Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Mai Hương
Ngày gửi: 20h:45' 04-12-2017
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS !
Warm - up
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BE CAREFUL!
A
B
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BE CAREFUL!
A
B
Unit 8: Places
Section B: AT THE POST OFFICE
Lesson 3: B1
- An envelope
: Phong bì, bao thư
- To pay
- Altogether
- To send
- Change
: Trả ( tiền)
: Tổng cộng
: Gửi (thư)
: Tiền thừa, tiền lẻ
(n.)
(adv)
WEDNESDAY DECEMBER 14 TH 2017
= to mail
New Words:
- Cost (v)
:Có giá
: Phong bì, bao thư

To send = to mail
: Gửi (thư)
To pay :
: Trả ( tiền)
: Tổng cộng
Change (n)
: Tiền thừa, tiền lẻ
Unit 8: Places
Lesson 3: B1
New Words
1
2
3
4
5
6
Cost
Có giá
STRUCTURE:
Ex:+How much are the envelopes ?
-They are 2.000 dong
Liz
New words
Shark attack
Unit 8: Lesson 3: B1 (At the post office)
Listen and tick

New words
Shark attack
Unit 8: Lesson 3: B1 (At the post office)
Listen and tick
* Listen and tick :
New words
Shark attack
Unit 8: Lesson 3: B1 (At the post office)
Listen and tick
Practice the dialogue
Liz : Excuse me. I’d like to send this letter to the USA. How much is it?
Clerk : It’s 9,500 dong.
Liz : And I need some envelopes. How much are those?
Clerk : They are 2,000 dong.
Liz : OK. I’ll take them. How much is that altogether, please?
Clerk : Well, the stamps for your letter cost 9,500 dong. The envelopes are 2,000…. That is 11,500 dong altogether then, please.
Liz : Here you are . 15,000 dong.
Clerk : And here is your change . Thanks
Liz : Thank you. Bye.
Practice the dialogue:
New words
Shark attack
Unit 8: Lesson 3: B1 (At the post office)
Listen and tick
Practice the dialogue
Questions:
a. Where will Liz mail her letter?
b. How much are the envelopes?
c. How much does Liz pay altogether?
d. Does she give the clerk 15,000 dong?
e. How much change does she receive?
Questions
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
New words
Shark attack
Unit 8: Lesson 3: B1 (At the post office)
Listen and tick
Practice the dialogue
Questions
a. Where will Liz mail her letter?
She will mail her letter to the USA.
c. How much does Liz pay altogether?
She pays 11,500 dong altogether.
b. How much are the envelopes?
They are 2,000 dong.
e. How much change does she receive?
She receives 3,500 dong change.
d. Does she give the clerk 15,000 dong?
 Yes, she does.
New words
Shark attack
Unit 8: Lesson 3: B1 (At the post office)
Listen and tick
Practice the dialogue
Liz : Excuse me. I’d like to send this letter to the USA. How much is it?
Clerk : It’s 9,500 dong.
Liz : And I need some envelopes. How much are those?
Clerk : They are 2,000 dong.
Liz : OK. I’ll take them. How much is that altogether, please?
Clerk : Well, the stamps for your letter cost 9,500 dong. The envelopes are 2,000…. That is 11,500 dong altogether then, please.
Liz : Here you are . 15,000 dong.
Clerk : And here is your change . Thanks
Liz : Thank you. Bye.
Hong Kong- the letter : 12.000dong
The envelopes: 2.500 dong
Homework:
- Learn by heart the new words.
- Practice the dialogue.
- Copy the questions and answers in your exercise notebooks.
- Prepare the next lesson (B3-4).
GOODBYE! SEE YOU AGAIN!
Unit 8: Places
Lesson 3: B1(At the post office)
New words:
: Phong bì, bao thư
- To pay
- To send = to mail
- Change (unc.)
: Trả ( tiền)
: Tổng cộng
: Gửi (thư)
: Tiền thừa, tiền lẻ
Monday December 12 , 2016
th
a. Where will Liz mail her letter?
She will mail her letter to
the USA.
She pays 11,500 dong
altogether.
c. How much does Liz pay altogether?
Lucky
Number!
Lucky
Number!
b. How much are the
envelopes?
They are 2,000 dong.
Lucky
Number!
d. Does she give the clerk 15,000 dong?
 Yes,she does.
E)+ How much change does she receive?
She receives 3,500 dong
change.
Lucky
Number!
- Learn the lesson by heart
- Prepare the next lesson (B3-4).
 
Gửi ý kiến