebpol
O
Câu 2
Hằng số
Hay:


Định luật Sác-lơ (V = hằng số)
p1 ,V ,T1
p2 ,V ,T2
1
2
Đường đẳng tích trong hệ tọa độ (P,T )là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
Trong hệ tọa độ( P,V )là đường thẳng song song với trục áp suất
O
Em có nhận xét gì về hình dạng quả bóng bàn sau khi kết thúc thí nghiệm?
Trong quá trình này, cả nhiệt độ, thể tích và áp suất của một lượng khí chứa trong quả bóng đều thay đổi. Vậy phải dùng phương trình nào để xác định mối liên hệ giữa ba thông số của lượng khí này?
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG
Thế nào là khí thực? Cho ví dụ?
Khí thực là chất khí tồn tại trong thực tế (oxi,nitơ, cacbonic…)
Khí lí tưởng là gì?
Khí thực và khí lí tưởng có tuân theo đúng định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt và Sác-lơ không?
tuân theo đúng các định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt và Sác-lơ.
chỉ tuân theo gần đúng các định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt và Sác-lơ.
Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm
Trong trường hợp nào có thể coi khí thực gần đúng là khí lí tưởng?
- Ở điều kiện nhiệt độ áp suất thông thường có thể coi gần đúng khí thực là khí lí tưởng khi không yêu cầu độ chính xác cao.
p2 ,V2 ,T2
2
?
p1 ,V1 ,T1
1
Có cách nào
biến đổi trạng thái
từ (1)-(2)
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
Xét một khối khí xác định biến đổi trạng thái có các thông số được biểu diễn trên hệ trục( p,V)
> T1
P1
V1
1
2
2’
1’
O
Từ (1)-(2’) quá trình đẳng tích
Từ (2’)-(2) quá trình đẳng nhiệt
Từ (1)-(1’) quá trình đẳng nhiệt
Từ (1’)-(2) quá trình đẳng tích
Hãy viết biểu thức liên hệ giữa p1’, T1 và p2, T2 ?
> T1
P1
V1
1
2
1’
O
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
Xét một khối khí xác định biến đổi trạng thái có các thông số được biểu diễn trên hệ trục( p,V)
P’1
Hãy viết biểu thức liên hệ giữa p1, V1 và p1’, V2?
Từ (1)-(1’) quá trình đẳng nhiệt
Từ (1’)-(2) quá trình đẳng tích
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
p1,T1, V1
1
p2,T2, V2
2
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
(hay phương trình Cla – pê - rôn)
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
1. Quá trình đẳng áp: là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi
2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp


Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
hay T ~ V
Định luật Gay-luy-xác
(p1O
3. Đường đẳng áp:
- Đường đẳng áp là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ trong hệ tọa độ (V,T)
- Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khí áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp.
IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
- Ý nghĩa : Khi T = 0 K => p = 0 và V = 0. Điều đó thực tế chỉ có thể gần đạt được mà thôi. Vì nếu đạt được thì vật chất ngừng hoạt động, nghĩa là trái với quy luật vận động của vật chất.
- Nhiệt giai Ken-vin: Nhiệt giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K gọi là “độ không tuyệt đối”. Các nhiệt độ trong nhiệt giai của Ken-vin đều có giá trị dương và mỗi độ chia trong nhiệt giai này cũng bằng mỗi độ chia trong nhiệt giai Xen-xi-út (Celsius).
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
Xét m khí không đổi
T1 =T2
V1 =V2
p1 =p2
CỦNG CỐ KIẾN THỨC
CỦNG CỐ VẬN DỤNG
CÂU 1: Đối với một lượng khí xác định thì quá trình nào là đẳng áp?
A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng
B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm
C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ
D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

C
CỦNG CỐ VẬN DỤNG
CÂU 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm3 khí hidro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C ).Áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởngTrạng thái 1
Trạng thái 2
Tóm tắt :
p1= 750 mmHg
V1= 40 cm3
t1=270C =>T1=27+273=300 K
p2= 760 mmHg
V2= ?
t2= 00C => T2= 0+273=273 K

Lời Giải
DẶN DÒ
HỌC THUỘC PHẦN GHI NHỚ
LÀM BÀI TẬP TRONG SGK VÀ BÀI TẬP LIÊN QUAN Ở SBT
ÔN TẬP TOÀN CHƯƠNG V
 
Gửi ý kiến