Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Pollution. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: truơng hồng thúy
Ngày gửi: 20h:54' 18-01-2022
Dung lượng: 778.9 KB
Số lượt tải: 530
Số lượt thích: 0 người
Period 41
Unit 7: POLLUTION
Lesson
SKILLS 1: READING
WARM UP
What make water dirty?
Suggested: https://www.youtube.com/watch?v=DHlFxMq9VYo
VOCABULARY
- sewage (n) /ˈsuːɪdʒ/ nước thải sống, nước cống
- household (n) /ˈhaʊshoʊld/ hộ gia đình
- pesticide (n): /ˈpestɪsaɪd/ thuốc trừ sâu
- herbicide (n) /ˈhɜːrbɪsaɪd/ thuốc diệt cỏ
- factor (n) /ˈfæktər/: nhân tố
- dramatic (adj) /drəˈmætɪk/ kịch tính, sâu sắc
- outbreak (n) /ˈaʊtbreɪk/ sự phun ra, sự bùng phát
- cholera (n) /ˈkɑːlərə/ bệnh tả
- untreated (adj) /ˌʌnˈtriːtɪd/ không xử lý
READING
1. Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B . Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

1. Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B . Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

2. Mi and Nick have decided to give a presentation on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questions

1. What does the second paragraph tell you about?
2. What does the third paragraph tell you about?
3. What is groundwater?
4. What are point source pollutants?
5. What are non-point source pollutants?
6. Why do people use herbicides?
2. Mi and Nick have decided to give a presentation on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questions.
The second paragrah tells us about the causes of water pollution.
The third paragraph tells about the effects of water pollution.
It’s the water beneath the earth’s surface.
They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.
They are pollutants from storm water and the atmostphere.
They use herbicides to kill weeds.
3. Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words.

1. If the drinking water is untreated, an outbreak of _____________ may happen.
2. People drinking contaminated water may _______.
3. Fish, crabs or birds, may also die because of _______________.
4. Other animals may become ill if they eat the _______ animals.
5. Herbicides kill both weeds and ____________

cholera
die
polluted water
dead
aquatic plants
SPEAKING
4. Work in groups and discuss the solutions to water pollution. Make notes of your answers.

Give heavy fines to companies that are found doing this.
2. Educate companies about the environment.
3. Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste.
5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and effects and your group’s ideas for the solutions.

6. Make a presentation about water pollution based on the diagram.

HOMEWORK
- Learn by heart all new words
- Workbook- Unit 7- Part D-
- Prepare “Skills 2” for the next lesson.
 
Gửi ý kiến