Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Thị Toan (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:03' 06-12-2007
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1071
Số lượt thích: 0 người
UNIT 08
ENGLISH 7
Table of contents
Section A.1
Section A.2
Section A.3
Section B.1
Section B.2
Section B.3
A. Asking the way
1

WHERE IS HE?
A. Asking the way
1

WHERE IS SHE?
A. Asking the way
1

WHERE IS SHE?
A. Asking the way
1

WHERE ARE THEY?
A. Asking the way
1

WHERE ARE THEY?
A. Asking the way
1

WHERE ARE THEY?
A. Asking the way
1

WHERE IS HE?
A. Asking the way
1

WHERE IS HE?
A. Asking the way
1

WHERE IS IT?
A. Asking the way
2
Complete the dialogue.
A: Excuse me. ____ a souvenir shop near here?
B: Yes. _____ on Hai Ba Trung Street.
A: Could you tell me ____?
B: ___ straight ahead. ___ the second street on the left. The souvenir shop is ____ the left, opposite the bookstore.
A: ____.
B: ____. Goodbye.
A. Asking the way
2
Now practice with your friends.
A. Asking the way
2
Now practice with your friends.
HOSPITAL
A. Asking the way
2
Now practice with your friends.
MARKET
A. Asking the way
2
Now practice with your friends.
POST OFFICE
BUS-STOP
A. Asking the way
2
Look at the map and practice the dialogue.
BOOK-STORE
POST OFFICE
HOSPITAL
HOTEL
FOREIGN
BOOK-
STORE
BANK
PARK
RESTAURANT
DRUG
STORE
SCHOOL
FACTORY X2
SHOE
STORE
MUSEUM
SUPER-MARKET
MOVIE
THEATER
STADIUM
SWIMMING
POOL
STADIUM
A. Asking the way
3
1. What do you say?
You: _____
A friend: Yes, there is. First right, second left.
A. Sorry. Is there a post office near here?
B. Excuse me. Is there a post office near here?
C. Excuse me. Where is the post office?
D. B & C are correct.
A. Asking the way
3
1. What do you say?
You: _____
A friend: Yes, there is. First right, second left.
A. Sorry. Is there a post office near here?
B. Excuse me. Is there a post office near here?
C. Excuse me. Where is the post office?
D. B & C are correct.
A. Asking the way
3
2. What do you say?
You: _____
A friend: Go straight ahead. Then turn right.
A. Show me the way to the hotel.
B. Could you please tell me the way to the hotel?
C. How to get to the hotel?
D. Where is the hotel?
A. Asking the way
3
2. What do you say?
You: _____
A friend: Go straight ahead. Then turn right.
A. Show me the way to the hotel.
B. Could you please tell me the way to the hotel?
C. How to get to the hotel?
D. Where is the hotel?
A. Asking the way
3
3. What do you say?
A friend: How can I get to the bookstore, please?
You: ____
A. You can go by car.
B. Yes, there is. It’s not far from here.
C. It’s opposite the post office.
D. Go ahead long the street and turn left.
A. Asking the way
3
3. What do you say?
A friend: How can I get to the bookstore, please?
You: ____
A. You can go by car.
B. Yes, there is. It’s not far from here.
C. It’s opposite the post office.
D. Go ahead long the street and turn left.
A. Asking the way
3
4. What do you say?
You: _____
A friend: I think it’s about 500m.
A. Is there a bank near here, please?
B. How can I get to the bank, please?
C. How long does it take to the bank, please?
D. How far is it from here to the bank, please?
A. Asking the way
3
4. What do you say?
You: _____
A friend: I think it’s about 500m.
A. Is there a bank near here, please?
B. How can I get to the bank, please?
C. How long does it take to the bank, please?
D. How far is it from here to the bank, please?
A. Asking the way
3
5. What do you say?
A friend: Excuse me?
You: ____
A. You’re welcome.
B. Not at all.
C. Yes, can I help you?
D. No problem.
A. Asking the way
3
5. What do you say?
A friend: Excuse me?
You: ____
A. You’re welcome.
B. Not at all.
C. Yes, can I help you?
D. No problem.
B. At the post office
1

WHAT IS THIS?
B. At the post office
1

WHAT IS THIS?
B. At the post office
1

WHAT IS THIS?
B. At the post office
1

WHAT IS THIS?
B. At the post office
1

WHAT IS THIS?
B. At the post office
2
Practice the dialogue.
A: Excuse me. I’d like to send this letter to HCM city, please. How much is it?
B: You’ll need two stamps; they cost 1600 VND.
A: And I need to send this parcel, please.
B: The envelopes are 2000. Totally, it’s 3600 dong.
A: Here you are. 5000 dong.
B: Here’s your change. Thanks.
A: Thank you. Bye.
B. At the post office
2
Look at the price list.
B. At the post office
2
Now, practice with your friends.

2 envelopes
2 stamps
2 postcards
Can I help you?
B. At the post office
2
Now, practice with your friends.

1 envelopes
2 stamps
1 postcard
Can I help you?
B. At the post office
2
Now, practice with your friends.3 pieces of letter paper
3 envelopes
6 stamps

Can I help you?
B. At the post office
2
Now, practice with your friends.1 pen
2 envelopes
2 stamps

Can I help you?
B. At the post office
3
1. What do you say?
You: _____
A friend: That’s 10,000 dong altogether.
A. How much money is it altogether?
B. How much is it altogether?
C. How much does it cost? D. B & C are correct.
B. At the post office
3
1. What do you say?
You: _____
A friend: That’s 10,000 dong altogether.
A. How much money is it altogether?
B. How much is it altogether?
C. How much does it cost? D. B & C are correct.
B. At the post office
3
2. What do you say?
You: _____
A friend: I need it to call my close friends.
A. What do you need a phone card for?
B. Why do you need a phone card?
C. Why do you need a phone card for? D. A & B are correct.
B. At the post office
3
2. What do you say?
You: _____
A friend: I need it to call my close friends.
A. What do you need a phone card for?
B. Why do you need a phone card?
C. Why do you need a phone card for? D. A & B are correct.
B. At the post office
3
3. What do you say?
A friend: Excuse me.
You: ____
A. What do you need?
B. What do you want?
C. Yes. Can I help you? D. Yes.
B. At the post office
3
3. What do you say?
A friend: Excuse me.
You: ____
A. What do you need?
B. What do you want?
C. Yes. Can I help you? D. Yes.
B. At the post office
3
4. What do you say?
A friend: Excuse me. Where can I get vegetables?
You: ____
A. At the post office.
B. At the grocery.
C. At the canteen. D. At the butcher’s.
B. At the post office
3
4. What do you say?
A friend: Excuse me. Where can I get vegetables?
You: ____
A. At the post office.
B. At the grocery.
C. At the canteen. D. At the butcher’s.
B. At the post office
3
5. What do you say?
A friend: How to begin a letter to a friend?
You: You should write, ‘____’.
A. My love,
B. My pleasure,
C. Dear friend, D. Dear,
B. At the post office
3
5. What do you say?
A friend: How to begin a letter to a friend?
You: You should write, ‘____’.
A. My love,
B. My pleasure,
C. Dear friend, D. Dear,
No_avatar
dậy thế này giống lớp 6
 
Gửi ý kiến