Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nở
Ngày gửi: 11h:37' 06-01-2016
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG (tiếp theo)

III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
Quá trình đẳng áp
Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp.
Chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo của bài 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG.
GV: Trước khi vào mục 1 thầy mời em A nhắc lại cho thầy quá trình đẳng nhiệt.
A: Quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi là quá trình đẳng nhiệt.
GV: Mời B nhắc lại cho thầy quá trình đẳng tích.
B: Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích được giữ không đổi là quá trình đẳng tích.
GV: Thầy mời em C đứng dậy cho thầy biết, Ta thấy ứng với nhiệt độ không đổi ta có quá trình đẳng nhiệt. Ứng với thể tích không đổi ta có quá trình đẳng tích. Vậy theo em khi áp suất không đổi ta có quá trình gì?
C: Đẳng áp
GV: Mời em nêu cho thầy khái niệm quá trình đẳng áp
C: Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất được giữ không đổi là quá trình đẳng áp.
2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
 
Đối với quá trình đẳng áp p1 = p2 (2)
 
Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
Trong quá trình đẳng nhiệt ta có p và V liên hệ với nhau bởi biểu thức:
pV = const
Trong quá trình đẳng tích ta có p và T liên hệ với nhau bởi biểu thức:
p/T = const
Vậy, trong quá trình đẳng áp thì V và T liên hệ với nhau bởi biểu thức nào? Để biết mối liên hệ giữa V và T ta sang mục
2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
Thầy mời em A lên bảng, em viết cho thầy phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
 
Đối với quá trình đẳng áp thì ta có được điều gì?
A: Đối với quá trình đẳng áp:
p1 = p2 (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra được điều gì?
 
Dựa vào công thức trên hãy nêu cho thầy khái niệm quá trình đẳng áp?
Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
3. Đường đẳng áp
Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp.
Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích.
Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
Tương tự như cách phát biểu của đường đẳng nhiệt và đường đẳng tích.
Đường đẳng áp là đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi.
Mời em A dựa vào kiến thức cũ nêu cho thầy khái niệm đường đẳng nhiệt.
Mời em B dựa vào kiến thức cũ nêu cho thầy khái niệm đường đẳng tích.
Mời em C nhắc lại khái niệm đường đẳng áp.
Đường đẳng áp là đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi.
Giải thích: Chọn 2 điểm M, N trên đồ thị p1, p2 sao cho 2 điểm này có cùng nhiệt độ (thể tích). Dễ dàng thấy rằng V1 > V2 (T1 < T2). Từ phương trình trạng thái khí lí tưởng ta suy ra được: p1 < p2.
Em nào có thể dựa vào đồ thị giải thích cho thầy tại sao p1 < p­2?
IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
 
Gửi ý kiến